Beshalach 5783 בשלח

מזל טוב לדינה ורפי ברנט בהולדת נכדה, בת לברכה ואיתמר נאמן.

Mazal tov to Dina and Rafi Barnett on the arrival of a granddaughter, born to Bracha and Ittamar Neeman.

מזל טוב לשרון הנדלר בבר מצווה של הנכד שלה, רביב, ולהוריו אסתר ומתניה הנדלר.
מזל טוב לשרון הנדלר גם על בת המצווה של הנכדה שלה, שקד, ולהוריה, טליה ואבישי אליהו.

Mazal Tov to Sharon Handler on the bar mitzvah of her grandson Raviv, and to his parents Matanya and Esther Handler and also
Mazal Tov to Sharon Handler on the bat mitzvah of her granddaughter Shaked and to her parents Talia and Avishai Eliahu.

מזל טוב לתמי וקורט סיימון בהולדת נינה, נוגה.
מזל טוב גם להורים, הדסה ודביר כהן ממזכרת בתיה, ולסבא וסבתא גיודי ויהודה סיימון מבית אל.

Mazel Tov to Kurt and Tami Simon on the birth of a great granddaughter, Noga.
Mazel Tov also to the parents, Hadasa and Dvir Cohen of Mazkeret Batya and to the grandparents, Judy and Yehuda Simon of Beit El.

שיחה פתוחה עם הרב אבי קנאי ודיין יהושע פפר בערב שבת שירה פרשת בשלח (3 בפברואר) אצל משפחת שרטר, דרך החורש 132 בשעה 20:30 על טיפול במשבר המודרניות היום: חרדים, ציונות דתית וכל מה שביניהם.

A public conversation with Rav Avi Kannai & Dayan Yehoshua Pfeffer
this Friday evening (Parshat Beshalach | Feb 3) at the Sreters’ home, 132 Derech Hahoresh at 8:30pm on Handling the Modernity Crisis Today: Charedim, Religious Zionists, and Everything In Between

בנוסף למבצע ההתרמה השנתית לקרן החסד בפורים, עכשיו ניתן גם לשלוח ליקירכם כרטיסי ברכה של קרן החסד במקום משלוחי מנות, וע”י כך לעזור למשפחות נזקקות בשכונה
להזמנות:
? נייד/וואטסאפ: 053-283-7887 | 058-555-1967
? מייל: dinaweingarten@gmail.com | sarasgordon@gmail.com
? אונליין:

In addition to the shul’s annual Keren Chessed Purim Campaign, the Keren Chessed is now selling Purim cards | Digital & Printed Options. Send Keren Chesed Purim cards to your loved ones here and abroad, while supporting needy families in our community.
To order:
? Call/WhatsApp: 053-283-7887 | 058-555-1967
? Email: dinaweingarten@gmail.com | sarasgordon@gmail.com
? Online:

בשבת הבאה, פרשת יתרו (10-11 בפברואר) נערוך “שבת מרכז” שבה תלמידי ישיבה מרכז הרב יבואו לקהילתנו לשבת. פרטים בהמשך.

 

Next Shabbat, Parshat Yitro (10-11 February), we are excited to host our first Shabbat Merkaz, where students from Yeshivat Merkaz HaRav will be joining us for Shabbat. Details will follow

משמר לבנים מתקיים בימי רביעי
משמר לבנות מתקיים בימי חמישי
18:00 – כיתות א’/ב’ ו-ג’/ד’
18:50 – אוכל והפסקה לשתי הקבוצות
19:00 – כיתות ה’/ו’ ו-ז’ ומעלה

 

Boys mishmar meets on Wednesdays and
and Girls mishmar meets on Thursdays.
6:00pm – 1st/2nd and 3rd/4th graders
6:50pm – food & shmooze for both time slots
7:00pm – 5th/6th graders and 7th graders/upwards

הרב קנאי יעביר שיעור בשבת אחרי מנחה בנושא “בחירה חופשית: פסיכולוגיה ויהדות, חלק ב”.
השיעור מתאים גם למי שלא היה בחלק א.

Rav Kannai will deliver his Shabbat afternoon shiur after mincha on the subject “Free choice: Psychology and Judaism, Part 2″ The shiur is also appropriate for those who missed Part 1. 

חדש!
הגברים בקהילה מוזמנים להצטרף ללימוד בית מדרש מדי יום חמישי בערב.

New!
The men of the community are invited to join our Thursday night beit midrash learning.

חבורה על ההפטרה לבנים כיתה ד’ ומעלה עם מאור בימי ה’ בין השעות 18:55-19:55 בבית משפחת עזאר, רח’ אשכולי 113 כניסה א’ קומה 2.

Haftora chabura for boys kita dalet and up with Maor on Thursday nights, 6:55-7:55 at the Azar residence, 113 Aharon Eshkoli, entrance 1, second floor.

תוכניות השבת לילדים:
*30 דקות לפני מנחה בערב שבת: תהלים לבנים כיתה ג’ ומעלה בהשבינו. למשתתפים יש לרכוש ספר תהלים עם טעמים
*קול הנערים בשעה 18:35 במוצ”ש
*לימוד תורה לפני תפילת שבת, בשעה 8:00
*סדנת תפילה לבנים כיתה ג’ ומעלה מתקיימת בשבת בבוקר בשעה 8:30.
*בנות בכיתה ג’ ומעלה המעוניינות מוזמנות להצטרף ללטיציה בעזרת נשים לתפילת מוסף.

Shabbat Kids Programming:
*30 minutes before mincha on erev Shabbat: Tehillim for boys kita gimmel and above in Hashiveinu. Those planning to join should purchase any Tehillim book with ta’amim
*Kol Hanearim at 6:35 on motzei Shabbat
*Pre Shacharit Beit midrash learning at Hashiveinu starting at 8am.
*Tefilla workshop for boys kita gimmel and above will take place this Shabbat morning at 8:30
*Interested girls in kita gimmel and above are encouraged to join Leticia in the Hashiveinu ezrat nashim for the Musaf tefilla..

חבורת פנימיות לגברים לפני שחרית בהשיבנו השבת 

Pre-shacharit pnimiyut chabura for men this Shabbat at Hashiveinu during the open Beit Midrash 

השיעור לנשים של דפנה קנאי מתקיים השבוע בשעתו הרגילה של 20:15 ביום א’ בבית הכנסת.

Daphna Kannai’s Ladies’ shiur will take place at its usual time of 8:15pm on Sunday, in the shul.

עקב המצב הבטחוני, מי שיש לו/ה נשק מתבקש להביא אותו לתפילה.

Due to the security situation, those who have a licensed weapon are requested to have it with them in shul

שיעור שבועי בתנ”ך עם דבי שרטר. ימי שני 16:00-17:00 בבית משפחת שרטר דרך החורש 132 וגם בזום.

Weekly shiur in Tanach with Debbie Sreter . Mondays 4:00-5:00 pm. Live at the Sreter home, 132 Derech Hahoresh, and on Zoom.

אתם מוזמנים להצטרף לשיעורים השבועיים של הרב קנאי:
יום שני בשעה 09:00 – נושאים אקטואליים.
יום שישי בשעה 08:40 (אחרי המניין של 8:00) – חלק 11 של גמרא סנהדרין מפגש: 88459374042, סיסמה 585889.

All are welcome to join Rabbi Kannai’s weekly classes:
Monday morning 9 am – Current Topics.
Friday morning 8:40 am (following the 8:00 shachrit) – 11th chapter of Sanhedrin. Meeting ID: 88459374042, Password: 585889.

הרב דוד’ל ויינברג מעביר סדרת שיעורים (בימי א’ ולפעמים באמצע השבוע) אחרי מנחה על תורת הרב קוק.

Rav Dovid’l Weinberg is giving a series of shiurim after Mincha (on Sundays and occasionally during the week) on Torat HaRav Kook.

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור זום הלילי של דף היומי מפי איתן קורן בשעה 20:45, ובימי שישי בשעה 09:00 בבוקר.
מצפה לראותכם!
אנא שלחו מייל ל-eytancoren@gmail.com לקבלת קישור הזום.

All are welcome to join the daf yomi zoom shiur given by Eytan Coren nightly at 8:45pm and on Fridays at 9am.
See you there!
Email eytancoren@gmail.com for the zoom link.

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור הדף היומי של אפרים שרייבמן בכל יום בבית הכנסת בשעה 05:20. אנו מודים לאפרים על זיכוי הרבים!

All are welcome to join Ephraim Schreibman’s Daf Yomi shiur every day in the shul at 5:20 am.
Recordings of Ephraim’s daf yomi shiurim can be found here or here
We thank Ephraim for Zikuy Harabim!