Mishpatim 5779 משפטים

מזל טוב למיקי ודליה היבנר על הנכד החדש, בן לורדינה היבנר מכפר ויטקין

Mazal tov to Micky and Dalia Hubner on their new grandson, a son to Vardina Hubner of Kfar Vitkin.

חדש! החל משבוע הזה, יהיה סבב של הורים בגן השבלול בין השעות 9:00-10:00 בשבת בבוקר כדי לשמור על ילדים בגילאים 3 עד 8. זה יאפשר להורים להביא ילדים למועדון השוקו ב-8:00 ולאפשר להם לשחק בפארק מהשעה 9:00 עד שהקבוצות מתחילות בשעה 10:00. אחד מההורים יהיה אחראי, יחד עם 2 בני נוער. (הורי הילדים המשתתפים מתבקשים להודיע לאחראים היכן תהיו, למקרה הצורך). כדי להירשם לסבב, צור קשר עם שרה גורדון בטל’ 0585551967 או במייל Sara.s.gordon@gmail.com

NEW! From this Shabbat, there will be a rotation of parents in Gan Hashablul from 9:00 to 10:00 on Shabbat morning to keep an eye on kids ages 3 to 8. This allows parents to bring kids to Cocoa Club at 8:00 and have them play in the park from 9:00 until groups begin at 10:00. One parent will be assisted by 2 teenagers. (Parents are requested to let those responsible know where you will be, in case of need.) To sign up for the rotation, contact Sara Gordon on 0585551967 or Sara.s.gordon@gmail.com.

אם ברצונכם לציין אירוע, בלי לכסות לקידושא רבא, ניתן לכסות לקידוש קטן במחיר של 200 שקל. אפשר לשדרג את הקידוש תמורת תוספת כספית.

If you wish to mark an occasion, without sponsoring a kiddusha rabba, kiddush katan can be sponsored for as little as 200 shekel. Upgrades are available for an additional donation.

כולם מוזמנים להצטרף לתוכנית לימוד החדשה שלנו! דף/עמוד הגמרא השבועי מתחיל ביום שישי השבוע, יום כ”ו בשבט, 1 בפברואר, ב-9:00, בבית מדרש שולמית. רב קנאי ילמד את הפרק השביעי של מסכת שבת. בקצב של דף / עמוד לשבוע, נוכל להשיג איזון טוב בין עיון לבקיעות: עומק וקצב, ונסיים את הפרק תוך 4-5 חודשים. השיעור יינתן באנגלית.

All are welcome to join our new learning program. The weekly Gemarah page/amud program is starting this Friday morning, 26th of Shvat, Feb. 1, 9 am, in the Shulamit Beit Midrash. Rav Kannai will teach the Seventh chapter of Masechet Shabbat. By keeping pace of a page/amud per week, we will gain a good balance between Iyun and Bekiut, depth and pace, and will finish the chapter within 4-5 months. The shiur will be given in English.

בית הכנסת מפנה מקום בבית המדרש. יש מספר ספרי קודש שכבר אינם שימושיים לנו. אם ברצונכם לקחת ספר, או כמה ספרים, מותר לקחת מהשולחן בבית המדרש כמו שרואים בתמונה.
אנא שמרו על הסדר, ואל תקחו ספרים ממקומות אחרים בבית המדרש.

The shul is clearing out space in the beit midrash. There are several seforim that are no longer useful. If anyone would like to take one or several, the books for giving away are located on the desk in the bet midrash, as shown in the above photo.
Please keep the place tidy, and do not remove books from anywhere else in the bet midrash.

יש לנו תוספת חדשה לשיעורים קבועים שלנו:

We have a recent addition to our weekly shiurim:


תכנית בית מדרש לליל חמישי ממשיך. ביה”כ וביה”מ יהיו פתוהים ללימוד בחברותות בין השעות 20:30-22:15, בליווי צ’ולנט וקוגל לקבל את תחושת השבת קצת מוקדם. דיין יהשוע פפר יעביר שיעור על ענייני חושן המשפט.
יהיה תפילת מעריב בשעה 22:00.

Thursday Night Beit Midrash Program. The shul and beit midrash will be open for chavruta learning from 20:30 to 22:15, along with cholent & kugel to help bring in the Shabbat spirit a little early. Dayan Yehoshua Pfeffer will give a shiur on inyanei choshen mishpat. Maariv at 22:00.

פעולות לילדי הקהילה כוללות מועדון השוקו וקבוצות ילדים  בשבת בבוקר וקול הנערים במוצאי שבת, השבוע בשעה 18:15.

Our current kids` initiatives include the Cocoa Club and Kids groups on Shabbat mornings, and Kol Hanearim on Motzei Shabbat, this week at 18:15.

אנא המשיכו להתפלל לרפואה שלמה עבור חברינו,אלן שרייבר: אלתר משה בן זיסל דבורה, מני מילר: מנחם חיים בן מלכה והרב דוד’ל ויינברג: דוד הענוך מרדכי בן פריידה שמחה.

Please continue to pray for a refuah shleima for Alan Schreiber: Alter Moshe Ben Zissel Dvorah, Manny Miller: Menachem Chaim Ben Malka, and Rav Dovid’l Weinberg: David Henoch Mordechai ben Freida Simcha.

בשבת אחר הצהריים, 16:50, נמשיך את הסדרה ברפואה והלכה. השיעור בשבת ינתן ביחד עם ד”ר דוד גרץ בנושא – סודיות רפואית. אנו מודים לד”ר גרץ על עזרתו

This Shabbat afternoon, 4:50 pm, we will continue our Medical Ethics Halacha and Refua series. The class will be given together with Dr. David Gertz, and will deal with Medical Confidentiality. We thank Dr. Gertz for his help.

הודעות בקהילה

Community Announcements

בליל שבת, הקהילה מוזמנת לעונג שבת בבית משפחת ליפמן רח’ דה לימה 18 בין השעות 20:00-23:00. נשים וגברים מוזמנים, אבל אנא לא להביא ילדים.

This Friday night, the community is invited to an oneg Shabbat at the Lipmans` home, 18 De Lima from 8-11 pm. Men and women are invited, but please do not bring children.

אם למישהו יש ציוד רפואי / מכונות רפואיות / תרופות / וכו ‘ בביתם ללא שימוש שניתן לתרום, אנא צור קשר עם מנחם הנדלסמן בטלפון 052-728-3850, מפני שיש לו מקומות בהם ניתן להשתמש בהם ולהעריך אותם.

If anyone has unused medical equipment/machines/medications/etc sitting at home that can be donated, please be in touch with Menachem Handelsman on 052-728-3850, as he has places they can be used and appreciated.

שובבים
יסודות ההלכות של אינטראקציות בין גברים לנשים
מאת ר’ רוזנשטיין בימי ראשון בשעה 20:00, בבית משפחת ליפמן, רח’ דה לימה 18.
השיעור מיועד לגברים בלבד, ויהיה באנגלית.

Shovavim
The basics of the halachot of interactions between men and women
By Rabbi Rosenstein Sunday nights 8pm at the Lipmans’ home, 18 De Lima.
The shiur is for men only, and will be in English.

שיעור שבועי חדש באנגלית על דעת תבונות בימי שני בשעה 20:30 בבית משפחת הלטיי, 95 דרך החורש מאת רב רוזנשטין


On Wednesday, 6 February, from 6pm-10pm, there will be a blood drive at Ramatayim Tzofim shul, 3 Mishol Hakoranit.
17-18 year olds must bring written parental permission; there is no upper age limit for donations, but donors over the age of 65 must bring a medical ishur.
All donors must bring photo ID: teudat zehut or driving license.
For more details, contact Myrna Sternfeld: 052-4855371