Behaalotcha 5779 בהעלותך

מזל טוב לאילה וגבריאל בולג  על האירוסין השבוע  של הבת שלהם, אסנת, לגרשון פרץ מעפרה. מזל טוב גם להורים של החתן, מוריה וברנרדו פרץ.

Mazal tov to Ayala and Gavriel Bollag on the engagement this week of their daughter, Osnat, to Gershon Peretz of Ofra. Mazal tov to Gershon’s parents, Moriya and Bernardo Peretz.

תודה רבה לכל מי שעשה את חג השבועות כל כך מיוחד: כל המרצים בתיקון ליל שבועות; הרב קנאי, משה שפירר ודוד האם על יצירת תוכנית לימוד מרתקת; ניל וקרול שר על כיבוד כל הלילה ללומדים; המרצים שלנו בצהריים; טובה אוסובסקי ואהרון בוכמן על החסות לגלידה, רות, אסתר, שירה ותהלה קילנר, ואן היימן על  חלוקת הגלידה, ולכולם שהתאמצו כדי להבטיח חג נהדר לקהילה.

Many thanks to everyone who made Shavuot so special: all of our speakers at tikun leil; Rav Kannai, Moshe Spierer and David Hamm for creating a fascinating program of learning; Neal and Carole Sher for sustaining the learners with refreshments throughout the night; our speakers on Chag afternoon; Tova Osofsky and Aharon Buchman for sponsoring the ice cream; Ruth, Esther, Shira and Tehilla Kilner, and Anne Hyman for serving the ice cream; and everyone else who put effort into ensuring a wonderful chag for the community.

בשבת יהיה קידושון פשוט, בחסות ריקי ויששכר פריד לע”נ אביו של יששכר: פייבל בן יוסף הלוי ע”ה. אם ברצונכם להצטרף לחסות הקידושון, אנא שלחו מייל ל-mitzperamot@gmail.com.

There will be a simple kiddushon this Shabbat, sponsored by Yissachar and Riki Fried in memory of Yissachar’s father: Feivel ben Yosef Halevi. If anyone would like to cosponsor, please contact mitzperamot@gmail.com.
.

הרב קנאי ומשפחתו לא נמצאים בשכונה השבת. בליל שבת, הרב יצחק קורן יעביר דבר תורה, ובשבת בבוקר, רב דני אבל יעביר דבר תורה.
שלמה סימקין יעביר את השיעור על פרקי אבות בשבת בצהריים.

Rav Kannai and family are not in the neighbourhood this Shabbat.
Friday night’s dvar torah will be given by Rabbi Yitzchak Korn, and Rabbi Dani Abell will deliver Shabbat morning’s dvar torah.
Shlomo Simkin will deliver the Shabbat afternoon shiur on Pirkei Avot.

אף אחד לא רוצה לקום מוקדם בחופש הגדול, נכון? אם אתה, או בניך, מעוניינים במניין לשחרית בשעה 9:00 לחודשי יולי-אוגוסט, אנא שלחו מייל ל-mitzperamot@gmail.com.

Nobody likes to get up early in the summer vacation, do they? If you or your teen would be interested in a 9:00 shacharit during the week through July-August, please email mitzperamot@gmail.com.

הועד מחפש מתנדבים  ועדת אירועים לשנת תש”פ. אנא צרו קשר עם mitzperamot@gmail.com לעזור להרכיב ולבצע אירועים לשנה הבאה.

The vaad is looking for a team of volunteers to make up an events committee for 5780. Please contact mitzperamot@gmail.com to sign up to plan and execute next year’s shul events.

מני ורחלי מילר רוצים לשלוח תפילות לקיץ בריא לכל הקהילה.
“אנו מודים לכולם על המשך התפילות שלהם עבור רפואה שלמה עבור מנחם חיים בן מלכה. אנו מתפללים להצלחה הקולקטיבית והאינדיווידואלית של כל חברי הקהילה המיוחדת שלנו. תפילות מיוחדות להמשך בריאותם והצלחתם של הרב קנאי ודפנה, שמנהלים את קהילתנו באחריות ובדאגה.”

Manny and Racheli Miller would like to send wishes for a healthy summer to the whole kehilla.
“We thank everyone for their continued tefilot for a refuah shlema for Menachem Chaim ben Malka. We daven also for the collective and individual success of all the members of our special kehilla and special tefilot for continued good health and success of Rav Kannai and Daphna who responsibly and caringly guide our membership.”

אנא שימו לב שסוף זמן קריאת שמע הינו 9:03 השבת. אנחנו מזכירים למתפללי המניינים ב-9:00 ו-9:15 לקרוא שמע לפני הגעתם לתפילה.

Please note that the latest time for Kriyat Shema is 9:03 on Shabbat morning. Those davening in the 9:00 minyan and the 9:15 minyan should be advised to recite shema before coming to shul.

השבת, שלמה סימקין תעביר את השיעור בפרקי אבות בשעה 18:15. נמשיך ללמוד פרק ד’. כולם מוזמנים!

Shlomo Simkin will give this Shabbat afternoon’s Pirkei Avot shiur at 6:20 pm. We will continue learning chapter 4. All are welcome!

בשבת בשעה 8 יתחיל בוקר פעילות מלא לילדי הקהילה, כולל לימוד תורה עם שוקו, תפילה בבית הכנסת, זמן חופשי עם בייביסיטר בגן המשחקים, וקבוצות ילדים.
פעילויות הילדים ממשיכות אחרי הצהריים, ב-16:00 עם “קול הנערים”, ותפילת מנחה מיד אחריהן.

We have a full Shabbat morning kids program, from 8am, with cocoa club learning, Tefilla in shul, park time with babysitters, and groups.
Kids activities continue at 4pm with Kol Hanearim, which will be followed immediately by mincha at 4:45.


אנא המשיכו להתפלל לרפואה שלמה עבור חברינו, גייל פישביין: גולדא נעכא בת חנה לאה, אלן שרייבר: אלתר משה בן זיסל דבורה, מני מילר: מנחם חיים בן מלכה והרב דוד’ל ויינברג: דוד הענוך מרדכי בן פריידה שמחה.

Please continue to pray for a refuah shleima for Gail Fishbein: Golda Necha bat Chana Leah, Alan Schreiber: Alter Moshe Ben Zissel Dvorah, Manny Miller: Menachem Chaim Ben Malka, and Rav Dovid’l Weinberg: David Henoch Mordechai ben Freida Simcha.

הקישו בקישורית כדי לראות את רשימת השיעורים הקבועים שלנו.

Click on the link for the full list of our weekly shiurim.