Breishit 5783 בראשית

מזל טוב לדלפין ומישל פרדס. משפחת פרדס מזמינה את הקהילה לקדושה רבה בפרגולה אחרי המניין של 9:00 להודות להקב”ה להולדת בנם

Mazal tov to Delphine and Michel Pardes. The Pardes family invite the kehilla to a kiddusha rabba in the pergola after the 9:00 minyan this Shabbat to thank Hashem for the birth of their son.

מניין של שבת בשעה 9:00 מחפש גבאי חדש. אם בא לך להתנדב לתפקיד זה, אנא צור קשר עם דוד אלטורה.
אנו אסירי תודה לגבריאל גולדברג עבור הזמן ומאמץ שהשקיע בשנים האחרונות להבטיח שדברים יתנהלו בצורה טובה.

The 9:00 Shabbat morning minyan is looking for a new Gabbai. If you can volunteer for this post, please be in touch with David Altura.
We thank Gabriel Goldberg for the time and effort he has put in over the past couple of years ensuring the minyan runs smoothly

לזכר ליל הבדולח שקרה בלילה בין 9-10 בנובמבר בשנת 1938, ליד ושם יש אירוע מיוחד לקהילות, כולל סיור, לימוד, והופעה מאת המשורר ניצן חן רזיאל.
האירוע מומלץ מאוד, ומתאים ליחידים וזוגות מקהילתנו. אנא צרו קשר עם דפנה קנאי לפרטים. ניתן להירשם כאן:

In memory of Kristallnacht that took place overnight between  9-10 November in 1938, Yad vaShem has a special event for communities, including a tour, learning, and a performance by the singer Nitzan Chen Razel.
It is highly recommended, and appropriate for individuals and couples from our community. Please contact Daphna Kannai for more details, or sign up below.


משמר חוזר השבוע.
אנא שימו לב שמעכשיו:
משמר לבנים מתקיים בימי רביעי
משמר לבנות מתקיים בימי חמישי
18:00 – כיתות א’/ב’ ו-ג’/ד’
18:50 – אוכל והפסקה לשני הקבוצות
19:00 – כותות ה’/ו’ ו-ז’ ומעלה

Mishmar returns this week.
Please note that from now on:
Boys mishmar will meet on Wednesdays and
and Girls mishmar will meet on Thursdays.
6:00pm – 1st/2nd and 3rd/4th graders
6:50pm – food & shmooze for both time slots
7:00pm – 5th/6th graders and 7th graders/upwards

חברי ביה”כ שעדיין לא קיבלו מתבקשים לתאם קבלת לוח המגנטי עם מנחם שרטר לאסוף את המגנט שלך, בתיאום מראש: 054-337-9596.

Members who have not yet received their magnetic luach are asked to arrange with Robert Sreter to collect your copy by appointment: 054-337-9596

הרב קנאי יעביר שיעור בשבת אחרי מנחה קטנה בנושא “משפט שלמה 2022 – המחדל באסותא: מי האמא?


Rav Kannai will give his Shabbat afternoon shiur after mincha ktana on the topic, “The Judgement of Shlomo 2022 – the failure in Assuta: Who is the Mother?”

יהיה לימוד חופשי השבת ב- 16:30, ומנחה מיד לאחר מכן בבית הכנסת הראשי בשעה 17:15.

There will be open Beit midrash learning this Shabbat afternoon at 4:30, followed by mincha in the main shul at 5:15.

השיעור לנשים של דפנה קנאי חוזר השבוע בשעתו הרגילה של 20:15 ביום א’ בבית הכנסת.

Daphna Kannai’s Ladies’ shiur is returning to its usual time of 8:15pm on Sunday, in the shul.

עקב המצב הבטחוני,  מי שיש לו/ה נשק מתבקש להביא אותו איתו לתפילה.

Due to the security situation, those who have a licensed weapon are requested to have it with you in shul

שיעור שבועי על תנ”ך עם דבי שרטר. ימי שני 16:00-17:00 בבית משפחת שרטר דרך החורש 132 וגם בזום.

Weekly shiur in TaNach with Debbie Sreter . Mondays 4:00-5:00 pm. Live at the Sreter home, 132 Derech Hahoresh, and on Zoom.

אתם מוזמנים להצטרף לשיעורים השבועיים של הרב קנאי:
יום שני בשעה 09:00 – נושאים אקטואליים.
יום שישי בשעה 08:40 (אחרי המניין של 8:00) – חלק 11 של גמרא סנהדרין מפגש: 88459374042, סיסמה 585889.

All are welcome to join Rabbi Kannai’s weekly classes:
Monday morning 9 am – Current Topics.
Friday morning 8:40 am (following the 8:00 shachrit) – 11th chapter of Sanhedrin. Meeting ID: 88459374042, Password: 585889.

הרב דוד’ל ויינברג מעביר סדרת שיעורים (בימי א’ ולפעמים באמצע השבוע) אחרי מנחה על תורת הרב קוק.

Rav Dovid’l Weinberg is giving a series of shiurim after Mincha (on Sundays and occasionally during the week) on Torat HaRav Kook.

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור זום הלילי של דף היומי מפי איתן קורן בשעה 20:45, ובימי שישי בשעה 09:00 בבוקר.
מצפה לראותכם!
אנא שלחו מייל ל-eytancoren@gmail.com לקבלת קישור הזום.

All are welcome to join the daf yomi zoom shiur given by Eytan Coren nightly at 8:45pm and on Fridays at 9am.
See you there!
Email eytancoren@gmail.com for the zoom link.

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור הדף היומי של אפרים שרייבמן בכל יום בבית הכנסת בשעה 05:20. אנו מודים לאפרים על זיכוי הרבים!

All are welcome to join Ephraim Schreibman’s Daf Yomi shiur every day in the shul at 5:20 am.
Recordings of Ephraim’s daf yomi shiurim can be found here or here
We thank Ephraim for Zikuy Harabim!