Nasso/Shavuot 5779 נשא/שבועות

תודה רבה לכל מי שעזר בשבת האחרונה: המרצה האורחת אביגיל גרוס-גלמן, שדיברה יפה בבית הכנסת; לנותני החסות לקידוש: משפחת סימקין ואן היימן; לתורמים האנונימיים שמימנו את המרצה; לאביבה סטניסלבסקי ולשלמה סמוביץ שהובילו אותנו בשירה בסעודה שלישית; ונותני החסות שלנו: משפחת פריד, לזכר אביו של יששכר – פייבל בן יוסף הלוי פריד, משפחת היבנר, לזכר בטי בת שלמה ולכבוד השתתפותה של דליה בשחרור ירושלים במלחמת ששת הימים,  משפחת גוגנהיים, משפחת פרוידינסטיין ומשפחת לרנר; וכמובן את כל המתנדבים שעבדו כל כך קשה כדי להכין את האוכל ולפנות אחרי הסעודה.

Many thanks to everyone who made last Shabbat so special: our scholar-in-residence Avigayil Gross-Gellman, who spoke beautifully in shul; to our kiddush sponsors: the Simkin family and Anne Hyman; the anonymous donors who funded the speaker; Aviva Stanislavsky and Shlomo Samowitz who led us in song at the seuda shlishit; and our seuda sponsors: the Frieds, in memory of Yissachar’s father – Feivel ben Yosef Halevi Fried, a”h, the Hubners, in memoy of Betty bat Shlomo and in honour of Dalia’s contribution in the war for Jerusalem in the 6-day war, the Guggenheims, the Freudensteins, and the Lerners; and of course all the volunteers who worked so hard to to prepare the food and clear up afterwards.

הרב קנאי שלח הנחיות הלכתיות בנוגע ליום טוב שחל במוצאי שבת‎
ניתן למצוא אותם כאן.

Rav Kannai sent out halachic instructions regarding yom tov that starts on Motzaei Shabbat. They can be found here.

את לו”ז הלימוד לחג השבועות ניתן למצוא כאן: תיקון ליל שבועות
תודה לרב קנאי ומשה שפירר על כל מאמציהם להבטיח ערב לימוד מגוון ומעניין, וכן לכל מעבירי השיעורים ומפעילי הפעילויות.
תודה לניל וקרול שר שתורמים ומארגנים כיבוד להחזיק את הלומדים כל הלילה.
יהיה תכנית לימוד בשבועות בצהריים. ראו בלו”ז לימוד לעיל לפרטים.
אהרון בוכמן וטובה אוסובסקי נותנים חסות למסיבת הגלידה המסורתית בחג השבועות אחה”צ לזכר הוריהם, הענא נעכא בת יעקב הכהן ופייגע חינקע, ואברהם יוסף בן עזריאל זליג ושיינא לאה, ואברהם בן יוסף ורוזה, כולם אוהבי גלידה.
מסיבת הגלידה תתקיים בחצר בית הכנסת בין השעות 18:20-18:50

The schedule for Shavuot learning can be found by clicking here: Tikun Leil Shavuot
Many thanks to Rav Kannai and Moshe Spierer for their efforts to ensure a varied and interesting evening of learning, as well as those volunteering to give shiurim and run programs.
Thanks too, to Neal and Carole Sher who provide refreshments to help sustain the community throughout the tikun leil.
There will be a learning program on Shavuot afternoon, see the learning schedule above for details.
Aron Buchman and Tova Osofsky will be sponsoring an ice cream party on Shavuot afternoon in memory of their parents, Henna Necha bat Yaakov haCohen and Feige Chinke, and Avraham Yosef ben Azriel Zelig and Sheine Leah,and Avraham ben Yosef and Rose, who all loved ice cream.
The ice cream party will take place from 6:20-6:50pm in the shul yard.

לא יהיה מניין בשעה 7:00 בשבועות בבוקר.

There will be no 7:00 minyan on Shavuot morning.

אנא שימו לב שסוף זמן קריאת שמע הינו 9:03 השבת ובחג השבועות. אנחנו מזכירים למתפללי המניינים ב-9:00 ו-9:15 לקרוא שמע לפני הגעתם לתפילה.

Please note that the latest time for Kriyat Shema is 9:03 on Shabbat morning and Shavuot morning. Those davening in the 9:00 minyan and the 9:15 minyan should be advised to recite shema before coming to shul.

השבת, מנחה תתקיים בשעה 19:25 ולא כפי שפורסם במגנט. הרב קנאי יעביר שיעור בין מנחה למעריב של החג.
לא יהיה שיעור לפני מנחה.

This Shabbat afternoon, mincha will be at 7:25pm and not as advertised on the magnet. Rav Kannai will deliver a shiur after mincha, before Shavuot maariv.
There will not be a shiur before mincha.

בשבת בשעה 8 יתחיל בוקר פעילות מלא לילדי הקהילה, כולל לימוד תורה עם שוקו, תפילה בבית הכנסת, זמן חופשי עם בייביסיטר בגן המשחקים, וקבוצות ילדים.
פעילויות הילדים ממשיכות אחרי הצהריים, ב-16:00 עם “קול הנערים”, ותפילת מנחה מיד אחריהן.

We have a full Shabbat morning kids program, from 8am, with cocoa club learning, Tefilla in shul, park time with babysitters, and groups.
Kids activities continue at 4pm with Kol Hanearim, which will be followed immediately by mincha at 4:45.


אנא המשיכו להתפלל לרפואה שלמה עבור חברינו, גייל פישביין: גולדא נעכא בת חנה לאה, אלן שרייבר: אלתר משה בן זיסל דבורה, מני מילר: מנחם חיים בן מלכה והרב דוד’ל ויינברג: דוד הענוך מרדכי בן פריידה שמחה.

Please continue to pray for a refuah shleima for Gail Fishbein: Golda Necha bat Chana Leah, Alan Schreiber: Alter Moshe Ben Zissel Dvorah, Manny Miller: Menachem Chaim Ben Malka, and Rav Dovid’l Weinberg: David Henoch Mordechai ben Freida Simcha.

הקישו בקישורית כדי לראות את רשימת השיעורים הקבועים שלנו.

Click on the link for the full list of our weekly shiurim.

הודעות בקהילה

Community Announcements

בייסבול במצפה רמות
⚾️ יום פתיחה ⚾️
יום חמישי 6/6
18:45-20:30
באצטדיון קראפט (ליד רמות)
מי שמעוניין נא להיות בקשר עם מנחם הנדלסמן (052-7283850) או אלן הבר (052-7906520)

Mitzpe Ramot Baseball
⚾️ Opening Day ⚾️
This Thursday 6/6
6:45PM-8:30PM
at Kraft Stadium (by Ramot)
Whoever is interested in playing contact Menachem Handlesman (052-7283850) or Alan Haber (052-7906520)