Vayakhel-Pekudei 5778 ויקהל פקודי

צרור ברכות לקורט ותמי סיימון החוגגים הגיעם למצוות של שני נכדים – שעיה, בנם של אילנה ודניאל קסוביץ מנווה דניאל בשבת שעברה, ואליהו, בנם של ג’ודי ויהודה סיימון מבית אל בשבת הנוכחית. מזל טוב לכולם!

Mazel Tov to Tami and Kurt Simon on the Bar Mitzvah of their grandson, Shaya, son of Elana and Daniel Kaszovitz of Neve Daniel this past Shabbat; and on the Bar Mitzvah of their grandson, Eliyahu, son of Judy and Yehuda Simon of Beit El this Shabbat.

תנחומינו לריקי פריד על פטירת אחותה, שמחה בת רפאל רודולף ע”ה. ביקורי תנחומים בירושלים הם בבית משפחת פריד ברח’ הכיתרון 18, ביום חמישי בין 10:00 בבוקר ל16:00 ובין 19:30 ל22:30. ביום ששי בין 10:00 בבוקר ל14:00, במוצאי שבת מ-19:30 עד 22:30 וביום ראשון מ-9:00 בבוקר עד חצות היום.
לא יתקיימו תפילות בבית האבל. מן השמיים תנוחמו.

Our condolences to Riki Fried on the loss of her sister Susan Rudolph, a”h. Riki will be sitting shiva at 18 Mish’ol Hakitron on Thursday, from 10am-4pm and from 7:30-10:30pm, on Friday from 10am-2pm, on motzaei Shabbat from 7:30-10:30, and on Sunday from 9:00am-12:00 Noon.

מאחר והרב קנאי ייעדר מהשכונה בשבת נתבקשו החברים הר”מ להעביר דברי תורה באופן חד-פעמי: הרב יוסף קורנפלד יעביר את הדרשה בליל שבת וקודם מוסף נשמע דבר תורה מפי דוד לואיס. אחר הצהריים, בין מנחה קטנה לערבית, נשמע שיעור מפי נתן אדלר שיעסוק בהפטרה.

On Shabbat Rav Kannai will be out of the neighborhood so the following have graciously agreed to fill in with divrei Torah: On Leil Shabbat Rabbi Yosef Cornfeld will give a dvar Torah, before mussaf we will hear from David Lewis and on Shabbat afternoon between mincha and arvit, Natan Adler will give the shiur on the haftara.

אירוע המשפחות לכבוד פורים. השתתפו כ-150 איש אשה וילד ונהנו כולם. זאת הזדמנות נאותה להביע תודות לכל אלה שנתנו יד להצלחת האירוע. ביניהם משפחת שפירר שהגדילו לעשות בנתינת חסות, מנחם הנדלסמן, אהובה ליפמן, שירה תהלה ואסתר קילנר, גבריאל ויעקב סלבר, ג’וש פרייס, נחמן ונתן רפאל, ושרולי קאולאנד.

Purim family event. The event was enjoyed by over 150 people of all ages. We wish to thank the Spierer family for assisting in sponsoring, as well as to Ahuva Lipman and Menachem Handelsman for all their work in planning coordinating and setup, and to Shira, Tehilla and Esther Kilner, Gavriel & Yaakov Salber, Josh Price, Nachman and Natan Rafael, and Sruli Cowland.

קרן החסד מבקשת להודות לציבור על הצלחת מבצע משלוח המנות, שהביא פדיון של למעלה מ-₪90,000. זה מאפשר לקרן להמשיך לתמוך במשפחות נזקקות בשכונה. בפורים חולקו כ-₪27,000 בשוברי מזון, כמתנות לאביונים. בע”ה נכפיל סכום זה בקמחא דפסחא קודם חג הפסח.

The Keren Chesed wishes to thank the community for the success of the mishloach manot campaign which brought in over ₪90,000. This will enable the Keren Chesed to continue to support the needy families in our neighborhood. The Keren Chesed distributed some ₪27,000 worth of food vouchers as matanot le’evyonim on Purim. We hope to double that amount as kimcha d’pischa before Pesach.

אנחנו מחפשים כמה בחורים טובים שמעוניינים לערוך סיום בערב פסח. נא ליצור קשר עם יעקב ליפמן בדוא”ל ylipman@gmail.com.

The shul is looking for people interested in making a siyum on erev Pesach. If you are willing and able, please contact Yaakov Lipman by email, ylipman@gmail.com.

תרשמו ביומנים! שבת פ’ צו, 24 במרץ, היא שבת הגדול. תתכוננו לסעודת שבת חברותית וטעימה.

Save the date. Shabbat HaGadol community luncheon, Shabbat p.Tzav, March 24th. Good food and good company.

הקישו בקישורית כדי לראות את רשימת השיעורים הקבועים שלנו
שיעורים קבועים

Click on the link for the full list of our weekly shiurim.
Weekly Shiurim

חוג לימוד תורה מלווה בשוקו. בבית המדרש ע”ש שולמית בשעה 8:00 בשבת בבוקר. לימוד בחברותות. גם שוקו וקפה.

Shabbat Morning Learning. 8:00 Shabbat morning in the Shulamit Beit Midrash for learning b’chavruta. Hot Choco (and coffee) available.