Beshalach 5781 בשלח

אנו שוקלים לחדש את המניין ב-7:00 בימי חול. אם ברצונך להשתתף במניין מדי יום בשעה 7:00, נא ליידע את זישה ריץ’: 0545947171

We are considering resuming a daily 7:00 minyan. If you would be interested in attending minyan at 7:00am, please make your interest known to Zishe Rich: 054-594-7171

קרן החסד מודיעה כי החל מראש השנה ועד ט”ו בשבט, חילקו מעל ל-130,000 ש”ח בשוברי מזון ובצורות אחרות לעזור למשפחות נזקקות ברמות ב’.
זה אפשרי רק בגלל הנדיבות שלכם.

The Keren chessed wishes to share that from Rosh Hashana until Tu Bshvat  they have distributed over NIS 130,000 in food vouchers and other forms of help to needy families in Ramot B.
This has only been made possible through your continued generosity.

מבצע פורים השנתי של קרן החסד
בשנה החולפת, קרן החסד של בית הכנסת מצפה רמות התבקשה לפתוח את הלבבות ואת הארנק יותר משנה רגילה. הקורונה גרמה למחלה ואבטלה, שהובילו למצוקה קשה יותר מבשנים רגילות. מדי שנה, קרן החסד תומכת בכ-100 משפחות נזקקות בשכונת רמות ב’, ללא עלויות תפעול. משפחות אלה, ידידינו ושכנינו, עוברות תקופה קשה במיוחד ולעתים אפילו אינן יכולות לשים אוכל על השולחן.
כדי להבטיח שהמשפחות יקבלו את העזרה שהן צריכות, אנו עורכים קמפיין התרמה גדול לגיוס 125,000 ש”ח לפני פורים. אנו מבקשים מכם לתרום 500 שקלים, אבל כל תרומה – קטנה או גדולה – תתקבל בברכה. לחצו כאן לתרום
אנו חייבים את עזרתכם עכשיו יותר מתמיד!!
תרומות:
מעטפה מסומנת בכספת בבית הכנסת מצפה רמות (במהלך התפילה, הבניין אינו נעול)
העברה בנקאית לבנק לאומי – סניף 905, חשבון 68660016
בכרטיס אשראי – יש לתאם תשלום עם רות בטלפון 054-741-6035
אנו מחלקים כסף למשפחות בפורים עצמו. כך תוכלו לקיים את המצווה החשובה של מתנות לאביונים. לחץ כאן לתרום.

Annual Keren Chesed Purim Fundraiser
Over this past year, the Keren Chessed has needed to open our hearts and our wallets wider than ever before. Illness and unemployment have caused increased financial hardship compared to recent years. Every year, the Keren Chessed of Bet Knesset Mitzpe Ramot supports some 100 needy families in our Ramot Bet community on a regular basis, with zero overhead and operating costs. These families – our friends and neighbours – are going through extremely hard times, and sometimes cannot even put food on the table.
To ensure they get the help they need, we are running a major fundraising campaign to raise NIS 125,000 before Purim. We are suggesting a donation of NIS 500, though any amount – smaller or larger – is welcome. Click Here to donate.
We need your generosity now more than ever before!
Donations:
Marked envelope in the Mitzpe Ramot Shul safe (building is unlocked during minyan)
Direct Transfer to Bank Leumi – Snif 905, Account 68660016
Credit Card – Arrange payment with Ruth at 054-741-6035
PEF with an American CC (https://www.causematch.com/en/mitzperamot)
Funds are distributed on Purim itself. Thus you will be fulfilling the important Mitzvah of Matanot L’evyonim.
Click Here to donate

השיעור של הרב קנאי יתקיים השבת אחרי מנחה קטנה. נמשיך ללמוד את ספר עזרא. נא להביא ספרים. כולם מוזמנים, בעטיית מסכות.

Rav Kannai’s Shabbat afternoon shiur will take place after Mincha. We will continue to learn the book of Ezra. Please bring a book of your own. All are invited, appropriately masked.

אם תמצא את עצמך בבידוד, אל תשכח שיש באתר שלנו רשימה של עסקים שעושים משלוחים עד הבית. bit.ly/MRCorona.

Should you find yourself in quarantine, please remember that we have a handy list of local (and less local) grocery shops and other services who will deliver, on our website: bit.ly/MRCorona

אנא שימו לב שסוף זמן קריאת שמע הינו 9:11 השבת. אנחנו מזכירים למתפללי המניין ב-9:00 לקרוא שמע לפני הגעתכם לתפילה.

Please note that the latest time for Kriyat Shema is 9:11 on Shabbat morning. Those davening in the 9:00  minyan should be advised to recite shema before coming to shul.

אתם מוזמנים להצטרף לשיעורים השבועיים של הרב קנאי:
יום שני בשעה 09:00 – נושאים אקטואליים. מפגש: 86505281541, סיסמה 202885 (שימו לב לקישור חדש)
יום שישי בשעה 9:00 – גמרא הוריות (באנגלית). השיעורים מתבססים על שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין זצ”ל על הוריות! מפגש: 88459374042, סיסמה 585889

All are welcome to join Rabbi Kannai’s weekly classes:
Monday morning 9 am – Current Topics. Meeting ID: 86505281541, password 202885 (Note new link)
Friday morning 9 am – Gemara Horayot (English)Rav Kannai’s Gemara shiur, based on Rav Aharon Lichenstein Zatza”l’s classes on Horayot will take place this week as normal. Meeting ID: 88459374042, Password: 585889

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור הדף היומי של אפרים שרייבמן דרך זום בכל יום בשעה 05:20. מפגש: 82049573837 סיסמה: 131101
אחר השיעור בזום, ניתן לשמוע אותו יחד עם השיעורים האחרים באתר https://feeds.captivate.fm/the-35-minute-daf-yomi/
אנו מודים לאפרים על זיכוי הרבים!
שיעור הדף היומי של איתן קורן מתקיים במשך השבוע בשעה 20:45, וב-15:00 ביום שישי.
הקליקו כאן להצטרף.
מפגש מספר: 84226296274 סיסמה: 186472

All are welcome to join Ephraim Schreibman’s Daf Yomi shiur via zoom every day at 5:20 am. Meeting ID: 820 4957 3837, password: 131101.
After the live zoom shiur, it may be heard together with other daf yomi shiurim at https://feeds.captivate.fm/the-35-minute-daf-yomi/
We thank Ephraim for Zikuy Harabim!
Eytan Coren’s daf yomi shiur is at 8:45pm during the week and at 3pm on Fridays.
Click here to join.
Meeting ID: 84226296274, password: 186472

הודעות בקהילה

Community Announcements

מוצ”ש ברמתיים צופים בשעה 20.00 הרצאה מפי דוב רפאל בזום של אריאל שוסהיים שם ההרצאה: “מגפות והשאלה היהודית” התוכן: מבט אחר על מגפות בתקופת התנ”ך ולאחר מכן, וההתייחסות במקורות יהודיים. וכן – מה עושה אקטואר בתנאי אי-וודאות ההורסים עבודה סטטיסטית של שנים?

This motzei Shabbat at 8pm at Ramatayim Tzofim there will be a zoom lecture by Dov Refael on the topic of “plagues and the Jewish Question” (In Hebrew).
Content: An alternative look at epidemics during the time of the Tanach and since then, and their references in Jewish texts. Also what an actuary does when uncertain times destroy years worth of statistical data.

רפואה שלמה

Refuah Shleima

אנא הוסיפו את חברנו היקר, לארי ווזניקה לתפילותיכם: לוי שמעון בן רבקה רייזל.

Please add our dear friend and member Larry Woznica to your prayers – לוי שמעון בן רבקה רייזל .