Vaera 5783 וארא

קידושא רבה ענקית השבוע, שבת מברכים, אחרי המניין של 9:00!
משפחות אלטוס, גוגנהיים ומשרקי נותנים חסות לקידוש לכבוד יום ההולדת המיוחד של סוזן, ולציין פרישתו של מרק מאוניברסיטת בר אילן אחרי שכיהן 22 שנים כמנהל קליני של תכנית האופטומטריה.
משפחת הלטיי נותנים חסות לכבוד מינויו של אבן כחתן בראשית השנה, ולזכר אביו של אבן, ארל אהרון הלטיי, לקראת היארצייט הראשון שלו.
ומשפחת ביגון נותנת חסות לקידוש לכבוד הקהילה ולכבוד מינויו של דוד כחתן תורה השנה.

Huge kiddish this week, Shabbat mevarchim, after the 9:00 minyan!
The Altose, Mishraki and Guggenheim family are co-sponsoring the kiddush in honor of Susan’s upcoming special birthday and Mark’s retiring from Bar Ilan University after serving for 22 years as Clinical Director of the Optometry Program.
The Heltay family are sponsoring in honor of Evan’s appointment as Chatan Bereishit, and in memory of his father, Earl Aaron Heltay, in advance of his upcoming first yartzeit.
The Begoun family is sponsoring the kiddush in honor of the community and receiving Chatan Torah.

חברים יקרים,
בית הכנסת זקוק לעזרתך!
נא להוריד ולקרוא המכתב לעיל, תחשבו טוב מה כשרונותיך ותחומי התעניינותך, ואיך את/ה יכול/ה לעזור לעצב את הקהילה, ואז תמלאו את הטופס המצורף, או דברו עם מארק ליידע אותו איזה תפקיד את/ה רוצה למלא.

Dear members,
The shul needs YOUR help!
Please download and read the above letter carefully, consider where your talents and interests lie, and how you can best help shape the community, and either fill in the attached form or speak to Mark to let him know what part you would like to play.

מחשבותינו עם החברים שלנו שמציינים יארצייט של יקריהם בחודש שבט הבא עלינו בקרוב.
ברכות לחיים ארוכים ל-:
שמואל בליץ ביארצייט של אביו
דוד לרנר ביארצייט של אביו
שרון הנדלר ביארצייט של אמה
חוה קסל ביארצייט של אביה
מנחם שרטר ביארצייט של אמו
מריה רוזנבלט ביארצייט של אמה
רוזלי שטיינפלד ביארצייט של אביה
פרידה ווזניקה ביארצייט של אביה
דוד פרדס ביארצייט של אביו
מנחם שרטר ביארצייט של אביו
הרולד וייס ביארצייט של אביו
רחל איתן ביארצייט של אביה
רוזלי שטיינפלד ביארצייט של אחותה
שלמה סימקין ביארצייט של אביו
משה שפירר ביארצייט של אמו
דורון צופן ביארצייט של אמו
שתהיה עליה לכל הנשמות

 

Our thoughts are with our members who are marking the yartzeits of their loved ones in the upcoming month of Shevat:
We wish a long life to:
Shmuel Blitz on the yartzeit of his father
David Lerner on the yartzeit of his father
Sharon Handler on the yartzeit of her mother
Chava Cassel on the yartzeit of her father
Menachem Sreter on the yartzeit of his mother
Miriam Rozenblatt on the yartzeit of her mother
Rosalie Steinfeld on the yartzeit of her father
Frieda Woznica on the yartzeit of her father
David Pardes on the yartzeit of his father
Menachem Sreter on the yartzeit of his father
Harold Wise on the yartzeit of his father
Robin Eaton on the yartzeit of her father
Rosalie Steinfeld on the yartzeit of her sister
Shlomo Simkin on the yartzeit of his father
Moshe Spierer on the yartzeit of his mother
Doron Zofan on the yartzeit of his mother.
May all the neshamot have an aliya.

אנו נרגשים להשתמש במחסן היפהפיה שלנו! לא הספקנו לאסוף תרומות לשלם על כל המחסן, אז אם בא לך לתרום עבור המחסן, אנא לדבר עם רות או כל חבר ועד.

We are excited to be making good use of our beautiful new shed! We did not manage to gather enough funds to pay for it all, so if you’d like to contribute, please speak to Ruth or one of the vaad members

משמר לבנים מתקיים בימי רביעי
משמר לבנות מתקיים בימי חמישי
18:00 – כיתות א’/ב’ ו-ג’/ד’
18:50 – אוכל והפסקה לשתי הקבוצות
19:00 – כיתות ה’/ו’ ו-ז’ ומעלה

 

Boys mishmar meets on Wednesdays and
and Girls mishmar meets on Thursdays.
6:00pm – 1st/2nd and 3rd/4th graders
6:50pm – food & shmooze for both time slots
7:00pm – 5th/6th graders and 7th graders/upwards

הרב קנאי יעביר שיעור בשבת אחרי מנחה בנושא “פרעה בתורה, בתנ”ך והיום”

Rav Kannai will deliver his Shabbat afternoon shiur after mincha on the subject “Par’o in the Torah, Tanakh, and Today”

חבורה על ההפטרה לבנים כיתה ד’ ומעלה עם מאור בימי ה’ בין השעות 18:55-19:55 בבית משפחת עזאר, רח’ אשכולי 113 כניסה א’ קומה 2.

Haftora chabura for boys kita dalet and up with Maor on Thursday nights, 6:55-7:55 at the Azar residence, 113 Aharon Eshkoli, entrance 1, second floor.

תוכניות השבת לילדים:
*30 דקות לפני מנחה בערב שבת: תהלים לבנים כיתה ג’ ומעלה בהשבינו. למשתתפים יש לרכוש ספר תהלים עם טעמים
*קול הנערים בשעה 18:25 במוצ”ש
*לימוד תורה לפני תפילת שבת, בשעה 8:00
*סדנת תפילה לבנים כיתה ג’ ומעלה מתקיימת בשבת בבוקר בשעה 8:30.
*בנות בכיתה ג’ ומעלה המעוניינות מוזמנות להצטרף ללטיציה בעזרת נשים לתפילת מוסף.

Shabbat Kids Programming:
*30 minutes before mincha on erev Shabbat: Tehillim for boys kita gimmel and above in Hashiveinu. Those planning to join should purchase any Tehillim book with ta’amim
*Kol Hanearim at 6:25 on motzei Shabbat
*Pre Shacharit Beit midrash learning at Hashiveinu starting at 8am.
*Tefilla workshop for boys kita gimmel and above will take place this Shabbat morning at 8:30
*Interested girls in kita gimmel and above are encouraged to join Leticia in the Hashiveinu ezrat nashim for the Musaf tefilla..

חבורת פנימיות לגברים לפני שחרית בהשיבנו השבת 

Pre-shacharit pnimiyut chabura for men this Shabbat at Hashiveinu during the open Beit Midrash 

השיעור לנשים של דפנה קנאי מתקיים השבוע בשעתו הרגילה של 20:15 ביום א’ בבית הכנסת.

Daphna Kannai’s Ladies’ shiur will take place at its usual time of 8:15pm on Sunday, in the shul.

עקב המצב הבטחוני, מי שיש לו/ה נשק מתבקש להביא אותו איתו לתפילה.

Due to the security situation, those who have a licensed weapon are requested to have it with you in shul

שיעור שבועי בתנ”ך עם דבי שרטר. ימי שני 16:00-17:00 בבית משפחת שרטר דרך החורש 132 וגם בזום.

Weekly shiur in Tanach with Debbie Sreter . Mondays 4:00-5:00 pm. Live at the Sreter home, 132 Derech Hahoresh, and on Zoom.

אתם מוזמנים להצטרף לשיעורים השבועיים של הרב קנאי:
יום שני בשעה 09:00 – נושאים אקטואליים.
יום שישי בשעה 08:40 (אחרי המניין של 8:00) – חלק 11 של גמרא סנהדרין מפגש: 88459374042, סיסמה 585889.

All are welcome to join Rabbi Kannai’s weekly classes:
Monday morning 9 am – Current Topics.
Friday morning 8:40 am (following the 8:00 shachrit) – 11th chapter of Sanhedrin. Meeting ID: 88459374042, Password: 585889.

הרב דוד’ל ויינברג מעביר סדרת שיעורים (בימי א’ ולפעמים באמצע השבוע) אחרי מנחה על תורת הרב קוק.

Rav Dovid’l Weinberg is giving a series of shiurim after Mincha (on Sundays and occasionally during the week) on Torat HaRav Kook.

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור זום הלילי של דף היומי מפי איתן קורן בשעה 20:45, ובימי שישי בשעה 09:00 בבוקר.
מצפה לראותכם!
אנא שלחו מייל ל-eytancoren@gmail.com לקבלת קישור הזום.

All are welcome to join the daf yomi zoom shiur given by Eytan Coren nightly at 8:45pm and on Fridays at 9am.
See you there!
Email eytancoren@gmail.com for the zoom link.

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור הדף היומי של אפרים שרייבמן בכל יום בבית הכנסת בשעה 05:20. אנו מודים לאפרים על זיכוי הרבים!

All are welcome to join Ephraim Schreibman’s Daf Yomi shiur every day in the shul at 5:20 am.
Recordings of Ephraim’s daf yomi shiurim can be found here or here
We thank Ephraim for Zikuy Harabim!