Truma 5783 תרומה

מניין השיבנו מצטרף למניין הראשי השבת בבוקר. שחרית יתחיל בשעה 8:45

Hashiveinu will be joining the main minyan this Shabbat morning. Shachrit will be at 8:45am

מזל טוב לאהרן דוד אלטשולר בבר מצווה שלו השבת במניין של 8:45 בבית הכנסת הראשי. מזל טוב להוריו של אהרן, כיתרה ואנדי אלטשולר, סבים וסבתאות, הרב קני ושרון כהן, וד”ר מארק ולין אלטשולר, וכל המשפחה. משפחת אלטשולר מזמינה את הקהילה לקידושא רבה בבי”כ בית אהרן (מול רמי לוי בדרך החורש) בשעה 11:15

Mazal tov to Aaron David Altschuler on his bar mitzva this Shabbat during the 8:45 minyan in the main shul. Mazal tov to Aaron’s parents, Kitra and Andy Altschuler, honoured grandparents Rabbi Kenny and Sharon Cohen and Dr Mark and Lynn Altschuler, and all the famiily. The Altschuler family invite the community to kiddusha rabba in Beit Aharon shul (opposite Rami Levy) at 11:15am.

מזל טוב לאסתר ומשה פרימר בהולדת בתם החדשה, תמר

Mazal tov to Esther and Moshe Frimer on the birth of their daughter, Tamar.

מזל טוב להלגה וזישא ריץ’ בנשואי נכדם אפרים, בן לעליזה וסקוט כהן מבית שמש, לשירה גוטליב מירושלים, בת למירי ומנחם גוטליב מסילבר ספרינג, מרילנד.

Mazal tov to Helga and Zishe Rich on the engagement of their grandson Ephraim, son of Aliza and Scott Kahn of Ramat Beit shemesh to Shira Gottlieb of Jerusalem, daughter of Miri and Menachem Gottlieb of Silver Spring, Maryland.

מזל טוב לאפרת ואריק וינקלר להולדת הנכד, בן לטל ואיתן רייפר.
מזל טוב ליהודית וצבי אגרוביץ בהולדת נין.
הציבור מוזמן ל “שלום זכר” בבית משפחת וינקלר רחוב עלית הנוער 15 בין 20:45 ל 22:15 .

Mazal tov to Efrat and Arik Winkler on the birth of a new grandson, a son to Tal and Eytan Riefer. Mazal tov to great-grandparents Yehudit and Tzvi Agrovitz.
The community is invited to a Shalom Zachar at the Winkler home, 15 Aliyat Hanoar on Friday evening between 20:45-22:15

אל תשכחו להירשם לארח או להתארח לסעודת פורים לפני 1 במרץ!

Don’t forget to sign up to host or be hosted for Purim seuda, before 1 March!

המבצע השנתי של קרן החסד (כולל מתנות לאביונים) לגייס תרומות לקראת פורים כבר התחיל! עזרו לנו להגיע ליעדנו: לגייס 150,000 ש”ח לפני פורים!
לחצו כאן לעוד פרטים, להתחייב לתרומה, ולתרום.
יהיה אירוע להשיק את המבצע במוצ”ש. פרטים בפלייר.

The Keren Chessed’s annual Purim fundraising campaign (including matanot laevyonim) has started! Help us reach our goal to raise 150,000 NIS before Purim!
Click here for more details, to make your pledge, and to make your donation.
There will be a melava malka kickoff event this Motzei Shabbat, details in the flyer above.

הרב קנאי יעביר שיעור בשבת אחרי מנחה בנושא  “לשמה” – מוטיבציה ראויה ואיך בונים אותה: יהדות ופסיכולוגיה

Rav Kannai will deliver his Shabbat afternoon shiur after mincha on the topic: “Lishma” – What is the proper motivation and how do we build it: Judaism and Psychology.

מחשבותינו עם החברים שלנו שמציינים יארצייט של יקריהם בחודש אדר.
ברכות לחיים ארוכים ל-:
מיכאל אלטורה ביארצייט של אמו
דינה ברנט ביארצייט של אמה
זישה ריץ ביארצייט של אמו
פרידה רוס ביארצייט של בעלה
מיכאל שלם ביארצייט של אביו
לזר רוזנבלט ביארצייט של אביו
סוזן גוגנהיים ביארצייט של אמה
יהושע גרוסמן ביארצייט של אביו
שרון הנדלר ביארצייט של אחיה
פרידה ווזניקה ביארצייט של בעלה
סימי קלירס ביארצייט של אביה
שרה פרץ ביארצייט של אביה
אבן הלטיי ביארצייט של אביו
הרב דור ביארצייט של אמו
אן היימן ביארצייט של אמה
יהושע גרוסמן ביארצייט של אמו
שרה פוליסר ביארצייט של אביה
דינה ואלי אברך ביארצייט של בנם
מרק גוגנהיים ביארצייט של אביו
ברי לויט ביארצייט של אמו
ראובן סינגר ביארצייט של אמו
מרים בליץ ביארצייט של אמה
גרשון קלצקי ביארצייט של אביו
שתהיה עליה לכל נשמותיהם

Our thoughts are with our members who are marking the yartzeits of their loved ones in the upcoming month of Adar:
We wish a long life to:
Mickey Altura on the yartzeit of his mother
Dina Barnett on the yartzeit of her mother
Zishe Rich on the yartzeit of his mother
Frieda Ross on the yartzeit of her husband
Mike Salem on the yartzeit of his father
Lazer Rosenblatt on the yartzeit of his father
Susan Guggenheim on the yartzeit of her mother
Josh Grossman on the yartzeit of his father
Sharon Handler on the yartzeit of her brother
Frieda Woznica on the yartzeit of her husband
Simi Kliers on the yartzeit of her father
Suri Peretz on the yartzeit of her father
Evan Heltay on the yartzeit of his father
Rav Yitzchak Dor on the yartzeit of his mother
Anne Hyman on the yartzeit of her mother
Josh Grossman on the yartzeit of his mother
Jocelyn Polisar on the yartzeit of her father
Dina and Eli Avrech on the yartzeit of their son
Mark Guggenheim on the yartzeit of his father
Barry Levitt on the yartzeit of his mother
Reuven Singer on the yartzeit of his mother
Marian Blitz on the yartzeit of her mother
Gershon Kletzki on the yartzeit of his father
May all their neshamot have an aliya.

משמר לבנים מתקיים בימי רביעי
משמר לבנות מתקיים בימי חמישי
18:00 – כיתות א’/ב’ ו-ג’/ד’
18:50 – אוכל והפסקה לשתי הקבוצות
19:00 – כיתות ה’/ו’ ו-ז’ ומעלה

Boys mishmar meets on Wednesdays and
and Girls mishmar meets on Thursdays.
6:00pm – 1st/2nd and 3rd/4th graders
6:50pm – food & shmooze for both time slots
7:00pm – 5th/6th graders and 7th graders/upwards

הגברים בקהילה מוזמנים להצטרף ללימוד בית מדרש מדי יום חמישי בערב.

The men of the community are invited to join our Thursday night beit midrash learning.

חבורה על ההפטרה לבנים כיתה ד’ ומעלה עם מאור בימי ה’ בין השעות 18:55-19:55 בבית משפחת עזאר, רח’ אשכולי 113 כניסה א’ קומה 2.

Haftora chabura for boys kita dalet and up with Maor on Thursday nights, 6:55-7:55 at the Azar residence, 113 Aharon Eshkoli, entrance 1, second floor.

תוכניות השבת לילדים:
*30 דקות לפני מנחה בערב שבת: תהלים לבנים כיתה ג’ ומעלה בהשבינו. למשתתפים יש לרכוש ספר תהלים עם טעמים
*קול הנעריםמיוחדת בשעה 18:40 במוצ”ש עם הרב קנאי ומדריכי הנוער לקראת פורים
*לימוד תורה לפני תפילת שבת, בשעה 8:00
*סדנת תפילה לבנים כיתה ג’ ומעלה מתקיימת בשבת בבוקר בשעה 8:30.
*בנות בכיתה ג’ ומעלה המעוניינות מוזמנות להצטרף ללטיציה בעזרת נשים לתפילת מוסף.

Shabbat Kids Programming:
*30 minutes before mincha on erev Shabbat: Tehillim for boys kita gimmel and above in Hashiveinu. Those planning to join should purchase any Tehillim book with ta’amim
*Special Kol Hanearim  at 6:40 on motzei Shabbat to prepare for Purimwith Rav Kannai and the Youth leaders
*Pre Shacharit Beit midrash learning at Hashiveinu starting at 8am.
*Tefilla workshop for boys kita gimmel and above will take place this Shabbat morning at 8:30
*Interested girls in kita gimmel and above are encouraged to join Leticia in the Hashiveinu ezrat nashim for the Musaf tefilla..

עקב המצב הבטחוני, מי שיש לו/ה נשק מתבקש להביא אותו לתפילה.

Due to the security situation, those who have a licensed weapon are requested to have it with them in shul

כל השיעורים הרגילים שלנו נרשמים בעמוד הרלוונטי באתר שלנו.

A list of all regularly offered shiurim can be found on the relevant page on our website

הודעות בקהילה

Neighbourhood Announcements

הכנסת ספר תורה ב”הקהילה” ב-28 בפברואר. פרטים בפלייר.

Hachnasat Sefer Torah at “The Minyan” on 28 February. Details in the flyer above.