Ki Tisa 5783 כי תשא

מזל טוב לדינה ומרק פיש לרגל נישואי בתם מאיה בשבוע הקרוב עם ליאור כספי

Mazal tov to Dena and Mark Fish on the upcoming marriage of their daughter Maya to Leor Caspi.

תודה רבה לכולם שעבדו קשה בפורים: לקוראי המגילה ברור ויפה, לועדת משלוח המנות שסידרה לחברי הקהילה מתנה יפה, לנציגי קרן החסד ששימשו כשליחינו לחלק כספים כדי להוציא אותנו במצוות מתנות לאביונים, לועדת הכנסת אורחים שדאגו למקום לכל מי שביקש להתארח לסעודת פורים, ןלאלה שארגנו את קריאת המגילה האינטראקטיבית. לקטנטנים וכן מארגני המסיבה הראשית.

Many thanks to all who made this Purim such a success: To those who read megilla so clearly, the mishloach manot committee who gifted our members a beautiful package, the Keren Chessed representatives who were our shlichim to perform the mitzva of matanot laevyonim, the hospitality committee who ensured anyone who wanted to be hosted for seudat Purim had a place to go, those organised the Pre-Purim interactive megilla reading for small children, as well as the planners of the post-megilla extravaganza.
You all helped to make our Purim!

אם לא אספת את משלוח המנות מבית הכנסת בפורים, יש לך עוד הזדמנות ביום ו’ או ביום א’ לאסוף אותו מבית משפחת גוגנהיים, עליית הנוער 3/3.

If you didn’t pick up your mishloach manot from the shul, you have another chance: Please pick up your package from the Guggenheims at 3/3 Aliyat Hanoar this Friday or Sunday.

שבת דורשות טוב בשבת פרשת ויקרא (25 במרץ). אנו מתכבדים לארח את ד”ר יוספה רובל בשבת בבוקר. היא תעביר דברי תורה באנגלית.

Shabbat Parshat  Vayikra (25 March) is Shabbat Dorshot Tov. We are honoured to host Dr Yosefa Wruble on Shabbat morning, when she will be addressing us in English.

שמרו את התאריך להכנסת ספר תורה ב-ח’ ניסן

We look forward to our upcoming Hachnasat Sefer Torah on 30 March
.

הגברים בקהילה מוזמנים להצטרף ללימוד בית מדרש מדי יום חמישי בערב

The men of the community are invited to join our Thursday night beit midrash learning.

הרב קנאי יעביר שיעור בשבת אחרי מנחה בנושא  “לשמה” – מוטיבציה ראויה ואיך בונים אותה: יהדות ופסיכולוגיה – חלק ב”

Rav Kannai will deliver his Shabbat afternoon shiur after mincha on the topic: “Lishma” – What is the proper motivation and how do we build it: Judaism and Psychology – Part 2.

משמר לבנים מתקיים בימי רביעי
משמר לבנות מתקיים בימי חמישי
18:00 – כיתות א’/ב’ ו-ג’/ד’
18:50 – אוכל והפסקה לשתי הקבוצות
19:00 – כיתות ה’/ו’ ו-ז’ ומעלה

Boys mishmar meets on Wednesdays and
and Girls mishmar meets on Thursdays.
6:00pm – 1st/2nd and 3rd/4th graders
6:50pm – food & shmooze for both time slots
7:00pm – 5th/6th graders and 7th graders/upwards

חבורה על ההפטרה לבנים כיתה ד’ ומעלה עם מאור בימי ה’ בין השעות 18:55-19:55 בבית משפחת עזאר, רח’ אשכולי 113 כניסה א’ קומה 2.

Haftora chabura for boys kita dalet and up with Maor on Thursday nights, 6:55-7:55 at the Azar residence, 113 Aharon Eshkoli, entrance 1, second floor.

תוכניות השבת לילדים:
*30 דקות לפני מנחה בערב שבת: תהלים לבנים כיתה ג’ ומעלה בהשבינו. למשתתפים יש לרכוש ספר תהלים עם טעמים
*קול הנערים?
*לימוד תורה לפני תפילת שבת, בשעה 8:00
*סדנת תפילה לבנים כיתה ג’ ומעלה מתקיימת בשבת בבוקר בשעה 8:30.
*בנות בכיתה ג’ ומעלה המעוניינות מוזמנות להצטרף ללטיציה בעזרת נשים לתפילת מוסף.

Shabbat Kids Programming:
*30 minutes before mincha on erev Shabbat: Tehillim for boys kita gimmel and above in Hashiveinu. Those planning to join should purchase any Tehillim book with ta’amim
*Kol Hanearim??
*Pre Shacharit Beit midrash learning at Hashiveinu starting at 8am.
*Tefilla workshop for boys kita gimmel and above will take place this Shabbat morning at 8:30
*Interested girls in kita gimmel and above are encouraged to join Leticia in the Hashiveinu ezrat nashim for the Musaf tefilla..

עקב המצב הבטחוני, מי שיש לו/ה נשק מתבקש להביא אותו לתפילה.

Due to the security situation, those who have a licensed weapon are requested to have it with them in shul

כל השיעורים הרגילים שלנו נרשמים בעמוד הרלוונטי באתר שלנו.

A list of all regularly offered shiurim can be found on the relevant page on our website