Beshalach 5782 בשלח

מזל טוב לנעמה וד”ר יאיר אלטורה בהולדה בן. מזל טוב לסבא וסבתא אסתר ומיקי אלטורה וכל המשפחה.

Mazal tov to Naama and Dr. Yair Altura on the birth of a baby boy. An extended Mazal Tov to Mispachot Altura and Camus including grandparents Esther and Mickey Altura.

מזל טוב  לדבי ומנחם שרטר לרגל בר מצווה של נכדם השבת.

Mazal tov to Debbie and Robert Sreter on their grandson’s bar mitzvah this Shabbat.

אנו צריכים לעדכן את הרשימות של הגבאים. אנא מלאו את הטופס כדי שיהיה לנו את הפרטים הכי מעודכנים שלכם

Our gabbai list is out of date. Please fill in our handy form so we can make sure we have all your most up to date information, including family details and yartzeits.

ישר כוח לכל העוסקים בשדרוגים ובשיפוצים, ובמיוחד למשפחת פרוידנשטיין, דני אבל ולוועד ביה”כ.
השרותים החדשים לא גמורים, אבל כבר פונקציונליים ויכנסו לשימוש לפני שבת.

Yasher koach To all those involved in the latest shul upgrade and renovations, especially to the Freudensteins, Dani Abel and the shul vaad
The new bathrooms are not quite finished, but are already functional and will be in use before Shabbat.

השיעור של הרב קנאי בשבת אחרי הצהריים חזר לשעתו הרגילה השבוע, בין מנחה למעריב. השבוע יהיה שיעור חדש.

The Rabbi’s Shabbat afternoon shiur will take place in its usual timeslot between mincha and maariv this week. Watch this space for the title of the Rav’s new shiur!

קול הנערים יתקיים במוצאי שבת.
הצטרפו אלינו עבור לימוד תורה, כיף ופרסים לכל ההורים והילדים.
מתחיל בשעה 18:20.

Kol hanearim children’s learning will be taking place this motzie Shabbat.
Join us for Torah learning , raffles, prizes, and fun for all parents and children.
Starting at 6:20pm.

הדוחות הכספיים התקבלו ונשלחו לחברי בית הכנסת. האסיפה נקבעה למוצ”ש פרשת יתרו, 22 בינואר בשעה 20:15. מרק גוגנהיים הציע את מועמדותו לועד. כעת, נראה שבית הכנסת ינוהל על ידי ועד של 3 אנשים. אם ברצונך לדון במה זה כרוך להיות בועד, אנא דבר עם רוברט (054-337-9596), אבן (058-740-9838) או כל חבר הועד הנוכחי אחר.

The financial reports have been received and have been sent to shul members at 8:15pm. The AGM has been scheduled for Motza”sh parshat Yitro, 22 January. Mark Guggenheim has put his name forward as a candidate for the new vaad. At this rate, we will have a 3-person vaad. If you would like to discuss what being on the vaad entails, please speak to Robert (054-337-9596), Evan (058-740-9838) or any other current vaad member.

השיעור השבועי לנשים ברמב”ן יתקיים ביום ראשון במקומו החדש – ברחבת בית הכנסת. צרי קשר עם שרה גורדון (058-5551967), דפנה קנאי (052-7502611) או חיה קצין (054-3004041) לפרטים.

The weekly ladies’ Ramban Shiur will take place this Sunday in its new location – at the shul. Contact Sara Gordon (058-5551967), Chaya Katzin (054-3004041), or Daphna Kannai (052-7502611) for details.

אתם מוזמנים להצטרף לשיעורים השבועיים של הרב קנאי:
יום שני בשעה 09:00 – נושאים אקטואליים. מפגש: 86505281541, סיסמה 202885
יום שישי בשעה 9:00 – גמרא הוריות (באנגלית). השיעורים מתבססים על שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין זצ”ל על הוריות! מפגש: 88459374042, סיסמה 585889

All are welcome to join Rabbi Kannai’s weekly classes:
Monday morning 9 am – Current Topics. Meeting ID: 86505281541, password 202885
Friday morning 9 am – Gemara Horayot (English) Rav Kannai’s Gemara shiur, based on Rav Aharon Lichenstein Zatza”l’s classes on Horayot will take place this week as normal. Meeting ID: 88459374042, Password: 585889

הרב דוד’ל ויינברג מעביר סדרת שיעורים (בימי א’ ולפעמים באמצע השבוע) אחרי מנחה על תורת הרב קוק.

Rav Dovid’l Weinberg is giving a series of shiurim after Mincha (on Sundays and occasionally during the week) on Torat HaRav Kook.

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור זום הלילי של דף היומי מפי איתן קורן בשעה 20:45, ובימי שישי בשעה 09:00 בבוקר
מצפה לראותכם!
אנא שלחו מייל ל-eytancoren@gmail.com לקבלת קישור הזום.

All are welcome to join the daf yomi zoom shiur given by Eytan Coren nightly at 8:45pm and on Fridays at 9am
See you there!
Email eytancoren@gmail.com for the zoom link

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור הדף היומי של אפרים שרייבמן בכל יום בבית הכנסת בשעה 05:20. אנו מודים לאפרים על זיכוי הרבים!

All are welcome to join Ephraim Schreibman’s Daf Yomi shiur every day in the shul at 5:20 am.
Recordings of Ephraim’s daf yomi shiurim can be found at https://feeds.captivate.fm/the-35-minute-daf-yomi/
We thank Ephraim for Zikuy Harabim!

רפואה שלמה

Refuah Shleima

נא להתפלל לרפואה שלמה של אביו של אבן הלטיי, אהרן בן אסתר גיטל. הוא נלחם בסרטן הגרון והקיבה בקנדה ויעריך את תפילותיכם.

Please daven for a refuah shleima for Evan Heltay’s father, Aharon ben Esther Gittel. He is battling throat and stomach cancer in Canada and would appreciate your prayers.

הוחמר מצבה של אפרת מרגולית. אנא המשיכו להתפלל עבור אפרת מרגלית בת חנה, כלתם של ג’יי ובתיה לוינסון, היא עדיין זקוקה לתפילותינו.

Efrat Margolit’s condition has worsened. Please keep davening for Jay and Batya Levinson’s daughter in law, Efrat Margolit bat Chana who still needs a lot of Tefilot for a Refuah Shleima.