Emor 5781 אמור

מזל טוב לתמי וקורט סיימון להולדת נין! מזל טוב להורים המאושרים, ברכה ואבישי סיימון ממבואות יריחו לסבא וסבתא ג’ודי ויהודה סיימון מבית אל וכל המשפחה.

Mazel Tov to Tami and Kurt Simon on the birth of a great grandson. Mazel Tov to the parents Bracha and Avishai Simon of Mevo’ot Yericho and to the grandparents, Judy and Yehuda Simon of Beit El and all the family.

משפחת אייזנסטט מודה לבית הכנסת על ארגון מניינין כשריק ישב שבעה לאמו.

The Eissenstat family wishes to express its gratitude to the shul for arranging the minyanim during Rick’s shiva.

תזכורת לחברים על האסיפה שלא מן המניין שתתקיים במוצ”ש בפרגולבודה. אנו נפגשים לדון על דוחות כספיים של שנת 2019, ולהוסיף עוד 2 חברי ועד.
אם את/ה מעוניינ/ת להצטרף לועד או לועדת הביקורת, עוד לא מאוחר מדי להגיש את מועמדותך.

Reminder to members that there will be an EGM on Motzie Shabbat.
We will be meeting to discuss and approve the 2019 financial documents, and to induct two more members to the vaad.
If you are interested in becoming part of the vaad or vaadat bikoret, it’s not too late to submit your candidacy!

ב”ה, לאור השיפור המבורך במצב הקורונה והאפשרויות שהדבר פותח בפנינו כקהילה,
ברצונינו לערוך מפגשים עם חברי הקהילה בהם נשמע אותם פנים אל פנים : מה רצונותיהם וכיווני הפעולה הרצויים מנקודת מבטם וכיצד ובאיזה כיוון הם רוצים שתתחדש הפעילות הקהילתית.
המפגשים יתקיימו בחצר בית הרב קנאי ודפנה – ברח’ משעול הרותם 1 בתאריכים הבאים:
יום רביעי כג אייר. 5/5- בשעה 20:00.
יום חמישי כד אייר- 6/5 בשעה 20:00.
אנא שלחו rsvp בקישור הבא: RSVP לאחד מהתאריכים. מאוד חשובים לנו מפגשים אלו ואנו מצפים לבואכם!
הרב אבי ודפנה

Baruch Hashem, in light of the very welcome improvement in the corona situation, we now have many more options open to us as a community. We would like to meet up with the members of the community in order to listen to what you have to tell us, face-to-face. What do you want from the shul, what types of activities would you like to see taking place, and in what direction would you like to see the community heading?
These meetings will take place in the garden of the Kannais’ home – Mishol Harotem 1 – on the following dates:
Wednesday, 23 Iyar (5 May) at 8pm
Thursday, 24 Iyar (6 May) at 8pm.
Please RSVP to one of these dates at the following link: RSVP. These meetings are very important to us, and we look forward to seeing you!
Rav Avi and Daphna Kannai


לימוד הורים וילדים בל”ג בעומר
אנו נרגשים להודיע על לימוד הורים/ סבים/ ילדים בחצר בית הכנסת מצפה רמות (פרגולבודה) מיד אחרי המניין של 8:00. הלימוד יתחיל בשעה 8:45 ויימשך עד כ-9:05/9:10. פינוקים כיפיים לילדים לכבוד ל”ג בעומר! בואו, יחד עם ילדיכם או נכדיכם. אל תפספסו את ההזדמנות הזו!

Parent/children learning on Lag B’omer morning!
We are happy and excited to announce that this coming Friday, Lag B’omer, there will be a grandparent/parent/children learning in the courtyard (Perguloboda) of Mitzpe Ramot right after the 8 am Shacharit Miyan. Learning will start approximately 8:45 and will go until 9:05/9:10. Fun treats for the children in honor of Lag B’omer will be given! Come, bring your children or grandchildren.  Don’t miss this opportunity!

כל הגברים והנערים מעל גיל בר מצווה מוזמנים ומתבקשים להשתתף בכדי לחזק את המניין השחרית היומי בשעה 7:00, בעיקר בימיו הראשונים.

All men and boys over the age of bar mitzva are encouraged to attend to help strengthen the 7:00am shachrit minyan, particularly while it is still in its early days.

השיעור של הרב בשבת אחרי הצהריים לפני מנחה קטנה יתקיים בשעה 17:45. נמשיך ללמוד ספר עזרא – אנא הביאו ספר.

The Rabbi’s Shabbat afternoon shiur will take place before mincha k’tana. This week, the shiur will be at 5:45pm. We will continue to learn the book of Ezra – remember to bring your book.

אתם מוזמנים להצטרף לשיעורים השבועיים של הרב קנאי:
יום שני בשעה 09:00 – נושאים אקטואליים. מפגש: 86505281541, סיסמה 202885 (שימו לב לקישור חדש)
יום שישי בשעה 9:00 – גמרא הוריות (באנגלית). השיעורים מתבססים על שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין זצ”ל על הוריות! מפגש: 88459374042, סיסמה 585889

All are welcome to join Rabbi Kannai’s weekly classes:
Monday morning 9 am – Current Topics. Meeting ID: 86505281541, password 202885 (Note new link)
Friday morning 9 am – Gemara Horayot (English)Rav Kannai’s Gemara shiur, based on Rav Aharon Lichenstein Zatza”l’s classes on Horayot will take place this week as normal. Meeting ID: 88459374042, Password: 585889

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור הדף היומי של אפרים שרייבמן דרך זום בכל יום בשעה 05:20. מפגש: 82049573837 סיסמה: 131101
אחר השיעור בזום, ניתן לשמוע אותו יחד עם השיעורים האחרים באתר https://feeds.captivate.fm/the-35-minute-daf-yomi/
אנו מודים לאפרים על זיכוי הרבים!
שיעור הדף היומי של איתן קורן מתקיים במשך השבוע בשעה 20:45, וב-15:00 ביום שישי.
הקליקו כאן להצטרף.
מפגש מספר: 84226296274 סיסמה: 186472

All are welcome to join Ephraim Schreibman’s Daf Yomi shiur via zoom every day at 5:20 am. Meeting ID: 820 4957 3837, password: 131101.
After the live zoom shiur, it may be heard together with other daf yomi shiurim at https://feeds.captivate.fm/the-35-minute-daf-yomi/
We thank Ephraim for Zikuy Harabim!
Eytan Coren’s daf yomi shiur is at 8:45pm during the week and at 3pm on Fridays.
Click here to join.
Meeting ID: 84226296274, password: 186472

רפואה שלמה

Refuah Shleima

אנא התפללו לרפואת ג’ק דיאמנט – יעקב שמחה בן גולדה.

Please daven for a refuah shleima for Jack Diament.
Yaakov Simcha Ben Golda יעקב שמחה בן גולדה

גיסו של דוד האם אושפז בבית חולים עם סיבוכי קורונה. אנא הזכירו אותו בתפילותיכם. רפאל פנחס בן חי׳ רבקה

David Hamm’s brother in law has been readmitted to hospital with post-corona complications. Please return him to your prayers. רפאל פנחס בן חי׳ רבקה Rafael Pinchas ben Chaye Rivka