Balak 5778 בלק

תנחומים לשלום סטרנו על פטירת אביו

Condolences to Shalom Strano on the loss of his father.

תנחומים לאמנון דה הרתוך על פטירת אמו

Condolences to Amnon de Hartuch on the loss of his mother.

אנא התפללו לרפואה שלמה עבור התינוקת, אורה מזי: אורה בת עטרה רחל נולדה פגית ויכולה להינות מתפילותינו.

Please daven for a refuah shleima for Aura Mezei: Aura bat Atara Rachel. She was born very prematurely and can benefit from our prayers.

שיעורו של הרב קנאי תתקיים בשבת בשעה 18:05, בסדרה על פרקי אבות.

The Rav’s Shabbat afternoon shiur will be at 6:05 pm. The shiur will continue the series focusing on Pirkei Avot.

בתשעה באב בצהריים, נקרין את הסרט, יזכרם א-לוקינו לטובה. ונקדשתי, סרט בן 45 דקות  מלא סיפורים דרמטיים ומעוררי השראה שסופרו על ידי ניצולים על ההקרבה וקידוש השם

On Tisha b’av afternoon, the shul will show Yizkereim: Remember Them. Venikdashti , a 45-minute movie with dramatic and inspirational stories told by survivors of sacrifice and kiddush HaShem.

בית הכנסת מצפה רמות צריך פרטים מלאים ומעודכנים עבור כל בני משפחתך. בלי פרטים אלא; לא נוכל להעלות את הגברים (בעל הבית, בנים וחתנים) לתורה, ובאמירת”מי שברך” תהיה חסר בני משפחה חשובים. אנחנו גם צריכים לעקוב אחרי יארצייטים של האהובים שלכם, כדי שנוכל לכבד אתכם בתאריכים המתאימים.
במקרה שעוד לא עשיתם, אנא מלאו את הטופס הידידותי למשתמש.
שיתוף הפעולה שלכם חיוני לתפעול חלק של סדר התפילות. נשמח מאוד אם תמלאו כמה שיותר מידע , כולל ימי הולדת של כל המשפחה, לתת לנו תמונה ברורה יותר על הרכב הקהילה. כך יתאפשר לנו למקד אירועים עתידיים בצורה הולמת יותר.

The shul needs up-to-date information about your family and household. Without your details, the men of your household cannot  be called up for aliyot effectively, and your mi shebeyrachs may lack vital family members. We must also keep track of yahrtzeits in order to offer members a kibud on relevant dates.
If you have not already done so, please fill in this user-friendly form.
Your cooperation is vital to the smooth running of the shul. We would appreciate it if you could fill in as much information as possible (including birthdays of all family members), to give us a clearer picture of the makeup of the congregation, thus allowing us to target future events more appropriately.

חוג לימוד תורה עם שוקו בהפסקת קיץ.

Shabbat morning choco learning is on summer hiatus.

תזכורת. המניינים לתפילת שחרית בשבת יתקיימו בשעות 7:00, 9:00, ו-9:15. אי לכך, המתפללים בשני המניינים האחרונים יצטרכו לקרוא קריאת שמע עוד קודם התחלת התפילה. השבת, סוף זמן קריאת שמע ב-9:07.

Reminder. Shabbat Shacharit times are 7:00, 9:00 and 9:15 am.
Accordingly, participants in the second and third minyanim must adopt the habit of reciting Kri’at Sh’ma prior to leaving home. This Shabbat, sof zman k’riat sh’ma is 9:07.

ההודעה הבאה נמסר מאת חברינו, שרון וסמי אברהמסון:
חברים יקרים,
מילים אינן מספיקות כדי להודות לרב קנאי ולכל קהילת רמות שאנו כל כך מתגעגעים אליכם.
תפילותיכם ותמיכתכם עזרו לנו לעבור את החודשים הקשים.
אנחנו אסירי תודה לכם.
יהי רצון שהקב”ה יברך את כולנו עם בריאות ושמחה במשך שנים רבות.
שרון וסמי אברמסון

The following message came from our friends, Sharon and Sammy Abrahamson:
Dear Friends,
Words alone do not suffice to thank Rav Kannai and the entire community of Ramot whom we so sorely miss.
Your good wishes, prayers and support, helped us through these difficult months.
We are truly indebted to you.
May hashem bless us all with good health and happiness together for many years to come.
Sharon and Sammy Abramson

הודעות בקהילה

Community Announcements

שיעור באנגלית לנשים
בשבת בצהריים, מרים ברמן תעביר שעור בבית משפחת נובל באבן שמואל 35 בשעה 17:00.
כל הנשים מוזמנות

Shabbat afternoon shiur for women!
This week Miriam Berman will be speaking at the home of Barbara Noble– Even Shmuel 35- at 5:00pm .
All women welcome!

לאחר כמה מקרים בשבועות האחרונים, מד”א מזכירה לכם לוודא שיש לכם מספר בית ו / או מספר דירה מחוץ לביתכם, שניתן לראות אותו מהרחוב.
זה יכול להציל חיים.

After many unfortunate incidents over the past few weeks, Magen David Adom Ramot strongly remind you to ensure you have a well-lit and visible house number and/or apartment number outside your home, where it can be seen from the street.
This can save lives.