Bo 5783 בא

בסימן טוב ובמזל טוב ותודות להקב”ה אביבה וג’ורג’ סטניסלבסקי שמחים להודיע על האירוסין של נכדתם היקרה שירת צוקר (בתם של רחלי ומייקל צוקר) לידידה נחמני. שניהם מבית אל.

With thanks and gratitude to HaShem, Aviva and George Stanislawsky are proud to announce the engagement of their granddaughter Shirat Zucker (Racheli and Michael’s daughter) to Yedidyah Nachmani. Both families are from Beit El.

הלוועדת משלוח מנות דרושים מתנדבים. אנו עורכים פגישת תכנון ביום שלישי, 31 בינואר בשעה 19:30 בביתה של שרון הנדלר (שאר ישוב 23). כולם מוזמנים להצטרף אלינו. אם אינך יכול לבוא אך תרצה להיות חלק מהפרויקט החשוב הזה, צור קשר עם סוזן גוגגנהיים בכתובת sguggenheim53@gmail.com או 0585219720

 

The Mishloach Manot Committee is looking for more volunteers. We are having a planning meeting on Tuesday, January 31st at 7:30 pm at the home of Sharon Handler (She’ar Yashuv 23). All are invited to join us. If you cannot come but would like to be part of this important project, contact Susan Guggenheim at sguggenheim53@gmail.com or 058 5219 720.

סיחה פתוחה עם הרב אבי קנאי ודיין יהושע פפר ערב שבת שירה פרשת בשלח (3 בפברואר) אצל משפחת שרטר, דרך החורש 132 בשעה 20:30 על טיפול במשבר המודרניות היום: חרדים, ציונות דתית וכל מה שביניהם.

A public conversation with Rav Avi Kannai & Dayan Yehoshua Pfeffer
Fri eve Feb 3 parshat Beshalach Shabbat Shira at the Sreter’s 132 Derech Hahoresh at 8:30pm on Handling the Modernity Crisis Today: Charedim, Religious Zionists, and Everything In Between

שמרו את התאריך!
שבת דורשות טוב: רבנית יוספה רובל כמרצה אורחת בשבת פרשת ויקרא, 25 במרץ
עוד פרטים בהקדם.

Save the Date!
Shabbat Dorshot Tov. Rabbanit Yosefa Wruble will be our scholar in residence on Shabbat Parshat Vayikra, 25 March.
More information to follow.

שמרו את התאריך!
הכנסת ספר תורה ג’וס תתקיים במצפה רמות הערב יום חמישי, 30 במרץ.
עוד פרטים בהקדם.

Save the Date!
Exciting news! The Joss Hachnasat Sefer Torah will take place in Mitzpe Ramot on Thursday evening 30 March.
More information will follow.

משמר לבנים מתקיים בימי רביעי
משמר לבנות מתקיים בימי חמישי
18:00 – כיתות א’/ב’ ו-ג’/ד’
18:50 – אוכל והפסקה לשתי הקבוצות
19:00 – כיתות ה’/ו’ ו-ז’ ומעלה

 

Boys mishmar meets on Wednesdays and
and Girls mishmar meets on Thursdays.
6:00pm – 1st/2nd and 3rd/4th graders
6:50pm – food & shmooze for both time slots
7:00pm – 5th/6th graders and 7th graders/upwards

הרב קנאי יעביר שיעור בשבת אחרי מנחה בנושא “בחירה חופשית והכבדת הלב: פסיכולוגיה ויהדות”

Rav Kannai will deliver his Shabbat afternoon shiur after mincha on the subject “Free choice and the Hardening of the Heart: Psychology and Judaism”

חדש!
לימוד בית מדרש לגברים מדי יום חמישי בערב.

New!
Thursday night beit midrash learning for men

חבורה על ההפטרה לבנים כיתה ד’ ומעלה עם מאור בימי ה’ בין השעות 18:55-19:55 בבית משפחת עזאר, רח’ אשכולי 113 כניסה א’ קומה 2.

Haftora chabura for boys kita dalet and up with Maor on Thursday nights, 6:55-7:55 at the Azar residence, 113 Aharon Eshkoli, entrance 1, second floor.

תוכניות השבת לילדים:
*30 דקות לפני מנחה בערב שבת: תהלים לבנים כיתה ג’ ומעלה בהשבינו. למשתתפים יש לרכוש ספר תהלים עם טעמים
*קול הנערים בשעה 18:30 במוצ”ש
*לימוד תורה לפני תפילת שבת, בשעה 8:00
*סדנת תפילה לבנים כיתה ג’ ומעלה מתקיימת בשבת בבוקר בשעה 8:30.
*בנות בכיתה ג’ ומעלה המעוניינות מוזמנות להצטרף ללטיציה בעזרת נשים לתפילת מוסף.

Shabbat Kids Programming:
*30 minutes before mincha on erev Shabbat: Tehillim for boys kita gimmel and above in Hashiveinu. Those planning to join should purchase any Tehillim book with ta’amim
*Kol Hanearim at 6:30 on motzei Shabbat
*Pre Shacharit Beit midrash learning at Hashiveinu starting at 8am.
*Tefilla workshop for boys kita gimmel and above will take place this Shabbat morning at 8:30
*Interested girls in kita gimmel and above are encouraged to join Leticia in the Hashiveinu ezrat nashim for the Musaf tefilla..

חבורת פנימיות לגברים לפני שחרית בהשיבנו השבת 

Pre-shacharit pnimiyut chabura for men this Shabbat at Hashiveinu during the open Beit Midrash 

השיעור לנשים של דפנה קנאי מתקיים השבוע בשעתו הרגילה של 20:15 ביום א’ בבית הכנסת.

Daphna Kannai’s Ladies’ shiur will take place at its usual time of 8:15pm on Sunday, in the shul.

עקב המצב הבטחוני, מי שיש לו/ה נשק מתבקש להביא אותו איתו לתפילה.

Due to the security situation, those who have a licensed weapon are requested to have it with you in shul

שיעור שבועי בתנ”ך עם דבי שרטר. ימי שני 16:00-17:00 בבית משפחת שרטר דרך החורש 132 וגם בזום.

Weekly shiur in Tanach with Debbie Sreter . Mondays 4:00-5:00 pm. Live at the Sreter home, 132 Derech Hahoresh, and on Zoom.

אתם מוזמנים להצטרף לשיעורים השבועיים של הרב קנאי:
יום שני בשעה 09:00 – נושאים אקטואליים.
יום שישי בשעה 08:40 (אחרי המניין של 8:00) – חלק 11 של גמרא סנהדרין מפגש: 88459374042, סיסמה 585889.

All are welcome to join Rabbi Kannai’s weekly classes:
Monday morning 9 am – Current Topics.
Friday morning 8:40 am (following the 8:00 shachrit) – 11th chapter of Sanhedrin. Meeting ID: 88459374042, Password: 585889.

הרב דוד’ל ויינברג מעביר סדרת שיעורים (בימי א’ ולפעמים באמצע השבוע) אחרי מנחה על תורת הרב קוק.

Rav Dovid’l Weinberg is giving a series of shiurim after Mincha (on Sundays and occasionally during the week) on Torat HaRav Kook.

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור זום הלילי של דף היומי מפי איתן קורן בשעה 20:45, ובימי שישי בשעה 09:00 בבוקר.
מצפה לראותכם!
אנא שלחו מייל ל-eytancoren@gmail.com לקבלת קישור הזום.

All are welcome to join the daf yomi zoom shiur given by Eytan Coren nightly at 8:45pm and on Fridays at 9am.
See you there!
Email eytancoren@gmail.com for the zoom link.

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור הדף היומי של אפרים שרייבמן בכל יום בבית הכנסת בשעה 05:20. אנו מודים לאפרים על זיכוי הרבים!

All are welcome to join Ephraim Schreibman’s Daf Yomi shiur every day in the shul at 5:20 am.
Recordings of Ephraim’s daf yomi shiurim can be found here or here
We thank Ephraim for Zikuy Harabim!