Behar Bechukotai 5781 בהר בחוקותי

הודו לה’ כי טוב! חגיגה כפולה לבלה הרפז, שחזרה הביתה אחרי החלמתה, וגם הפכה שוב לסבתא רבה!
בלה מודה לכולם על התפילות ואיכפתיות במחלתה. הייתה לה נחמה גדולה לדעת שכולם חושבים עליה בטוב לבוהיא מאחלת שנזכה כולנו לבריאות ושמחות. אנו מאחלים לבלה בריאות, ורפואה שלמה.
מזל טוב לבלה על הנין החדש, עילי. נכד לשרינה והרווי גולדשטנד, ובן לאהובה ואדם סטופק

Double celebration for Bella Harpaz, who has just returned home after a stay in hospital, and who has recently become a great grandmother again.
She sends the following message to the kehilla: “Thank you for your prayers and concern during my recent illness. It gave me great comfort to know that I was being thought of so kindly. May we always share good health and smachot.” We wish Bella good health and a refuah shleima.
We also wish Bella a mazal tov on her new great grandson, Eli עילי, grandson to Sarina and Harvey Goldstand, and son to Ahuva and Adam Stopek

תנחומים למשה פרץ בפטירת אמו.

Condolences to Moshe Peretz on the loss of his mother.

אנו מאוד נרגשים להחזיר את המניין של שבת ב-9:15 בבוקר ללו”ז. מהשבת הקרובה, נחזור לגן למניין שלישי בשבת בבוקר.

We are very excited to return the 9:15 minyan to our Shabbat schedule. From this Shabbat, we will be returning to the gan for a third Shabbat morning minyan


הקהילה מוזמנת לסעודה שלישית קלה בפרגולבודה בין השעות 19:00-20:00 כשרפי ברנט יוביל אותנו בשירה לחגוג 54 שנים לאיחוד ירושלים.

The kehilla is invited to a light seuda shlishit this Shabbat afternoon from 7-8pm when Rafi Barnett will lead us in song  as we celebrate 54 years since the reunification of Jerusalem.


ביום ראשון ב-19:40, תפילה חגיגית לכבוד יום ירושלים בהובלת החזן שלמה סמוביץ .

On Sunday night at 7:40pm, Chazan Shlomo Samowitz will lead the kehilla in tefilla chagigit in honour of Yom Yerushalayim

במוצ”ש שעבר לא הגיעו מספר החברים הדרוש לקיים את האסיפה שלא מן המניין. לכן היא תתקיים במוצ”ש הקרוב בפרגולבודה עם או בלי מספר החברים הדרוש. אנו נפגשים לדון על דוחות כספיים של שנת 2019, ולהוסיף עוד 2 חברי ועד. ניפגש עם או בלי מניין.
אם את/ה מעוניינ/ת להצטרף לועד או לועדת הביקורת, עוד לא מאוחר מדי להגיש את מועמדותך.

Due to a lack of quorum last week, there will be an EGM on Motzie Shabbat. This will happen with or without a quorum.
We will be meeting to discuss and approve the 2019 financial documents, and to induct two more members to the vaad.
If you are interested in becoming part of the vaad or vaadat bikoret, it’s not too late to submit your candidacy!

היה לימוד מהנה בל”ג בעומר בבוקר. הילדים (וההורים!) נהנו מלימוד תורה, כיף, ופינוקים

The shul held an enjoyable learning session on Lag Baomer  morning. Children and their parents enjoyed learning Torah, fun, and treats!

כל הגברים והנערים מעל גיל בר מצווה מוזמנים ומתבקשים להשתתף בכדי לחזק את המניין השחרית היומי בשעה 7:00, בעיקר בימיו הראשונים.

All men and boys over the age of bar mitzva are encouraged to attend to help strengthen the 7:00am shachrit minyan, particularly while it is still in its early days.

השיעור של הרב בשבת אחרי הצהריים לפני מנחה קטנה יתקיים בשעה 17:45. נמשיך ללמוד ספר עזרא – אנא הביאו ספר.

The Rabbi’s Shabbat afternoon shiur will take place before mincha k’tana. This week, the shiur will be at 5:45pm. We will continue to learn the book of Ezra – remember to bring your book.

אתם מוזמנים להצטרף לשיעורים השבועיים של הרב קנאי:
יום שני בשעה 09:00 – נושאים אקטואליים. מפגש: 86505281541, סיסמה 202885 (שימו לב לקישור חדש)
יום שישי בשעה 9:00 – גמרא הוריות (באנגלית). השיעורים מתבססים על שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין זצ”ל על הוריות! מפגש: 88459374042, סיסמה 585889

All are welcome to join Rabbi Kannai’s weekly classes:
Monday morning 9 am – Current Topics. Meeting ID: 86505281541, password 202885 (Note new link)
Friday morning 9 am – Gemara Horayot (English)Rav Kannai’s Gemara shiur, based on Rav Aharon Lichenstein Zatza”l’s classes on Horayot will take place this week as normal. Meeting ID: 88459374042, Password: 585889

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור הדף היומי של אפרים שרייבמן דרך זום בכל יום בשעה 05:20. מפגש: 82049573837 סיסמה: 131101
אחר השיעור בזום, ניתן לשמוע אותו יחד עם השיעורים האחרים באתר https://feeds.captivate.fm/the-35-minute-daf-yomi/
אנו מודים לאפרים על זיכוי הרבים!
שיעור הדף היומי של איתן קורן מתקיים במשך השבוע בשעה 20:45, וב-15:00 ביום שישי.
הקליקו כאן להצטרף.
מפגש מספר: 84226296274 סיסמה: 186472

All are welcome to join Ephraim Schreibman’s Daf Yomi shiur via zoom every day at 5:20 am. Meeting ID: 820 4957 3837, password: 131101.
After the live zoom shiur, it may be heard together with other daf yomi shiurim at https://feeds.captivate.fm/the-35-minute-daf-yomi/
We thank Ephraim for Zikuy Harabim!
Eytan Coren’s daf yomi shiur is at 8:45pm during the week and at 3pm on Fridays.
Click here to join.
Meeting ID: 84226296274, password: 186472

הודעות בקהילה

Community Announcements


ביום ראשון בערב, תהיה תפילה חגיגית עם מקהלת הגברים רמתיים בבית כנסת ישראל הצעיר

This Sunday evening, the Ramatayim men’s choir will be leading a tefilla chagigit at the Young Israel shul in honour of Yom Yerushalayim

רפואה שלמה

Refuah Shleima

אנא התפללו לרפואת ג’ק דיאמנט – יעקב שמחה בן גולדה.

Please daven for a refuah shleima for Jack Diament.
Yaakov Simcha Ben Golda יעקב שמחה בן גולדה

גיסו של דוד האם אושפז בבית חולים עם סיבוכי קורונה. אנא הזכירו אותו בתפילותיכם. רפאל פנחס בן חי׳ רבקה

David Hamm’s brother in law has been readmitted to hospital with post-corona complications. Please return him to your prayers. רפאל פנחס בן חי׳ רבקה Rafael Pinchas ben Chaye Rivka