Behar 5779 בהר

מזל טוב לאסתר ודוד לרנר על בר המצוה של נכדם יחזקאל.  מזל טוב גם להורים בנימין ויוכבד לרנר מאפרת

Mazel tov to Esther and David Lerner on the Bar Mitzvah of their grandson Chezky.  Mazel tov also to the parents Binyamin and Yocheved Lerner of Efrat.

מזל טוב לאביבה וג’ורג’ סטניסלבסקי בארוסי הנכד, אביחי זוקר, בן לרחלי ומיכאל זוקר, לתמר גלאס מאלי.

Mazal Tov to Aviva and George Stanislawski upon the engagement of their grandson, Avichai Zucker, son of Racheli and Michael Zucker, to Tamar Glass from Eli.

תנחומים לדבי שרטר בפטירת האמא שלה. דבי יושבת שבעה בביתה, דרך החורש 132, עד יום שלישי בבוקר. בית השבעה יהיה פתוח בין השעות 9:00-14:00, ו-16:00-21:00, ובמוצ”ש בין השעות 21:00-23:00.
המניין היחיד יתקיים ביום חמישי בבוקר בשעה 7:30.
אנא הירשמו להביא אוכל לדבי בקישור הזה.

Condolences to Debbie Sreter on the loss of her mother. Debbie is sitting shiva in her home, 132 Derech Hachoresh until Tuesday morning. She will be receiving people from 9am-2pm, and 4pm-9pm; on Motzaei Shabbat from 9-11pm. The only minyan will be Thursday morning at 7:30am.
Please sign up to take Debbie a meal at this link.


זה חזר!  “קול הנערים” חוזר השבת! שעה חדשה לעונת האביב: שבת ב-16:00. הורים מוזמנים לבוא וללמוד עם ילדיהם.
מנחה (אם יש עניין) בשעה 4:45.
כרטיס הגרלה נוסף יחולק לכל מי שמגיע ב- 5 דקות הראשונות!

ITS BACK! The Kol Hanearim learning program will continue this Shabbat! New time for the spring season: Shabbat afternoon 4pm. Parents are warmly invited to come and learn with their children.
Mincha (if there is sufficient interest) at 4:45.
An extra raffle ticket will be distributed to all who arrive in the first 5 minutes!

תודה לג’יימס קילנר ל-4 שנות שרות כגבאי שני במניין של 9:00 בשבת.
מקומו כבר מלא, ואנו מאחלים את ממלא המקום של ג’יימס כל טוב.

Many thanks to James Kilner for 4 years of service as Gabbai Sheni to the 9:00 minyan on Shabbat mornings.
The post has been filled, and we wish James’s replacement all the best.

תודה ממרים בליץ לקהילת בית הכנסת: על העזרה בהרבה תחומים לפני ובמהלך השבעה עבור אמה הלן גוביטס ז”ל, לדאגה אישית ולייעוץ של הרב, לאספקת כל מה שהיה צריך למניין ולשבעה – ובהתלהבות, לארגון ולהבאת אוכל טעים ומנחם, לאלה שהביאו בכוחות עצמם אוכל מבישול עצמי – בשביל תוספת האהבה. וסתם על בואכם. תודה!

Thank you from Marian Blitz to the Beit Knesset :
For helping in so many areas before and during the shiva for my mother Helen Gubits a”h.
For the personal concern and advice of the Rabbi.
For supplying all that was needed for a minyan and for shiva- with such alacrity!
For organizing and bringing delicious and comforting food.
And for those who just brought home cooked food, on their own, for that extra TLC.
And for just coming.
Thank you!

נשלח לכל חברי בית הכנסת ביום שלישי מייל עם כל הפרטים שיש לנו עבורכם: שמות לעליות לתורה, וימי זכרון. תודה רבה לכולם שכבר השיבו. אנא עיינו במייל זה בקפידה, והשב עם כל השינויים והעדכונים הנדרשים.

On Tuesday, we sent emails to all shul members with the details we have on file for you: aliya names and yartzeits. Thanks to everyone who has already responded. Please read these emails carefully, and respond with any changes and updates that need to be made.

מעל 20 משפחות אכלו עשרות בייגלים בחגיגות 71 שנות עצמאות לאחר תפילה מרגשת, עם הלל מוזיקלי בהובלת הרב נועם. משפחת קצין שלטה בטורניר השחמט, אחרי שגבריאל בולג זכה ב-8 משחקים בו זמנית

.

Over 20 families ate dozens of bagels in celebrating 71 years of independence after a rousing davening, with Rav Noam leading musical Hallel, on Yom Haatzmaut. The Katzin family dominated the chess tournament, after Gavriel Bollag refused to be beaten while playing 8 simultaneous games.

מספר משפחות נהנו מסיור בתל-שמש, למדו על העבר המרתק והבלתי ידוע של בית שמש מימי חזקיהו ובנו מנשה לפני 2700 שנה. תודה לחיים פרידמן, מדריך הטיול, ולטובה אוסובסקי על סידור הטיול .
ניתן לראות עוד תמונות מהאירוע כאן.

 

Several families enjoyed a tour of Tel Beit Shemesh, learning about the fascinating and unknown past of Beit Shemesh from the days of Chizkiyahu and his son Menashe 2700 years ago.Thanks to Chaim Friedman, the tour guide, and to Tova Osofsky for arranging the outing.
More photos from the event can be seen here.

אנו מחפשים מתנדבים צעירים להצטרף לרשימת חברים אשר ניתן ליצור עמם קשר כאשר אנו זקוקים לאנשים לעזור פיזית בבית הכנסת, למשל, לשים ולהוציא דברים מן הבוידם או מן המחסנים, לתלות או להוריד קישוטים בבית הכנסת וכו’.
אנא שלחו מייל ל-mitzperamot@gmail.com כדי לעזור לנו.

We are looking for young-blood volunteers who would join a list of members who can be contacted when we need people to physically assist at the Shul to, e.g., put things into or take things out of the boidem or the sheds, or to hang and collect decorations in the Shul, etc.
Please contact mitzperamot@gmail.com to help us out.

אנא שימו לב שסוף זמן קריאת שמע הינו 9:05 השבת. אנחנו מזכירים למתפללי המניינים ב-9:00 ו-9:15 לקרוא שמע לפני הגעתכם לתפילה.

Please note that the latest time for Kriyat Shema is 9:05 on Shabbat morning. Those davening in the 9:00 minyan and the 9:15 minyan should be advised to recite shema before coming to shul.

סדרת השיעורים בפרקי אבות חוזרת! השבת, בשעה 17:45, נמשיך ללמוד פרק ד’. כולם מוזמנים!

Pirkei Avot series is back! This Shabbat afternoon at 5:45 pm, we will continue learning chapter 4. All are welcome!

בשבת בשעה 8 יתחיל בוקר פעילות מלא לילדי הקהילה, כולל לימוד תורה עם שוקו, תפילה בבית הכנסת, זמן חופשי עם בייביסיטר בגן המשחקים, וקבוצות ילדים.

We have a full Shabbat morning kids program, from 8am, with cocoa club learning, Tefilla in shul, park time with babysitters, and groups.

אנא המשיכו להתפלל לרפואה שלמה עבור חברינו, מני מילר: מנחם חיים בן מלכה והרב דוד’ל ויינברג: דוד הענוך מרדכי בן פריידה שמחה.

Please continue to pray for a refuah shleima for Manny Miller: Menachem Chaim Ben Malka, and Rav Dovid’l Weinberg: David Henoch Mordechai ben Freida Simcha.

הקישו בקישורית כדי לראות את רשימת השיעורים הקבועים שלנו.

Click on the link for the full list of our weekly shiurim.