Ki Tisa 5781 כי תשא

פרידה ווזניקה ומשפחתה מביעים את הערכתם לקהילה עבור התמיכה החמה במהלך השבעה עבור בעלה היקר ואב המשפחה, לארי, בשבוע שעבר. אנו מעריכים את הנוכחות במניינים, הביקורים והארוחות והפינוקים הרבים שניתנו לנו. תודה רבה!

Frieda Woznica and family wish to extend much appreciation to our kehilla for the support during the shiva last week for dear husband and father, Larry. We appreciate the turnouts for the minyanim, the shiva visits and the many meals and snacks supplied to us. Thank you!

רחלי מילר עברה מהשכונה ומסרה:
אני  אסירת תודה שהייתי חלק מההיסטוריה של הקהילה הנהדרת הזו.
אני מתפללת שמורשתו של מני מילר תיזכר בקשר לחסדים הגדולים שחווינו מני ז”ל ואני בקהילה הנפלאה הזו.
בברכה
רחלי, בשם כל משפחת מילר.

A note from Racheli Miller, who recently moved out of Ramot:
I am so grateful to have been a part of the history of this great community.
I pray that the legacy of Manny Miller will be remembered in connection with the great chesodim that Manny z”l and I experienced in this wonderful shul and community.
B’vracha
Racheli in behalf of the whole Miller family.

כל הכבוד! אנו שמחים שגייסנו מעל 121,000 שקל במבצע פורים של קרן החסד, סכום גדול יותר מכל השנים הקודמות.
כמעט עמדנו ביעד שלנו של 125,000, אז למרות שמאוחר מדי למתנות לאביונים, אנחנו עדיין מקבלים תרומות של הרגע האחרון כדי לדחוף אותנו אל היעד. תזכו למצוות!

Well done you! We are thrilled to have raised over 121,000 [Update: Over 122,000] shekel in the Purim Keren chesed drive, surpassing all previous years.
We almost hit our target of 125,000 so although it is too late for matanot laevyonim, we are still accepting last minute donations to push us up to target. Tizku lemitzvot!

החלפנו את הקוד לכספת. גבאים ואחרים עם צורך לדעת צריכים לשלוח אימייל לכתובת mitzperamot@gmail.com ולהסביר מדוע אתם צריכים את הקוד החדש.

The code for the safe has been changed. Gabbaim and others who need to know should send an email to mitzperamot@gmail.com explaining why they should be updated with the new code.

השיעור של הרב קנאי יתקיים השבת אחרי מנחה קטנה. נחזור ללמוד את ספר עזרא. נא להביא ספרים. כולם מוזמנים, בעטיית מסכות.

Rav Kannai’s Shabbat afternoon shiur will take place after Mincha. We will return to learn the book of Ezra. Please bring a book of your own. All are invited, appropriately masked.

אם תמצא את עצמך בבידוד, אל תשכח שיש באתר שלנו רשימה של עסקים שעושים משלוחים עד הבית. bit.ly/MRCorona.

Should you find yourself in quarantine, please remember that we have a handy list of local (and some less local) grocery shops and other services who will deliver, on our website: bit.ly/MRCorona

אנא שימו לב שסוף זמן קריאת שמע הינו 8:54 השבת. אנחנו מזכירים למתפללי המניין ב-9:00 לקרוא שמע לפני הגעתכם לתפילה.

Please note that the latest time for Kriyat Shema is 8:54 on Shabbat morning. Those davening in the 9:00  minyan should be advised to recite shema before coming to shul.

אתם מוזמנים להצטרף לשיעורים השבועיים של הרב קנאי:
יום שני בשעה 09:00 – נושאים אקטואליים. מפגש: 86505281541, סיסמה 202885 (שימו לב לקישור חדש)
יום שישי בשעה 9:00 – גמרא הוריות (באנגלית). השיעורים מתבססים על שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין זצ”ל על הוריות! מפגש: 88459374042, סיסמה 585889

All are welcome to join Rabbi Kannai’s weekly classes:
Monday morning 9 am – Current Topics. Meeting ID: 86505281541, password 202885 (Note new link)
Friday morning 9 am – Gemara Horayot (English)Rav Kannai’s Gemara shiur, based on Rav Aharon Lichenstein Zatza”l’s classes on Horayot will take place this week as normal. Meeting ID: 88459374042, Password: 585889

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור הדף היומי של אפרים שרייבמן דרך זום בכל יום בשעה 05:20. מפגש: 82049573837 סיסמה: 131101
אחר השיעור בזום, ניתן לשמוע אותו יחד עם השיעורים האחרים באתר https://feeds.captivate.fm/the-35-minute-daf-yomi/
אנו מודים לאפרים על זיכוי הרבים!
שיעור הדף היומי של איתן קורן מתקיים במשך השבוע בשעה 20:45, וב-15:00 ביום שישי.
הקליקו כאן להצטרף.
מפגש מספר: 84226296274 סיסמה: 186472

All are welcome to join Ephraim Schreibman’s Daf Yomi shiur via zoom every day at 5:20 am. Meeting ID: 820 4957 3837, password: 131101.
After the live zoom shiur, it may be heard together with other daf yomi shiurim at https://feeds.captivate.fm/the-35-minute-daf-yomi/
We thank Ephraim for Zikuy Harabim!
Eytan Coren’s daf yomi shiur is at 8:45pm during the week and at 3pm on Fridays.
Click here to join.
Meeting ID: 84226296274, password: 186472