Tetzaveh 5783 תצוה

המבצע השנתי של קרן החסד (כולל מתנות לאביונים) לגייס תרומות לקראת פורים בדרך! עזרו לנו להגיע ליעדנו: לגייס 150,000 ש”ח לפני פורים!
לחצו כאן לעוד פרטים, להתחייב לתרומה, ולתרום.
אל תשכחו ליידע אותנו אם יש לכם בן/בת שמשרת בצבא או בשירות לאומי!

The Keren Chessed’s annual Purim fundraising campaign (including matanot laevyonim) is underway! Help us reach our goal to raise 150,000 NIS before Purim!
Click here for more details, to make your pledge, and to make your donation.
Don’t forget to let us know if you have a son or daughter serving in the army or national service!

יום שני תענית אסתר. הצום מתחיל בשעה 4:31 וגמר הצום ב-18:04

This Monday is ta’anit Esther. The fast starts at 4:31am and ends at 6:04pm.

ביום שלישי קצת לפני פורים, תהיה קריאת מגילה כיפית ואינטראקטיבית לילדים קטנים, לילדי מצפה רמות/השיבנו ואור חדש בחדר השיבנו במעון ויצו.
פרטים על עוד אירועי פורים בהמשך.

On Tuesday afternoon just before Purim starts, there will be a fun and interactive megilla reading for younger kids run jointly by Mitzpe Ramot/Hashiveinu and Ohr Chadash, in the Hashiveinu room in the Wizo maon.
Keep your eyes open for more details about our other Purim activities.

שבת דורשות טוב בשבת פרשת ויקרא (25 במרץ). אנו מתכבדים לארח את ד”ר יוספה רובל בשבת בבוקר. היא תעביר דברי תורה באנגלית.

Shabbat Parshat  Vayikra (25 March) is Shabbat Dorshot Tov. We are honoured to host Dr Yosefa Wruble on Shabbat morning, when she will be addressing us in English.

הרב אשר וייס יצטרף לתכנית בית המדרש לגברים ביום חמישי השבוע.  הלימוד מתחיל בשעה 20:15, מעריב ב-21:15 ואחר כך קוגל וצ’ולנט.
הלימוד השבוע לעלוי נשמות קרבני הטרור האחרונים וכזכות לכלל ישראל בתקופה הקשה הזו.

Rav Asher Weiss will be joining this week’s Thursday night learning program. Learning starts at 8:15pm, to be followed at 9:15 by maariv, kugel and cholent. This week’s learning is in memory of all the recent terror victims and as a zechut for klal Yisrael during these difficult times.

הרב קנאי יעביר שיעור בשבת אחרי מנחה בנושא  “שתיה עד דלא ידע: פרויד ופורים”

Rav Kannai will deliver his Shabbat afternoon shiur after mincha on the topic: Drinking “adei lo yada”: Freud and Purim.

משמר לבנים מתקיים בימי רביעי
משמר לבנות מתקיים בימי חמישי
18:00 – כיתות א’/ב’ ו-ג’/ד’
18:50 – אוכל והפסקה לשתי הקבוצות
19:00 – כיתות ה’/ו’ ו-ז’ ומעלה

Boys mishmar meets on Wednesdays and
and Girls mishmar meets on Thursdays.
6:00pm – 1st/2nd and 3rd/4th graders
6:50pm – food & shmooze for both time slots
7:00pm – 5th/6th graders and 7th graders/upwards

חבורה על ההפטרה לבנים כיתה ד’ ומעלה עם מאור בימי ה’ בין השעות 18:55-19:55 בבית משפחת עזאר, רח’ אשכולי 113 כניסה א’ קומה 2.

Haftora chabura for boys kita dalet and up with Maor on Thursday nights, 6:55-7:55 at the Azar residence, 113 Aharon Eshkoli, entrance 1, second floor.

תוכניות השבת לילדים:
*30 דקות לפני מנחה בערב שבת: תהלים לבנים כיתה ג’ ומעלה בהשבינו. למשתתפים יש לרכוש ספר תהלים עם טעמים
*קול הנעריםמיוחדת בשעה 18:40 במוצ”ש עם הרב קנאי ומדריכי הנוער לקראת פורים
*לימוד תורה לפני תפילת שבת, בשעה 8:00
*סדנת תפילה לבנים כיתה ג’ ומעלה מתקיימת בשבת בבוקר בשעה 8:30.
*בנות בכיתה ג’ ומעלה המעוניינות מוזמנות להצטרף ללטיציה בעזרת נשים לתפילת מוסף.

Shabbat Kids Programming:
*30 minutes before mincha on erev Shabbat: Tehillim for boys kita gimmel and above in Hashiveinu. Those planning to join should purchase any Tehillim book with ta’amim
*Special Kol Hanearim  at 6:40 on motzei Shabbat to prepare for Purimwith Rav Kannai and the Youth leaders
*Pre Shacharit Beit midrash learning at Hashiveinu starting at 8am.
*Tefilla workshop for boys kita gimmel and above will take place this Shabbat morning at 8:30
*Interested girls in kita gimmel and above are encouraged to join Leticia in the Hashiveinu ezrat nashim for the Musaf tefilla..

עקב המצב הבטחוני, מי שיש לו/ה נשק מתבקש להביא אותו לתפילה.

Due to the security situation, those who have a licensed weapon are requested to have it with them in shul

כל השיעורים הרגילים שלנו נרשמים בעמוד הרלוונטי באתר שלנו.

A list of all regularly offered shiurim can be found on the relevant page on our website