Shmini 5781 שמיני

מזל טוב לדוד אלטורה במינויו לגבאי ראשי במצפה רמות. דוד יתחיל את תפקידו ביום ראשון הקרוב וגבריאל גולדברג ייכנס לתפקיד גבאי במניין שחרית של שבת בשעה 9:00. אנו מאחלים הרבה הצלאחה לשניכם ומודים לזישא ריץ על שירותו בשנתיים האחרונות כגבאי ראשי.

Mazal Tov to David Altura on his appointment as Gabbai Rashi of Mitzpe Ramot. David will be starting his post this Sunday, and Gavriel Goldberg will be taking over as gabbai of the Shabbat 9:00 shacharit minyan. We wish b’hatzlacha to you both, and we thank Zishe Rich for his service these past 2 years as Gabbai Rashi.

מזל טוב לסנדי והאוורד לובודה בהולדת נכדה. מזל טוב להורים המאושרים, לאה ואלן הופמן, סבתא ויוי הופמן, וכל המשפחה.

Mazal Tov to Leah and Alan Hofman on the birth of their daughter! Also Mazal tov to grandparents Howard and Sandy Loboda and Vivi Hofman.

מזל טוב לתמי וקורט סיימון בהולדת נינה. מזל טוב להורים הטריים, שירה וישראל מאיר סיימון מירושלים, ולסבא וסבתא אריאלה ודוד סיימון מקריית ספר.

Mazel tov to Kurt and Tami Simon on the birth of a great granddaughter. Mazel Tov to the new parents, Yisroel Meir and Shira Simon of Jerusalem, and the new grandparents, David and Ariella Simon of Kiryat Sefer.

שימו לב: השיעור בשבת אחרי הצהריים לפני מנחה קטנה!
השיעור יתקיים בשעה 17:30 . נמשיך ללמוד ספר עזרא – אנא הביאו ספר.

Please note that the Rabbi’s Shabbat afternoon shiur will take place before mincha k’tana. This week, the shiur will be at 5:30pm. We will continue to learn the book of Ezra – remember to bring your book.

ליל יום הזיכרון, יום ג אור ל ב באייר, בשעה 21:30, נקיים את ערב הלימוד המסורתי שלנו בבית משפחת אלגרבלי באמצעות הזום. לחצו כאן להצטרף
Meeting ID: 843 4327 4692
Passcode: 422154

On Yom hazikaron evening, Tuesday 13th April at 9:30pm, we will hold our traditional annual night of learning at the Algrablis, via Zoom. Click here to join
Meeting ID: 843 4327 4692
Passcode: 422154

תפילה חגיגית בליל יום העצמאות יום ד, אור ל-ג’ אייר בפרגולובודה וחצר בית הכנסת:
מנחה 18:55. מיד לאחר מכן, ב 19:05, תפילה חגיגית שכוללת תהילים, שירה ותפילה ושיחה של הרב

Tefilla chagigit on Yom Haatzmaut night, Wednesday 14th April will be held in the pergoloboda and courtyard of the shul.
Mincha at 6:55pm, followed by Maariv at 7:05. The tefilla chagigit will include Tehillim, song, prayer and brief talk by the Rabbi.

אם תמצא את עצמך בבידוד, אל תשכח שיש באתר שלנו רשימה של עסקים שעושים משלוחים עד הבית. bit.ly/MRCorona.

Should you find yourself in quarantine, please remember that we have a handy list of local (and some less local) grocery shops and other services who will deliver, on our website: bit.ly/MRCorona

אתם מוזמנים להצטרף לשיעורים השבועיים של הרב קנאי:
יום שני בשעה 09:00 – נושאים אקטואליים. מפגש: 86505281541, סיסמה 202885 (שימו לב לקישור חדש)
יום שישי בשעה 9:00 – גמרא הוריות (באנגלית). השיעורים מתבססים על שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין זצ”ל על הוריות! מפגש: 88459374042, סיסמה 585889

All are welcome to join Rabbi Kannai’s weekly classes:
Monday morning 9 am – Current Topics. Meeting ID: 86505281541, password 202885 (Note new link)
Friday morning 9 am – Gemara Horayot (English)Rav Kannai’s Gemara shiur, based on Rav Aharon Lichenstein Zatza”l’s classes on Horayot will take place this week as normal. Meeting ID: 88459374042, Password: 585889

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור הדף היומי של אפרים שרייבמן דרך זום בכל יום בשעה 05:20. מפגש: 82049573837 סיסמה: 131101
אחר השיעור בזום, ניתן לשמוע אותו יחד עם השיעורים האחרים באתר https://feeds.captivate.fm/the-35-minute-daf-yomi/
אנו מודים לאפרים על זיכוי הרבים!
שיעור הדף היומי של איתן קורן מתקיים במשך השבוע בשעה 20:45, וב-15:00 ביום שישי.
הקליקו כאן להצטרף.
מפגש מספר: 84226296274 סיסמה: 186472

All are welcome to join Ephraim Schreibman’s Daf Yomi shiur via zoom every day at 5:20 am. Meeting ID: 820 4957 3837, password: 131101.
After the live zoom shiur, it may be heard together with other daf yomi shiurim at https://feeds.captivate.fm/the-35-minute-daf-yomi/
We thank Ephraim for Zikuy Harabim!
Eytan Coren’s daf yomi shiur is at 8:45pm during the week and at 3pm on Fridays.
Click here to join.
Meeting ID: 84226296274, password: 186472

הודעות בקהילה

Community Announcements

יהיה הלל מוזיקלי קהילתי וארוחת בוקר קלה בבוקר יום העצמאות, במצפה רמות. שמרו את התאריך, וחקו לעוד פרטים!

There will be a community-wide musical Hallel on Yom Haatzmaut morning, hosted at Mitzpe Ramot followed by a light breakfast. Save the date, more details soon!

רפואה שלמה

Refuah Shleima

אנא התפללו לרפואת ג’ק דיאמנט – יעקב שמחה בן גולדה.

Please daven for a refuah shleima for Jack Diament.
Yaakov Simcha Ben Golda יעקב שמחה בן גולדה