Shmot 5783 שמות

מזל טוב לאביבה וג’ורג’ סטניסלבסקי על הבר מצווה של נכדם יהודה דוד סטניסלבסקי, בנם של אלי ואסתר סטניסלבסקי.

Mazal tov to Aviva and George Stanislawski on the bar mitzva of their grandson, Yehuda David Stanislawski, son of Esther and Eli Stanislawski.

תנחומים לדני אבל בפטירת סבא שלו השבוע.

Condolences to Dani Abell on the loss of his grandfather this week.

מזל טוב לכל ילדי הקהילה שנולדו בחודש טבת שחוגגים להם במניין השיבנו השבת. יום הולדת שמח לגבריאל בנעט, נתנאל בנעט, שלום זבילוביץ, נפתלי רנדל ורינה שפירו.

Mazal tov to all the Tevet-born kids who will be celebrating their birthdays in the Hashiveinu minyan this Shabbat.  Wishing the happiest of birthdays to Gavriel Bannett, Netanel Bannett, Naftali Rendel, Rina Shapiro, and Shalom Zavilowitz.

עקב בעייה טכנית, לא הוקרן הסרט מהפך: סיפורו של מנחם בגין בשבוע שעבר.
ההקרנה נקבע מחדש ליום שני השבוע. 16 בינואר.
הסרט באנגלית עם כתוביות בעברית.
הכניסה בחינם.

Due to a technical issue, the film Upheaval: The Story of Menachem Begin was not shown last week.  
It has been rescheduled for this Monday, 16 January, at 8pm in the shul.
The film is in English with Hebrew subtitles.
Free entry.

אנו נרגשים להשתמש במחסן היפהפיה שלנו! לא הספקנו לאסוף תרומות לשלם לכל המחסן, אז אם בא לך לתרום עבור המחסן, אנא לדבר עם רות או כל חבר ועד.

We are excited to be making good use of our beautiful new shed! We did not manage to gather enough funds to pay for it all, so if you’d like to contribute, please speak to Ruth or one of the vaad members

משמר לבנים מתקיים בימי רביעי
משמר לבנות מתקיים בימי חמישי
18:00 – כיתות א’/ב’ ו-ג’/ד’
18:50 – אוכל והפסקה לשתי הקבוצות
19:00 – כיתות ה’/ו’ ו-ז’ ומעלה

 

Boys mishmar meets on Wednesdays and
and Girls mishmar meets on Thursdays.
6:00pm – 1st/2nd and 3rd/4th graders
6:50pm – food & shmooze for both time slots
7:00pm – 5th/6th graders and 7th graders/upwards

הרב קנאי יעביר שיעור בשבת אחרי מנחה 

Rav Kannai will deliver his Shabbat afternoon shiur after mincha

חבורה על ההפטרה לבנים כיתה ד’ ומעלה עם מאור בימי ה’ בין השעות 18:55-19:55 בבית משפחת עזאר, רח’ אשכולי 113 כניסה א’ קומה 2.

Haftora chabura for boys kita dalet and up with Maor on Thursday nights, 6:55-7:55 at the Azar residence, 113 Aharon Eshkoli, entrance 1, second floor.

תוכניות השבת לילדים:
*30 דקות לפני מנחה בערב שבת: תהלים לבנים כיתה ג’ ומעלה בהשבינו. למשתתפים יש לרכוש ספר תהלים עם טעמים
*קול הנערים בשעה 18:15 במוצ”ש
*לימוד תורה לפני תפילת שבת, בשעה 8:00
*סדנת תפילה לבנים כיתה ג’ ומעלה מתקיימת בשבת בבוקר בשעה 8:30.
*בנות בכיתה ג’ ומעלה המעוניינות מוזמנות להצטרף ללטיציה בעזרת נשים לתפילת מוסף.

Shabbat Kids Programming:
*30 minutes before mincha on erev Shabbat: Tehillim for boys kita gimmel and above in Hashiveinu. Those planning to join should purchase any Tehillim book with ta’amim
*Kol Hanearim at 6:15 on motzei Shabbat
*Pre Shacharit Beit midrash learning at Hashiveinu starting at 8am.
*Tefilla workshop for boys kita gimmel and above will take place this Shabbat morning at 8:30
*Interested girls in kita gimmel and above are encouraged to join Leticia in the Hashiveinu ezrat nashim for the Musaf tefilla..

חבורת פנימיות לגברים לפני שחרית בהשיבנו השבת 

Pre-shacharit pnimiyut chabura for men this Shabbat at Hashiveinu during the open Beit Midrash 

השיעור לנשים של דפנה קנאי מתקיים השבוע בשעתו הרגילה של 20:15 ביום א’ בבית הכנסת.

Daphna Kannai’s Ladies’ shiur will take place at its usual time of 8:15pm on Sunday, in the shul.

עקב המצב הבטחוני, מי שיש לו/ה נשק מתבקש להביא אותו איתו לתפילה.

Due to the security situation, those who have a licensed weapon are requested to have it with you in shul

שיעור שבועי בתנ”ך עם דבי שרטר. ימי שני 16:00-17:00 בבית משפחת שרטר דרך החורש 132 וגם בזום.

Weekly shiur in Tanach with Debbie Sreter . Mondays 4:00-5:00 pm. Live at the Sreter home, 132 Derech Hahoresh, and on Zoom.

אתם מוזמנים להצטרף לשיעורים השבועיים של הרב קנאי:
יום שני בשעה 09:00 – נושאים אקטואליים.
יום שישי בשעה 08:40 (אחרי המניין של 8:00) – חלק 11 של גמרא סנהדרין מפגש: 88459374042, סיסמה 585889.

All are welcome to join Rabbi Kannai’s weekly classes:
Monday morning 9 am – Current Topics.
Friday morning 8:40 am (following the 8:00 shachrit) – 11th chapter of Sanhedrin. Meeting ID: 88459374042, Password: 585889.

הרב דוד’ל ויינברג מעביר סדרת שיעורים (בימי א’ ולפעמים באמצע השבוע) אחרי מנחה על תורת הרב קוק.

Rav Dovid’l Weinberg is giving a series of shiurim after Mincha (on Sundays and occasionally during the week) on Torat HaRav Kook.

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור זום הלילי של דף היומי מפי איתן קורן בשעה 20:45, ובימי שישי בשעה 09:00 בבוקר.
מצפה לראותכם!
אנא שלחו מייל ל-eytancoren@gmail.com לקבלת קישור הזום.

All are welcome to join the daf yomi zoom shiur given by Eytan Coren nightly at 8:45pm and on Fridays at 9am.
See you there!
Email eytancoren@gmail.com for the zoom link.

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור הדף היומי של אפרים שרייבמן בכל יום בבית הכנסת בשעה 05:20. אנו מודים לאפרים על זיכוי הרבים!

All are welcome to join Ephraim Schreibman’s Daf Yomi shiur every day in the shul at 5:20 am.
Recordings of Ephraim’s daf yomi shiurim can be found here or here
We thank Ephraim for Zikuy Harabim!