Shlach 5779 שלח

מזל טוב לאילה וגבריאל בולג להולדת נכד, בן לנטלי ואיתן מרג’י. מזל טוב גם להורים איתן, מוריאל ומשה מרג’י.
.

Mazal Tov to Ayala and Gavriel Bollag on the birth of a grandson: a son to Natalie and Eitan Margie. Mazal tov also to Eitan’s parents: Moriel and Moshe Margie.

מזל טוב לאביבה וג’ורג’ סטניסלבסקי, על נישואים הקרובים של נכדתם שחר סטניסלבסקי לאורי הכהן מאפרת. מזל טוב להוריה של שחר, דוד וענת סטניסלבסקי מעפרה.

Mazal Tov to Aviva and George Stanislawski, on the forthcoming marriage of their granddaughter Shachar Stanislawski to Uri HaCohen of Efrat. Mazal Tov to Shachar’s parents David and Anat Stanislawski of Ofra.

בקרוב נעבור מ- SMS ל Whatsapp כשהודעות דחופות צריכות להישלח. אנא היכנסו לאתר http://www.mitzperamot.org/members/ ובדוק שיש לנו את מספר הטלפון הנכון עבורכם.
אם את/ה משתמש/ת במספר טלפון אחר עבור WhatsApp, אנא יידעו אותנו על כך כדי שנוכל להוסיף אותו לרשומות שלנו.

We will shortly be moving from SMS to Whatsapp, when urgent messages need to be sent out. Please log in to http://www.mitzperamot.org/members/ and check we have the correct phone number for you on file.
If you use a number other than this phone number for Whatsapp, please let us know so we can add it to our records.

אף אחד לא רוצה לקום מוקדם בחופש הגדול, נכון? אם אתה, או בניך, מעוניינים במניין לשחרית בשעה 9:00 לחודשי יולי-אוגוסט, אנא שלחו מייל ל-mitzperamot@gmail.com.

Nobody likes to get up early in the summer vacation, do they? If you or your teen would be interested in a 9:00 shacharit during the week through July-August, please email mitzperamot@gmail.com.

הוועד מחפש מתנדבים לוועדת אירועים לשנת תש”פ. אנא צרו קשר עם mitzperamot@gmail.com לעזור לתכנן ולהוציא לפועל אירועים בשנה הבאה.

The vaad is looking for a team of volunteers to make up an events committee for 5780. Please contact mitzperamot@gmail.com to sign up to plan and execute next year’s shul events.

אנא שימו לב שסוף זמן קריאת שמע הינו 9:05 השבת. אנחנו מזכירים למתפללי המניינים ב-9:00 ו-9:15 לקרוא שמע לפני הגעתם לתפילה.

Please note that the latest time for Kriyat Shema is 9:05 on Shabbat morning. Those davening in the 9:00 minyan and the 9:15 minyan should be advised to recite shema before coming to shul.

השבת, הרב קנאי יעביר את השיעור בפרקי אבות בשעה 18:05. נמשיך ללמוד פרק ד’. כולם מוזמנים!

Rav Kannai will give this Shabbat afternoon’s Pirkei Avot shiur at 6:05 pm. We will continue learning chapter 4. All are welcome!

בשבת בבוקר החל משעה 8, יש תוכנית מלאה של פעילויות לילדי הקהילה, כולל לימוד תורה עם שוקו, תפילה בבית הכנסת, זמן חופשי עם בייביסיטר בגן המשחקים, וקבוצות ילדים.

פעילויות הילדים ממשיכות אחרי הצהריים, ב-16:00 עם “קול הנערים”, ותפילת מנחה מיד אחריהן.

We have a full Shabbat morning kids program, from 8am, with cocoa club learning, Tefilla in shul, park time with babysitters, and groups.
Kids activities continue at 4pm with Kol Hanearim, which will be followed immediately by mincha at 4:45.

אנא המשיכו להתפלל לרפואה שלמה עבור חברינו, גייל פישביין: גולדא נעכא בת חנה לאה, אלן שרייבר: אלתר משה בן זיסל דבורה, מני מילר: מנחם חיים בן מלכה והרב דוד’ל ויינברג: דוד הענוך מרדכי בן פריידה שמחה.

Please continue to pray for a refuah shleima for Gail Fishbein: Golda Necha bat Chana Leah, Alan Schreiber: Alter Moshe Ben Zissel Dvorah, Manny Miller: Menachem Chaim Ben Malka, and Rav Dovid’l Weinberg: David Henoch Mordechai ben Freida Simcha.

הקישו בקישורית כדי לראות את רשימת השיעורים הקבועים שלנו.

Click on the link for the full list of our weekly shiurim.

הודעות בקהילה

Community Announcements

בשבת שרה לוי תעביר שיעור לנשים באנגלית בביתה, משעול ההדס 16 בשעה 16:30. הנושא: “הדרכת חיים מספר שמואל”

This week the ladies’ Shabbat afternoon English shiur will be given by Sarah Levy at her own home, Mishol HaHadas 16 at 4:30pm. Sarah will be talking about “Life Lessons from Shmuel”.