Sukkot 5779 סוכות

תנחומים להאוורד לובודה על פטירת אמו, רבקה לובודה

Condolences to Howard Loboda on the loss of his mother, Rebecca Loboda.

לכבוד לנו להודיע את שמות החתנים של שמחת תורה:
דניאל גורדון – חתן תורה במניין הראשון
גבריאל גולדברג – חתן בראשית במניין הראשון
הרב קנאי – חתן תורה במניין השני
רוברט שרטר – חתן בראשית במניין השני
עם הצמיחה המופלאה של ילדים ומשפחות צעירות בקהילה שלנו, הגבאי הראשי והועד החליטו להוסיף את הכבוד של “כל הנערים” לכבודי החתנים השנה, למי שמשקיע הרבה מאמץ בצמיחת ילדינו.
אברהם קצין יקבל את הכבוד של “כל הנערים”
מזל טוב לכולם ותודה על שאתם משמשים דוגמא ומופת לכולנו.

We are pleased to announce this year’s chatanim:
Daniel Gordon will be Chatan Torah at the early minyan
Gabe Goldberg will be chatan Bereishit at the early minyan
Rav Kannai will be chatan Torah at the second minyan
Robert Sreter will be chatan Bereishit at the second minyan.
With the wonderful growth of children and young families in our community, the Gabbai Rashi and Vaad have decided to add the honor of Kol HaNearim to the yearly chatanim for those who invest significant effort in the growth of our children.
Avrumi Katzin will be granted the honour of Kol HaNearim
Mazal Tov to you all and thanks for being our role models

מידי שנה בשמחת תורה אנו מספקים קידוש לאורך הערב, בנוסף לקידוש מתגלגל במהלך התפילה וההקפות בבוקר ,ולאחר התפילה יש סעודת חג. התפילה בשמחת תורה היא תמיד ארוכה, וקשה (לילדים ומבוגרים כאחד) לחכות עד הסוף ולאכול את הסעודה בבית. אנחנו רוצים להקל על הבטן הרעבה (ולהקל על הטבח/ית שבביתך, שכבר עבד/ה קשה במהלך  תקופת החגים!).
תודה רבה למשפחות אלטוס, גולדברג, גורדון, ליפמן, מרקוויץ, קורמן, קנאי, קניג, קצין, שפס ושרטר על חסותם אבל אנחנו עדיין צריכים את עזרתכם כדי להגשים את עלות האירוע הקהילתי הזה. כדי לעזור, אנא צרו קשר עם אחד מחברי הועד או שלחו מייל ל-mitzperamot@gmail.com

Each year on Simchat Torah we provide a kiddush throughout the evening, as well as a rolling kiddush during the morning davening and Hakafot, which we follow with a seudat chag . The Simchat Torah service is long, and it can be hard (for children and adults alike) to wait until the end, and eat the seuda at home. We would like to alleviate hungry tummies (and ease the burden on your resident cook, who has been working hard throughout the month of Tishrei!).
Many thanks to our current sponsors, the Altose, Corman, Goldberg, Gordon, Kannai, Katzin, Konig, Lipman, Markowitz, Sheps and Sreter families. However, we still need more help to defray the cost of this communal event. In order to help out, please contact a vaad member or email mitzperamot@gmail.com

הרב קנאי ומשפחתו מזמינים את הקהילה לקבלת פנים בביתם, משעול הרותם 1 (כניסה מדרך החורש) בשמיני עצרת, יום ב’, ב-17:30

Rav Kannai and his family invite the kehilla to a reception at their home. 1 Mishol HaRotem (entrance from Derech Hachoresh), on Shmini Atzeret, Monday, at 5:30pm

ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה
קרן החסד
מודה לכם מראש עבור היענותכם ותרומותכם למגבית “כל נדרי”.
ניתן להעביר את תרומתך באחד משלושת הדרכים להלן:
1. להניח את תרומתך במעטפה בכספת בבית הכנסת
2. העברה בנקאית לבנק לאומי (10) סניף905 (רמת אשכול) חשבון 686600/16
3. כדי לשלם בכרטיס אשראי יש להתקשר לרות קילנר 02-5714947

למידע נוסף על פעילות קרן חסד, צרו קשר עם חוה קסל 02-5869002, דינה ברנט 02-5864220, חיה לבון 02-5879493.

U’tshuva u’tefilla u’tzedaka maavirin et roah hagezeira.
The Keren Chesed thanks you for your response to our Yom Kippur emergency appeal.
Please redeem your pledge in any of the following ways:

1- Place your check in an envelope and deposit in the shul safe;
2. Direct bank transfer to Bank Leumi (10) Branch 905 (Ramat Eshkol) Account 686600/16 ;
3. By credit card. Contact Ruth Kilner on 02-5714947.

For further information on the activities of the Keren Chesed, contact Chava Cassel 02-5869002, Dina Barnett 02-5864220, Chaya Lavon 02-5879493.

הרב קנאי מוסיף:

בס”ד
מוצאי יום הכיפורים התשע”ח
חברי קהילה יקרים!
בליל יום הכיפורים פנינו אליכם לצורך מגבית חירום לטובת קרן החסד שלנו. התחושה שאנו צריכים לחוש היא שקרן החסד היא ממש גאוות היחידה של קהילתינו. הקרן תומכת ב- 100 משפחות בשכונה כך שיוכלו לקנות מצרכים לחגים והמקררים שלהם לא יהיו ריקים, כמו גם תמיכה בצרכים כטיפולי שיניים, חימום ועוד. התמיכה ניתנת לאחר בדיקה יסודית של המשפחות הללו ע”י מנהלות קרן החסד. בנוסף, הקרן מסייעת בהיקפים גדולים למשפחות בקהילה שנקלעו למצוקה.
כבוד גדול הוא להיות חברים בקהילה שקרן החסד שלה מסייעת בכל שנה לעניי עירנו בסכומים גדולים כל כך!
אנו חייבים כעת לתרום בעין יפה לקרן החסד. כל אחד יתן מה שהתחייב בליבו לתת בליל יום הכיפורים או מה שיקבל על עצמו עכשיו. נגמול חסד עם עניי עירנו ובכך נהיה ראויים בעז”ה לחסדיו ורחמיו של הקב”ה.
גמר טוב לכם ולכל משפחותיכם!
אבי קנאי

Rav Kannai Adds:

Bs”d
Motzei Yom Hakippurim 5778
Dear community members,
On Leil Yom Kippur we approached you with an emergency appeal for our Keren Hachessed. We should all feel that Keren Hachessed is a point of pride for our community (our ‘Gaavat yechida’). Our Chessed fund supports 100 families living in the neighborhood, enabling them to buy food for the holidays and ensuring their refrigerators do not remain empty, helping them with needs like dental treatments, heating and more. Support is given after each family is checked by the volunteers who run the Keren Hachessed fund. In addition, the Keren Hachessed supports many members of our community who have run into trouble.
It is a great honor and pride to belong to a community whose Chessed fund supports ‘the poor people of our city’ (‘Anyei Eereinu’) each year with such large amounts of money! We must donate now generously to Keren Hachessed. Each family will give what they committed in their hearts to give on Leil Yom Kippur or what they will accept upon themselves now. We shall do chessed for the poor of our neighborhood and thus will be worthy G-d willing to receive Hashem’s chessed and mercy.
Gmar tov to you and all your families!
Avi Kannai

אנא המשיכו להתפלל לרפואה שלמה עבור חברנו מייק הנדלר: יחיאל מיכל בן צפורה דבורה והרב דוד’ל ויינברג: דוד הענוך מרדכי בן פריידה שמחה

Please continue to pray for a refuah shleima for Mike Handler: Yechiel Michl ben Tzippora Dvora and Rav Dovid’l Weinberg: David Henoch Mordechai ben Freida Simcha.

שיעורו של הרב קנאי בנושא: האושפיזין: על מה זה יתקיים בשבת בשעה 17:00

The Rabbi`s Shabbat afternoon shiur in Hebrew on the topic: The Ushpizin: what is it about? will be held at 5:00 pm.

הקישו בקישורית כדי לראות את רשימת השיעורים הקבועים שלנו.
שיעורים קבועים

Click on the link for the full list of our weekly shiurim.
Weekly Shiurim

הודעות בקהילה

Community Announcements

 

משפחת לוי מזמינה את הקהילה לראות את סוכתם, המעוצב על ידי סבא רבה רבה של שרה בבודפשט.

המקורי נמצא במוזיאון מורשת ישראל בניו יורק.

בסוכה במשעול ההדס 16 בשבת בין השעות 14:00-17:00

Levy family would like to invite the community to see a historic an artistic Sukkah liner created by Sarah‘s great great grandfather in Budapest. The original is at the Museum of Jewish heritage in New York City. Where: Sukkah at mishol hahadas 16
When: This Shabbat between 2 and 5 PM.
We look forward to seeing you

[/span4] [/row]