Chukat 5779 חוקת

מזל טוב לנפטלי וקרול שר ולסבתא ויקי על הניסואין השבוע של איתן.

Mazal tov to Naftali and Carol Scher and Savta Vicky on the upcoming wedding of Eitan this week.

מאחלים ישוב טוב לפנחס קוט על מעבר דירה השבוע. שיהיה לך בהצלחה!

Pinchas Kot is moving house this week! Wishing you yishuv tov and much hatzlacha in your new home.

מזל טוב לחווה ואהרן קסל על הולדת נכדה חדשהבת לחיים ושני קסל.

Congratulations to Chava and Aharon Cassel on the birth of a new granddaughter, daughter to Chaim and Shani Cassel.

מזל טוב לאהרן קסל על יציאתו לאור של ספרו “העולם המופלא של נוסח התורה” בהוצאת ספרים כרמל.
ראו פלייר ב”הודעות לקהילה”)

Congratulations to Aharon Cassel on the publication of his book העולם המופלא של נוסח התורה by Carmel Publishing House.
(See flyer in “Community Announcements”)

תודה לכל מי ששלח את השמות של ילדים ונכדים המשרתים בצה”ל בשנה הבאה. אם טרם שלחתם את שמותם, אנא תעשו לפני יום ד’ הבא, 10 ביולי כדי להיכלל בעלון בשנה הבאה.

Thank you to all those who submitted names of children and grandchildren serving in the IDF. If you have not yet submitted a name please do so by next Wednesday (10 July) so it can be included in next year’s brochure.

מזל טוב לשמואל פוליסר, טל ארליך, רננה בראון, נעמה בראון, ואוריין כהן להתבגרותם מבית הספר.  נחגוג אתכם בקידושא רבה השבת אחרי המניין ה-9:00. נשמח לתרומות נוספות לחסות הקידוש.
ניתן לתרום לקידוש לציין תחילת הקיץ, יום הולדת, יארצייט או כל מטרה אחר.

Mazal tov to Shmuel Polisar, Tal Ehrlich, Renana Braun, Naama Braun, and Orian Cohen on their graduation  from high school. We are happy to help you celebrate this occasion with a kiddush after the 9:00 minyan. We would welcome more donations to cover the cost of the kiddush.
Donations can be made to celebrate the summer holidays, or to mark a birthday or yartzeit, or any other occasion.

יש לנו עמוד חדש באתר בית הכנסת, לתרומות . בעמוד זה, מפורט את כל האפשרויות לתשלום, כולל באמצעות כרטיס האשראי דרך PayPal וקישור לשלם דרך PEF לקבל קבלה למס הכנסה אמרקאי. אם אתם רוצים לתרום, או לשלם התחייבות, יש להקליק: mitzperamot.org/donate

We have a new donate page on the shul website, including the option to pay online with your credit card, via PayPal, and a link to pay with our PEF link for an American tax deductible receipt . If you would like to make a donation, or pay a pledge, please visit mitzperamot.org/donate

תזכורת ל-2 המניינים החדשים שלנו: מתפללים שחרית ב-9:00 ומנחה ב-13:40.
מנחה בשבת ב-16:45 בהפסקת קיץ.

Reminder that we have 2 new minyanim this summer: Daven Shacharit at 9:00 and Mincha at 1:40.
Meanwhile, the Shabbat afternoon 4:45 mincha has stopped for the summer.

אנא שימו לב שסוף זמן קריאת שמע הינו 9:09 השבת. אנחנו מזכירים למתפללי המניינים ב-9:00 ו-9:15 לקרוא שמע לפני הגעתם לתפילה.

Please note that the latest time for Kriyat Shema is 9:09 on Shabbat morning. Those davening in the 9:00 minyan and the 9:15 minyan should be advised to recite shema before coming to shul.

השבת, הרב קנאי יעביר את השיעור בפרקי אבות בשעה 18:05. נמשיך ללמוד פרק ד’. כולם מוזמנים!

Rav Kannai will give this Shabbat afternoon’s Pirkei Avot shiur at 6:05 pm. We will continue learning chapter 4. All are welcome!

פעולות לילדים בשבת בבוקר בהפסקת קיץ.

Kids Shabbat morning activities are all on summer hiatus. 

אנא המשיכו להתפלל לרפואה שלמה עבור חברינו, גייל פישביין: גולדא נעכא בת חנה לאה, אלן שרייבר: אלתר משה בן זיסל דבורה, מני מילר: מנחם חיים בן מלכה והרב דוד’ל ויינברג: דוד הענוך מרדכי בן פריידה שמחה.

Please continue to pray for a refuah shleima for Gail Fishbein: Golda Necha bat Chana Leah, Alan Schreiber: Alter Moshe Ben Zissel Dvorah, Manny Miller: Menachem Chaim Ben Malka, and Rav Dovid’l Weinberg: David Henoch Mordechai ben Freida Simcha.

הקישו בקישורית כדי לראות את רשימת השיעורים הקבועים שלנו.

Click on the link for the full list of our weekly shiurim.

הודעות בקהילה

Community announcements