Miketz 5783 מקץ

ברכות לחנוכה נפלאה ועונת ניסים ונפלאות לקהילת מצפה רמות וכל כלל ישראל

Best wishes for a wonderful Chanuka, and a season of revealed miracles for the whole Mitzpe Ramot community and all of klal Yisrael.

אנו מתקרבים לסוף השנה, אבל נשאר זמן לתרום לבית הכנסת וקרן החסד ולקבל קבלה לניכוי מס לשנת 2022! יש להעביר תרומתך לבית הכנסת בקישור זה ולקרן החסד כאן.
או, ניתן לתרום בהעברה בנקאית ל:
בנק לאומי
סניף 905
חשבון ביה”כ: 68650020
חשבון קרן החסד: 68660016

We are nearing the end of the year, but there is still time to get your donations in for a tax-deductible receipt dated 2022! Donate to the shul by credit card at this link, and to the Keren Chessed here.
Alternatively, you can make a direct bank transfer to:
Bank Leumi
Snif 905
Shul account: 68650020
Keren Chessed account: 68660016

אנו נרגשים להשתמש במחסן היפהפיה שלנו! לא הספקנו לאסוף תרומות לשלם לכל המחסן, אז אם בא לך לתרום עבור המחסן, אנא לדבר עם רות או כל חבר ועד.

We are excited to be making good use of our beautiful new shed! We did not manage to gather enough funds to pay for it all, so if you’d like to contribute, please speak to Ruth or one of the vaad members

אין משמר השבוע בגלל חנוכה

No Mishmar this week due to Chanuka.

ביום שישי בבוקר, באו למניין של 8:00 להלל מוזיקלי עם רב נועם, ולאחר מכן יש ארוחת בוקר וסדנאות שמן זית ונרות

Join us on Friday morning at the 8:00 shachrit for musical Hallel with Rav Noam, followed by breakfast and candle and olive oil workshops

  

במוצא”ש חנוכה יהיה לימוד “קול הנערים” מיוחד לחנוכה.

Motzei Shabbat Chanuka will see a special Chanuka kol hanearim

הרב קנאי לא בשכונה השבת. שלמה סימקין יעביר דברי תורה בליל שבת, וגבריאל לקסר יעביר דברי תורה בשבת בבוקר

Rav Kannai will not be in the neighbourhood this Shabbat. Shlomo Simkin will deliver divrei Torah on leil Shabbat ,and Gavriel Lakser will deliver divrei Torah on Shabbat morning.

שמרו את התאריך: הקרנת הסרט מהפך: סיפורו של מנחם בגין בבית הכנסת ב-8 בינואר 2023

Save the date: Screening of Upheaval: The Story of Menachem Begin at the shul on 8 January 2023

חבורה על ההפטרה לבנים כיתה ד’ ומעלה עם מאור בימי ה’ בין השעות 18:55-19:55 בבית משפחת עזאר, רח’ אשכולי 113 כניסה א’ קומה 2.

Haftora chabura for boys kita dalet and up with Maor on Thursday nights, 6:55-7:55 at the Azar residence, 113 Aharon Eshkoli, entrance 1, second floor.

תוכניות השבת לילדים:
*30 דקות לפני מנחה בערב שבת: תהלים לבנים כיתה ג’ ומעלה בהשבינו. למשתתפים יש לרכוש ספר תהלים עם טעמים
*קול הנערים מיוחד השבוע לכבוד חנוכה!
*לימוד תורה לפני תפילת שבת, בשעה 8:00
*סדנת תפילה לבנים כיתה ג’ ומעלה לא מתקיימת. בע”ה תחזור בהמשך.
*בנות בכיתה ג’ ומעלה המעוניינות מוזמנות להצטרף ללטיציה בעזרת נשים לתפילת מוסף.

Shabbat Kids Programming:
*30 minutes before mincha on erev Shabbat: Tehillim for boys kita gimmel and above in Hashiveinu. Those planning to join should purchase any Tehillim book with ta’amim
*Special Kol Hanearim this week for Chanuka!
*Pre Shacharit Beit midrash learning at Hashiveinu starting at 8am.
*Tefilla workshop for boys kita gimmel and above is not happening. Be”H it’ll return shortly.
*Interested girls in kita gimmel and above are encouraged to join Leticia in the Hashiveinu ezrat nashim for the Musaf tefilla..

חבורת פנימיות לגברים לפני שחרית בהשיבנו השבת ע”י דני אבל

Pre-shacharit pnimiyut chabura for men this Shabbat at Hashiveinu during the open Beit Midrash will be given by Dani Abell

השיעור לנשים של דפנה קנאי לא מתקיים השבוע בגלל חנוכה.

Daphna Kannai’s Ladies’ shiur will not take place this week because of Chanuka.

עקב המצב הבטחוני, מי שיש לו/ה נשק מתבקש להביא אותו איתו לתפילה.

Due to the security situation, those who have a licensed weapon are requested to have it with you in shul

שיעור שבועי בתנ”ך עם דבי שרטר. ימי שני 16:00-17:00 בבית משפחת שרטר דרך החורש 132 וגם בזום.

Weekly shiur in Tanach with Debbie Sreter . Mondays 4:00-5:00 pm. Live at the Sreter home, 132 Derech Hahoresh, and on Zoom.

אתם מוזמנים להצטרף לשיעורים השבועיים של הרב קנאי:
יום שני בשעה 09:00 – נושאים אקטואליים.
יום שישי בשעה 08:40 (אחרי המניין של 8:00) – חלק 11 של גמרא סנהדרין מפגש: 88459374042, סיסמה 585889.

All are welcome to join Rabbi Kannai’s weekly classes:
Monday morning 9 am – Current Topics.
Friday morning 8:40 am (following the 8:00 shachrit) – 11th chapter of Sanhedrin. Meeting ID: 88459374042, Password: 585889.

הרב דוד’ל ויינברג מעביר סדרת שיעורים (בימי א’ ולפעמים באמצע השבוע) אחרי מנחה על תורת הרב קוק.

Rav Dovid’l Weinberg is giving a series of shiurim after Mincha (on Sundays and occasionally during the week) on Torat HaRav Kook.

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור זום הלילי של דף היומי מפי איתן קורן בשעה 20:45, ובימי שישי בשעה 09:00 בבוקר.
מצפה לראותכם!
אנא שלחו מייל ל-eytancoren@gmail.com לקבלת קישור הזום.

All are welcome to join the daf yomi zoom shiur given by Eytan Coren nightly at 8:45pm and on Fridays at 9am.
See you there!
Email eytancoren@gmail.com for the zoom link.

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור הדף היומי של אפרים שרייבמן בכל יום בבית הכנסת בשעה 05:20. אנו מודים לאפרים על זיכוי הרבים!

All are welcome to join Ephraim Schreibman’s Daf Yomi shiur every day in the shul at 5:20 am.
Recordings of Ephraim’s daf yomi shiurim can be found here or here
We thank Ephraim for Zikuy Harabim!