Shmini 5779 שמיני


שעון קיץ מתחיל בליל חמישי! אל תשכחו להעביר את השעונים שלכם!

Summer time starts on Thursday night! Don’t forget to “spring” your clocks forward by an hour!

מזל טוב לאלי גלמן על הולדת הנכד, נדב ראובן, בן לש”י ואילה גלמן מיהוד.

Mazal tov to Ellie Gellman on the birth of a grandson, Nadav Reuven, and to his parents Shai and Ayala Gellman of Yehud.

תנחומים לאן היימן בפטירת אמא שלה. תנחומים גם לרות קילנר ושרה כהן בפטירת הסבתא. אן יושבת שבעה בסקוטלנד.

Condolences to Anne Hyman on the loss of her mother. Condolences too, to Ruth Kilner and Sara Cohen on the loss of their grandmother. Anne is sitting shiva in Scotland.

גייל ומנחם פישביין מודים לקיילי ולצוות שלה, וגם לבית הכנסת בכלל, על החסד והטיפול שקיבלו בזמן שגייל אושפזה בבית החולים.

Gail and Menachem Fishbein would like to thank Kaily and her crew, as well as the shul in general, for the kindness and care that they have received while Gail has been in the hospital.


ניתן לראות עוד תמונות ממסיבת הפורים בדף הפייסבוק שלנו (כבר עשיתם לנו “לייק”?)

You can see more photos from our very successful Purim party on our Facebook page (have you liked us yet?)

אנו מודים לוועדת פורים, דני ולאה אבל, שרה גורדון, מנחם הנדלסמן, אריקה מזי וסקוט שפס על מאמציהם הבלתי נלאים בלארגן את כל ארועי פורים הנפלאים ! .

We would like to thank the Purim committee, Dani & Lea Abell, Sara Gordon, Menachem Handelsman, Erica Mezei, and Scott Sheps for their tireless efforts in making this year’s Purim party and activities a success!

תודה גם לועדת משלוחי ההמנות: עדינה גרץ, פרידה ווזניקה, חיה לבון, כתרה אלטשולר, רינה לואיס, רות קילנר, וכן לאורזות המקסימות: תמימה וסאלי לואיס ואסתר, שירה ותהלה קילנר, עבור החבילות היפות שהופצו ביום פורים.
תודה לצוות הנהגים שדאגו להביא את החבילות ליעדיהם.
אנו מתנצלים לאלה שלא קיבלו את החבילות שלהם. הובא לידיעתנו שלחלקים מסוימים של השכונה, משלוחי המנות לא נמסרו. אם אתם חברי בית הכנסת לשנת 5779, ולא קיבלתם את משלוח המנות, צרו קשר עם mitzperamot@gmail.com לתאם את מסירתו.

We would also like to thank the Mishloach manot committee: Adina Gertz, Frieda Woznika, Chaja Lavon, Kitra Altschuler, Rena Lewis, and Ruth Kilner, as well as packers extraordinaire, Temima and Sally Lewis, and Esther, Shira and Tehilla Kilner, for the beautiful packages distributed on Purim day.
Thanks to our team of delivery people who made sure the packages reached their destinations.
We apologise to those who did not receive their packages. It has been brought to our attention that certain parts of the neighbourhood did not receive their deliveries. If you are a shul member for 5779, and did not receive your mishloach manot, please contact mitzperamot@gmail.com to arrange delivery.

קרן החסד מודה לחברי בית הכנסת על תרומתם הנדיבה למבצע פורים השנתי ולתמיכתם ב כ-100 משפחות נזקקות בשכונת רמות ב’. אספנו 89,000 ש”ח!!!
מתנות לאביונים: ביום פורים קרן החסד חילקה מתנות לאביונים בשווי של כ29,000 ש”ח למשפחות נזקקות בשכונה.

The Keren Chesed wishes to thank the members of the shul for their generous response to its annual campaign in support of some 100 needy families in Ramot B. We collected NIS 89,000!!!
Matanot Le’evyonim: On Purim day, the Keren Chesed distributed almost NIS 29,000 worth of matanot le’evyionim to needy families in the neighborhood.

קבלת שבת מוקדמת מתחילה השבוע, מנחה מוקדמת ב-17:20 (בנוסף למנחה רגילה ב-18:40)

Early Friday night Kabbalat Shabbat starts this week, with Mincha at 5:20 (as well as regular Mincha at 6:40)

אנחנו מודדים עניין בסעודת שבת הגדול, כפי שעשינו בשנים קודמות. אם אתם מעוניינים להשתתף, אנא הקליקו כאן למלא את התופס. אנא שימו לב שהתופס הינו למדוד עניין בסעודה, ואינו שומר את מקומותיכם באירוע עצמו.

We are gauging interest in a Shabbat Hagadol lunch, as we have done in previous years. If you are interested in participating, please click here to fill in the form. Please note that the form is for gauging interest only, and does not book your spot at the lunch.

הרב קנאי ממשיך בסדרת השיעורים בנושא הלכה ורפואה. השבוע: “תרופות בפסח
עקב שעון קיץ, השיעור יינתן לפני מנחה, בשעה 17:25

Rav Kannai will be continuing his Shabbat afternoon series of medical Halacha. This week, the title of the shiur will be “Medications on Pesach“.
Due to the clocks changing, the shiur will be moved to before mincha, and will take place at 5:25pm.

יש לנו בוקר פעולות מלא לילדי הקהילה בשבת מהשעה 8:00 כולל לימוד תורה עם שוקו, תפילה בבית הכנסת, משחק חופשי בגן המשחקים עם בייביסיטר, וקבוצות ילדים

We have a full Shabbat morning kids program, from 8am, with cocoa club learning, Tefilla in shul, park time with babysitters, and groups.

אנא המשיכו להתפלל לרפואה שלמה עבור חברינו,אלן שרייבר: אלתר משה בן זיסל דבורה, מני מילר: מנחם חיים בן מלכה והרב דוד’ל ויינברג: דוד הענוך מרדכי בן פריידה שמחה.

Please continue to pray for a refuah shleima for Alan Schreiber: Alter Moshe Ben Zissel Dvorah, Manny Miller: Menachem Chaim Ben Malka, and Rav Dovid’l Weinberg: David Henoch Mordechai ben Freida Simcha.

הקישו בקישורית כדי לראות את רשימת השיעורים הקבועים שלנו

Click on the link for the full list of our weekly shiurim

הודעות בקהילה

Community Announcements