Behar-Bechukotai 5777 בהר בחוקותי

מזל טוב לגייל ומנחם פישביין ולבנם אבי לרגל אירוסיו עם איילת כהן מצפת. כמו כן, מזל טוב לכלה ולהוריה, ענת ומרדכי כהן ממונטריאל.

Mazal tov to Gail and Menachem Fishbein and their son Avi on his engagement to Ayelet Cohen of Tsfat, and to his Kallah and her parents Anat and Mordechai Cohen of Montreal.

לאחר המניין של 8:40 השבת, לכבוד ‘שבת ירושלים’ נוכל להשתתף ב‘קהילה לומדת’. הרב יכין דפי הנחייה ללימוד ושיחה של הורים-ילדים או חברותות. אי לכך, הרב לא יעביר השבת דרשה לפני תפילת מוסף.

לאחר ה’קהילה הלומדת’ יהיה קידוש קטן, בחסותן של משפחות קורמן, הנדלסמן, ליפמן וטרביש. כולם מוזמנים.

After the 8:40 minyan, in honor of Shabbat Yerushalayim, we will have a kehilla lomedet. The Rav will provide source sheets for parent-child and chavruta learning and discussion. There will be no drasha this Shabbat.

Following the kehilla lomedet there will be a kiddush katan to which all are invited. It is sponsored by the Trebish, Corman, Handelsman and Lipman families.

הרב יעביר את שיעורו בשבת אחר הצהריים בשעה 17:50, בנושא ‘הכיסופים לירושלים – “זכר למקדש”. מנחה קטנה השבת תוקדם באופן חריג לשעה 18:20, ולא כפי שפורסם. מיד אחרי מנחה תהיה סעודה שלישית מיוחדת לכבוד שבת ירושלים. אנחנו זקוקים לנותני חסות. נא לפנות לאחד מחברי הוועד. כמו כן דרושים מתנדבים לתפעל את האירוע. היו בקשר עם חיה קצין בכתובת chayakatzin@gmail.com. הכנות לסעודה יתחילו ב- 17:10.

Rav Kannai will be giving his Shabbat afternoon shiur this week at 5:50pm! He will be discussing ‘The longing for Jerusalem, remembering the Temple’.
Late mincha this Shabbat will be pushed forward to 6:20pm, and not as previously announced. Immediately afterwards there will be a Seudat Shlishit in honor of Shabbat Yerushalayim, for which we are seeking sponsors. Speak to a Vaad Member if you would like to join up.
We need volunteers too, so please email Chaya Katzin (chayakatzin@gmail.com) if you can volunteer. Set up & prep will begin at 5:10 pm on Shabbat.

הזדמנות פז! אם תמיד רצית ללמוד גמרא בנחת ובהעמקה זו ההזדמנות שלך! אם רצית לדעת טוב יותר כיצד לברך על האוכל, אנחנו הכתובת! ביום שישי זה, כ”ג באייר, 19.5.17, הרב קנאי יתחיל ללמד את פרק כיצד מברכין במסכת ברכות בשפה האנגלית. השיעור מתקיים כל יום שישי משעה 9:00-10:00 בבוקר בבית המדרש ע”ש שולמית.

Opportunity Knocks! If you’re interested in learning gemara in depth, at a leisurely pace, this is your chance. If you want to improve your knowledge of blessings on food, this is the place! This Friday, May 19th, 23 Iyar, Rav Kannai will begin a class in English on Perek ‘Keitzad Mevarchim’ of tractate Berachot. The shiur will take place on Fridays from 9:00-10:00 in the Shulamit Beit Midrash.

כבוד גדול לנו שהרב אשר וויס שליט”א הסכים להעביר לנו שיחה באנגלית לקראת חג שבועות ביום חמישי, 25 במאי, בשעה 20:00 הנושא: ‘קבלת התורה’.

We are extremely honored that Rav Asher Weiss will be speaking at our shul on Thursday evening, May 25th at 8:00 pm to help us prepare for the upcoming chag of Shavuot.
He will speak in English about Kabbalat Hatorah.

למעלה מ-175 נפשות השתתפו במדורה ובמנגל של ל”ג בעומר. תודותינו לכל אלה שתכננו וביצעו את המבצע.
08-dsc_7050

More than 175 people attended the Lag Ba’omer bonfire and BBQ. Thanks to all those who worked so hard to make it happen.
09-dsc_7054

הקהילות הציוניות-דתיות ברמות, כולל אותנו, מזמינות את הציבור הרחב לחגוג 50 לירושלים המאוחדת בשירה ותפילה ברוב עם. בהשתתפות מקהלת הגברים רמתיים ביום שלישי אור לכ”ח באייר ה’תשע”ז, 23.5.17, בשעה 19:00, במשכן החדש של בי”כ בני הרמה ברחוב זרחי. בתוכנית: תפילת מנחה, דברי ברכה ופרקי שירה, תפילת ערבית חגיגית וממשיכים לשיר! כל הציבור מוזמן.

The Religious Zionist communities of Ramot, including us, jointly invite the entire community to celebrate the 50th anniversary of the unification of the city in song and tefilla en masse. The Ramatayim Men’s choir will be participating. Tuesday, the night preceding the 28th of Iyar 5777, May 23rd at 7:00 pm. The venue: The newly completed Bnei HaRama shul on Zarchi Street.
The program includes mincha, Greetings and Song, Festive Arvit and more singing! All are welcome.