Announcements הודעות

Ki Tisa 5784 כי תשא

מחשבותינו ותפילותינו עם חיילינו האמיצים, הנלחמים ללא הפסקה למען אחינו ואחיותינו ברחבי הארץ, בעיקר בדרום ובגבול הצפוני.

רשימה של יקירי הקהילה שלנו המשרתים כעת, ניתן למצוא כאן, לתפילותיך.
אם יש חייל/ת שברצונך להוסיף לרשימה, אנא הוסף אותו/ה כאן.
בעזרת השם, כל החיילים והשבויים יחזרו בשלום ובקרוב.

Our thoughts and prayers are with our brave soldiers, fighting tirelessly for our brothers and sisters throughout Eretz Yisrael, especially in the South and on our Northern border.

A list of the loved ones of our community currently serving can be found here, for your tefillot.
If you have a soldier to add to the list, please add them here.
We thank Hashem for the safe return of a number of hostages, and continue to pray that all soldiers and captives return safely and speedily.

.
מזל טוב לאלי ודוד בגון על אירוסי בנם לייבי לאביבה גרינפלד

Mazal tov to Ali and David Begoun on the engagement of their son Leiby to Aviva Greenfield.

.
מזל טוב לברכה ואחיקם כהן הוד וכל המשפחה על הולדת נכדה, בת לאורי ואורטל גרינשטיין

Mazal tov to Bracha and Achikam Cohen-Hod and all the family on the birth of a new granddaughter, a daughter to Ori and Ortal Greenstein

.
, מזל טוב למרים ויעקב קיימן בנשואי 3 מבין נכדותיהם כולל תמר פלדמן לנתנאל גולדינג, אביגיל פלדמן ליהודה רזניק, ושושנה אלבז לשימי שוואב.

Mazal tov to Miriam and Yaakov Kayman on the recent marriages of three of their granddaughters, including Tamar Feldman to Nathaniel Golding, Avigayil Feldman to Yehuda Resnick, and Shoshana Kayman to Shimmy Elbaz .

 פורים מתקרב ובא ויש מספר יוזמות שדורשות את תשומת לבכם:

Purim is well on its way, and we have several initiatives that demand your attention:

מבצע קרן החסד למתנות לאביונים יוצא לדרך!
זה גיוס הכספים השנתי של קרן החסד. מעל 1.2 מיליון ש”ח חולקו לנזקקי רמות ב’ ב-3 השנים האחרונים. השנה, אנו רוצים לגייס 300,000ש”ח לפני פורים.
חלק גדול מהכספים יחולקו בבוקר שושן פורים, אז הצטרפותך מייצא ידי חובתך למתנות לאביונים.
אנו ממליצים על תרומה בסך 700 ש”ח למשפחה, אך כל סכום, גדול או קטן יתקבל בברכה.
נא למלא את הטופס בקישור כדי שנכלל אותך במצוות מתנות לאביונים
לקרוא עוד על קרן החסד, לחצו כאן

The annual Keren Chessed and Matanot laevyonim Purim appeal is live!
This is the Keren chessed’s annual fundraiser. Over 1.2 million shekels have been distributed over the past 3 years to the needy families of Ramot Bet and this year we hope to raise 300,000 NIS before Purim.
A large portions of the funds raised are distributed on Shushan Purim morning, so your participation ensures you are fulfilling the mitzva of matanot laevyonim.
We are suggesting a donation of 700NIS, but any amount – larger or smaller – is welcome.
Please fill in the linked form, so we have you in mind for matanot laevyonim on Purim day.
To learn more about the Keren Chessed, click here

.
חברי בית הכנסת קיבלו  מייל השבוע על פרוייקט משלוח המנות של בית הכנסת.
אם עדיין לא מלאתם את השאלון, אנו מבקשים מכם לעשות בהקדם האפשרי.

Shul Members received a questionnaire about the shul’s mishloach manot project.
If you have not yet filled it in, please do so at your earliest convenience so we can plan some lovely parcels for you.

.
השיעור לנשים מאת דפנה קנאי התחדש והוא מתקיים בכל יום ראשון בשעה 20:15 בבית מש’ קנאי-רחוב אבן שמואל 43 /1 .
השנה לומדים בשיעור שפת אמת על הפרשה.

Daphna Kannai’s Women’s shiur has restarted on Sunday evenings at 8:15pm in her house, Even Shmuel 43/1.
This year, the topic is Sfat Emet on the Parsha.

מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור” (רמב”ם, הלכות תעניות) “ציבור, כל זמן שעושים תשובה וצועקין בלב שלם הם נענין” (רמב”ם, הלכות תשובה).
נראה שאנו נכנסים לשלב חדש של קרבות עזים בעזה. כמו כן, לצערנו יש לנו עדיין חטופים שם.
אמירת תהלים קהילתית ברוב עם מדי ערב מתקיימת בבי”כ רמתיים צופים אחרי המעריב של 20:00 (בערך בשעה 20:10)
ה’ ישמור צאתם ובואם מעתה ועד עולם

“It is a positive Torah commandment to cry out and to sound trumpets in the event of any ‘Tzarah’ that arises which affects the community” (Rambam, Hilchot Taaniyot) “Tzibur, whenever they do Teshuva and cry out wholeheartedly, they are answered immediately ” (Rambam, Hilchot Teshuva).
It seems we are reaching a new stage of more intensive battles in Gaza, and not all our hostages have been returned home to us.
Our nightly community Tehillim is happening in Ramatayim following their 8:00 maariv (around 8:10).
ה’ ישמור צאתם ובואם מעתה ועד עולם

אחרי מנחה בשעה 16:55, הרב קנאי יעביר שיעור בנושא “המלחמה בהשקפת התורה”.

Following the 4:55 Mincha, Rav Kannai will deliver a Shabbat afternoon shiur on the topic “The War, from the Torah’s View”.

zz