Beshalach 5780 בשלח

מזל טוב לבני גולדמן אלטורה על הבר המצווה שלו. מזל טוב להוריו, דינה ודוד, וסבים וסבתאות נלה ומיכאל פוחוביצקי, פרידה וברוס גולדמן, וחברינו אסתר ומיקי אלטורה.
ברוכים הבאים למשפחת גולדמן שבאו מארה”ב לחגוג את בר המצווה של בני.
משפחת אלטורה מזמינה את הקהילה לקידושא רבה בפרגולבודה אחרי המניין ב09:00.

Mazel Tov to Benny Goldman-Altura on his bar mitzva. Mazal tov to parents Dina and David, and grandparents, Michael and Nela Puchovitsky, Frieda and Bruce Goldman, and our members Esther and Mickey Altura. Welcome to the Goldman family who came from the USA to celebrate Benny’s bar mitzva.
The Altura family invite the kehilla to a kiddusha rabba in the pergolaboda after the 9:00 minyan.

שבת של השראה עם הרב אהרון אדלר נדחתה לשבת, 15 בפברואר.
אנא לעדכן יומנים!

Next Shabbat, 15 February, we will enjoy a Shabbat of Inspiration with Rav Aaron Adler.

ערב של תורה עם הרב שלום רוסנר נדחה ל-27 בפברואר.
אנא לעדכן יומנים!

The Evening of Torah with Rav Shalom Rosner has been postponed until the 27th of February. Please update your calendars!

אנא שימו לב שסוף זמן קריאת שמע הינו 9:08 השבת. אנחנו מזכירים למתפללי המניינים ב-9:00 ו-9:15 לקרוא שמע לפני הגעתם לתפילה.

Please note that the latest time for Kriyat Shema is 9:08 on Shabbat morning. Those davening in the 9:00 and 9:15 minyanim should be advised to recite shema before coming to shul.

בשבת בצהריים, הרב קנאי ימשיך את סדרת השיעורים בין מנחה למעריב בהלכות מדינה. הנושא השבוע: “גיור במדינה יהודית – מעמדו של זרע ישראל

This Shabbat afternoon, Rav Kannai will continue his Shabbat afternoon series of shiurim between Mincha and Maariv. This week’s shiur will discuss the topic of “The Status of one who was Born from a Jewish Father regarding Conversion”

בשבת בשעה 8:00 יש בוקר מלא פעילויות לילדי הקהילה, כולל לימוד תורה עם שוקו, תפילה בבית הכנסת, זמן חופשי עם בייביסיטר בגן המשחקים, וקבוצות ילדים.

קול הנערים יתקיים ב-18:25 במוצ”ש.

We once again have a full Shabbat morning kids program, from 8am, with cocoa club learning, Tefilla in shul, park time with babysitters, and groups.
Kol Hanearim will take place at 6:25pm this Motzei Shabbat.

אנא המשיכו להתפלל לרפואה שלמה של חברינו, בתיה לוינסון: בתיה פריידה בת חיה שרה, גייל פישביין: גולדא נעכא בת חנה לאה, אלן שרייבר: אלתר משה בן זיסל דבורה, והרב דוד’ל ויינברג: דוד הענוך מרדכי בן פריידה שמחה.

Please continue to pray for a refuah shleima for Batyah Levinson: Batya Freida bat Chaya Sara, Gail Fishbein: Golda Necha bat Chana Leah, Alan Schreiber: Alter Moshe ben Zissel Dvorah, and Rav Dovid’l Weinberg: David Henoch Mordechai ben Freida Simcha.

הקישו בקישורית כדי לראות את רשימת השיעורים הקבועים שלנו.

Click on the link for the full list of our weekly shiurim.

אם אתם רוצים לתרום לבית הכנסת, או לשלם התחייבות, יש להקליק: mitzperamot.org/donate

To find out how to make a donation to the shul, or pay a pledge, please visit mitzperamot.org/donate

הודעות בקהילה

Community Announcements

נשים יקרות,
כעת אנחנו מתארגנות לקראת קריאת המגילה לנשים שתיערך בע״ה ביום רביעי בבוקר ה-11.3.20, ט״ו באדר תש״פ, בשכונת רמות.
מי שמעוניינת לקרוא פרק/ים, או להיות מתקנת (או מכירה מישהי שמעוניינת) אנא פני אלינו בהקדם כדי שנוכל להתחיל להיערך.
בברכה,
חנה לוינסקי-קובארי: salamander169@gmail.com
שרה מנגל: sarahmangell@gmail.com

Dear Women,
We are currently arranging the women’s megilla reading, which will iy”h take place on Wednesday, 11th March 2020, 15 Adar 5780 in Ramot.
Any woman interested in reading a perek or being a metakenet (or if you know someone interested), please contact us as soon as possible so we can get organised.
Hanna Levinski-Kubari: salamander169@gmail.com
Sarah Mangell: sarahmangell@gmail.com