Announcements הודעות

Chukat 5781 חקת

מזל טוב לקרול ונפתלי שר בבר המצווה של נכדם.

Mazal Tov to Carol and Neil Scher on the occasion of their grandson’s bar mitzva.

מזל טוב לרינה ואיתן קורן בבר המצווה של בנם, איתיאל יאיר.

Mazal Tov to Rena and Eytan Coren on the occasion of their son, Itiel Yair’s bar mitzva.

מזל טוב למרג’י ודוד האם ביום נישואין ה-50 שלהם. תזכו לעוד שנים רבות.
משפחת האם מזמינה את הקהילה לקידושא רבה אחרי המניין של 9:00 לחגוג את יום הנישואין ה-50 ויום העלייה ה-5 שלהם.

Mazal Tov to Margie and David Hamm on the occasion of their 50th wedding anniversary. Wishing you many more happy years together.
The Hamms invite the community to kiddush after the 9:00 minyan to celebrate their 50th wedding anniversary and their fifth aliyaversary.

מזל טוב מנחם שרטר על הצטרפותו לוועד בית הכנסת. ברוך הבא לצוות, ותודה לעזרתך להעלות את הקהילה מחיל אל חיל

Mazal Tov to Robert Sreter on his appointment to the shul vaad last Motzie Shabbat. Welcome to the team, we look forward to everything you have to offer the community.

דבי דיאמנט והמשפחה מודים לקהילה על התמיכה והמאמצים שעזרו להם בתקופה הקשה שעברה. בשורות טובות.

Debbie Diament and family would like to thank the community for their support and efforts that have helped them through this difficult period. May we share good things always. תודה לכולכם.

תנחומים לצבי לפיאן בפטירתה של אמו.

Condolences to Tzvi Lapian on the loss of his mother.

אנו מתכננים לערוך קידוש למסיימי תיכון של קהילתנו בשבת הבא, 26 ביוני. אם יש לכם בבית שמיניסטים, אנא הודיעו לרות או לחבר ועד כדי שנוכל לחגוג איתם.
נשמח לתרומות נוספות לקידושה רבה לכבוד מסיימי התיכון.

We are planning our annual school leavers’ kiddush for next Shabbat, 26 June. If you have a 12th grader in your home, please let Ruth or a vaad member know, so they can be honoured in the celebrations.
We would be happy for additional sponsors for the school-leavers’ kiddush.

השיעור של הרב בשבת אחרי הצהריים לפני מנחה קטנה יתקיים בשעה 18:20. נמשיך ללמוד ספר נחמיה – אנא הביאו ספר.

The Rabbi’s Shabbat afternoon shiur will take place before mincha k’tana. This week, the shiur will be at 6:20pm. We will continue to learn the book of Nehemia – remember to bring your book.

הרב דוד’ל ויינברג התחיל סדרת שיעורים (בימי א’ ולפעמים באמצע השבוע) אחרי מנחה על תורת הרב קוק.

Rav Dovid’l Weinberg has started a series of shiurim after Mincha (on Sundays and occasionally during the week) on Torat HaRav Kook.

אתם מוזמנים להצטרף לשיעורים השבועיים של הרב קנאי:
יום שני בשעה 09:00 – נושאים אקטואליים. מפגש: 86505281541, סיסמה 202885
יום שישי בשעה 9:00 – גמרא הוריות (באנגלית). השיעורים מתבססים על שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין זצ”ל על הוריות! מפגש: 88459374042, סיסמה 585889

All are welcome to join Rabbi Kannai’s weekly classes:
Monday morning 9 am – Current Topics. Meeting ID: 86505281541, password 202885
Friday morning 9 am – Gemara Horayot (English)Rav Kannai’s Gemara shiur, based on Rav Aharon Lichenstein Zatza”l’s classes on Horayot will take place this week as normal. Meeting ID: 88459374042, Password: 585889

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור הדף היומי של אפרים שרייבמן בכל יום בבית הכנסת בשעה 05:20. אנו מודים לאפרים על זיכוי הרבים!
שיעור הדף היומי של איתן קורן מתקיים במשך השבוע בשעה 20:45, וב-15:00 ביום שישי.
הקליקו כאן להצטרף.
מפגש מספר: 84226296274 סיסמה: 186472

All are welcome to join Ephraim Schreibman’s Daf Yomi shiur every day in the shul at 5:20 am.
Recordings of Ephraim’s daf yomi shiurim can be found at https://feeds.captivate.fm/the-35-minute-daf-yomi/
We thank Ephraim for Zikuy Harabim!
Eytan Coren’s daf yomi shiur is at 8:45pm during the week and at 3pm on Fridays.
Click here to join.
Meeting ID: 84226296274, password: 186472

רפואה שלמה

Refuah Shleima

נא להתפלל לכלתו של ג’יי לוינסון, שחולה ב-TNBC עם גרורות לריאות. היא בתוכנית מחקר בהדסה, ותיהנה מתפילותיך. שמה (שימו לב לשינוי, למי שכבר מתפלל עבורה) הוא אפרת מרגולית בת חנה

Jay Levinson’s daughter in law has TNBC with metastasis to the lungs. She is in a research program in Hadassah, and would benefit from your prayers. Her name (note the change, for those already praying for her) is Efrat Margolit bat Chana

גיסו של דוד האם אושפז בבית חולים עם סיבוכי קורונה. אנא הזכירו אותו בתפילותיכם. רפאל פנחס בן חי׳ רבקה

David Hamm’s brother in law has been readmitted to hospital with post-corona complications. Please return him to your prayers. רפאל פנחס בן חי׳ רבקה Rafael Pinchas ben Chaye Rivka