Tetzaveh 5781 תצווה

תנחומים לפרידה ווזניקה ולכל המשפחה על פטירתו של חברנו היקר, לארי.

Condolences to Frieda Woznica and the whole family on the loss of our dear friend and member Larry.

מזל טוב לבתיה וגיי’ לוינסון על הולדת הנינה הראשונה, שירה וכניסתם לקבוצת הסבות וסבתות רבות. היא נולדה ביום שלישי אחרי פרשת בשלח. מזל טוב להורים הודיה ואליסף חיוט ולסבא וסבתא החדשים מרגולית ושמעון לוינסון מרמת בית שמש.

Mazel Tov to Batya and Jay Levinson on the birth of their first great granddaughter, Shira and their becoming a member of the group of great-grandparents. She was born on the Tuesday after Parshat Beshalach. Mazel Tov to the parents Hodaya and Elyasaf Chayut and to the new young grandparents Margolit and Shimon Levinson of Ramat Beit Shemesh Bet.

אריק ודבורה ביטקובר עוברים לביתם החדש באפרת אחרי פורים. הם מודים לקהילת מצפה רמות לכל שנות חברותם פה בשכונה.

Eric and Dvora Bitcover will be leaving the community Wednesday following Purim, and moving to their new home in Efrat. They would like to thank the community of Mitzpe Ramot for the years of our membership here.

קריאות המגילה בשכונה נמצאות כאן.

You can find a link to the megilla readings in the neighbourhood here.

כולם מוזמנים להצטרף לשמחת פורים עם הרב במוצאי שבת, אור לטז אדר (27.2), בשעה -21:30 20:30 בזום. הביאו כוסית משקה אם אתם רוצים, ונשמח יחד בשמחת הפורים!

Everyone is invited to join Simchat Purim with the Rav on Motzei Shabbat, Eve of Adar 16th (27/2), 8:30-9:30 pm, via zoom. Join with your own Lechayim, and we will rejoice together in Simchat Purim!

חג פורים קרב ובא! תרמו עכשיו למבצע פורים של קרן החסד. שכניך הנזקקים סומכים עליך!
אנו חייבים את עזרתכם עכשיו יותר מתמיד!!
תרומות:
מעטפה מסומנת בכספת בבית הכנסת מצפה רמות (במהלך התפילה, הבניין אינו נעול)
העברה בנקאית לבנק לאומי – סניף 905, חשבון 68660016
בכרטיס אשראי – יש לתאם תשלום עם רות בטלפון 054-741-6035
אנו מחלקים כסף למשפחות בפורים עצמו. כך תוכלו לקיים את המצווה החשובה של מתנות לאביונים.
לחץ כאן לתרום.

Purim is fast approaching! Please make your donation to the Keren Chesed Purim campaign now. Your needy neighbours are relying on you!
We need your generosity now more than ever before!
Donations:
Marked envelope in the Mitzpe Ramot Shul safe (building is unlocked during minyan)
Direct Transfer to Bank Leumi – Snif 905, Account 68660016
Credit Card – Arrange payment with Ruth at 054-741-6035
PEF with an American CC (https://www.causematch.com/en/mitzperamot)
Funds are distributed on Purim itself. Thus you will be fulfilling the important Mitzvah of Matanot L’evyonim.
Click Here to donate

השיעור של הרב קנאי יתקיים השבת אחרי מנחה קטנה. נלמד על פורים משולש, כפי שכתוב בגמרא שיש ללמוד על ענייני פורים בשבת פורים. כולם מוזמנים, בעטיית מסכות.

Rav Kannai’s Shabbat afternoon shiur will take place after Mincha. We will learn about Purim Meshulash, as it is said in the gemarah that we learn and teach Purim issues on Shabbat Purim. All are invited, appropriately masked.

אם תמצא את עצמך בבידוד, אל תשכח שיש באתר שלנו רשימה של עסקים שעושים משלוחים עד הבית. bit.ly/MRCorona.

Should you find yourself in quarantine, please remember that we have a handy list of local (and some less local) grocery shops and other services who will deliver, on our website: bit.ly/MRCorona

אנא שימו לב שסוף זמן קריאת שמע הינו 8:59 השבת. אנחנו מזכירים למתפללי המניין ב-9:00 לקרוא שמע לפני הגעתכם לתפילה.

Please note that the latest time for Kriyat Shema is 8:59 on Shabbat morning. Those davening in the 9:00  minyan should be advised to recite shema before coming to shul.

אתם מוזמנים להצטרף לשיעורים השבועיים של הרב קנאי:
יום שני בשעה 09:00 – נושאים אקטואליים. מפגש: 86505281541, סיסמה 202885 (שימו לב לקישור חדש)
יום שישי בשעה 9:00 – גמרא הוריות (באנגלית). השיעורים מתבססים על שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין זצ”ל על הוריות! מפגש: 88459374042, סיסמה 585889

All are welcome to join Rabbi Kannai’s weekly classes:
Monday morning 9 am – Current Topics. Meeting ID: 86505281541, password 202885 (Note new link)
Friday morning 9 am – Gemara Horayot (English)Rav Kannai’s Gemara shiur, based on Rav Aharon Lichenstein Zatza”l’s classes on Horayot will take place this week as normal. Meeting ID: 88459374042, Password: 585889

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור הדף היומי של אפרים שרייבמן דרך זום בכל יום בשעה 05:20. מפגש: 82049573837 סיסמה: 131101
אחר השיעור בזום, ניתן לשמוע אותו יחד עם השיעורים האחרים באתר https://feeds.captivate.fm/the-35-minute-daf-yomi/
אנו מודים לאפרים על זיכוי הרבים!
שיעור הדף היומי של איתן קורן מתקיים במשך השבוע בשעה 20:45, וב-15:00 ביום שישי.
הקליקו כאן להצטרף.
מפגש מספר: 84226296274 סיסמה: 186472

All are welcome to join Ephraim Schreibman’s Daf Yomi shiur via zoom every day at 5:20 am. Meeting ID: 820 4957 3837, password: 131101.
After the live zoom shiur, it may be heard together with other daf yomi shiurim at https://feeds.captivate.fm/the-35-minute-daf-yomi/
We thank Ephraim for Zikuy Harabim!
Eytan Coren’s daf yomi shiur is at 8:45pm during the week and at 3pm on Fridays.
Click here to join.
Meeting ID: 84226296274, password: 186472