Vayechi 5783 ויחי

מזל טוב לגבריאל בנעט בהגעתו לגיל מצוות. מזל טוב להוריו, אסתר וגדעון בנעט, לסבאים וסבתאות, רחל ופול כהן, רינה בנעט, עזרא בנעט, וכל המשפחה.
משפחת בנעט מזמינה את הקהילה לקידושא רבה בפרגולה אחרי המניין של 9:00.

Mazal tov to Gavriel Bannett  his bar mitzvah this Shabbat. Mazal tov to Gavriel’s parents, Esther and Gidon Bannett, grandparents Rachel & Paul Cohen, Rena Bannett and Ezra Bannett, and all the family.
The Bannett family invite the kehilla to a kiddusha raba in the pergola after the 9:00 minyan.

מזל טוב לרב אבי ודפנה קנאי לאירוסי בתם טל לאביעד שילה.

Mazal tov to Rav Avi and Daphna Kannai on their daughter Tal’s engagement to Aviad Shilo.

מזל טוב לריקי ויששכר פריד לאירוסי בנם יוסף (יואי) לרינה מרגולס בלורנס, ניו יורק.

Mazal tov to Riki and Yissachar Fried on the engagement of their son Yosef (Yoey) to Rena Margules in Lawrence, New York.

מזל טוב לרב איתן ורינה קורן בנשואי בנם יוסף שמחה לטובה פיין.

Mazal tov to Rav Eytan and Rena Coren on the marriage of their son Yosef Simcha to Tova Fine.

נכלא בגולאג סובייטי לפני המלחמה ונפגע מאובדן בשואה, מנחם בגין זכור כאחד מראשי הממשלה הדמוקרטיים ביותר של ישראל עקב הגנתו על עלייה יהודית וחתימתו על הסכם שלום היסטורי עם מצרים. חומר מארכיון שנראה רק לעתים רחוקות וראיונות נבונים מציעים תובנות עשירות ורוויות בנואנסים על דמות פוליטית שובה לב.
נקרין את הסרט מהפך: סיפורו של מנחם בגין בבית הכנסת ב-8 בינואר 2023 בשעה 20:00.
הכניסה חינם לחברי ביה”כ ו 25 שקלים לאינם חברים.

Jailed in a Soviet gulag before the war and scarred by loss in the Holocaust, Menachem Begin is remembered as one of Israel’s most democratic prime ministers for defending Jewish immigration and signing an historic peace accord with Egypt. Rarely seen archival materials and astute interviews offer rich, nuanced insights into a mesmerizing political figure.
We will be showing Upheaval: The Story of Menachem Begin  on 8 January 2023 at 8pm in the shul.
Free for members; 25 shekel per person for non-members

אנו נרגשים להשתמש במחסן היפהפיה שלנו! לא הספקנו לאסוף תרומות לשלם לכל המחסן, אז אם בא לך לתרום עבור המחסן, אנא לדבר עם רות או כל חבר ועד.

We are excited to be making good use of our beautiful new shed! We did not manage to gather enough funds to pay for it all, so if you’d like to contribute, please speak to Ruth or one of the vaad members

משמר לבנים מתקיים בימי רביעי
משמר לבנות מתקיים בימי חמישי
18:00 – כיתות א’/ב’ ו-ג’/ד’
18:50 – אוכל והפסקה לשתי הקבוצות
19:00 – כיתות ה’/ו’ ו-ז’ ומעלה

 

Boys mishmar meets on Wednesdays and
and Girls mishmar meets on Thursdays.
6:00pm – 1st/2nd and 3rd/4th graders
6:50pm – food & shmooze for both time slots
7:00pm – 5th/6th graders and 7th graders/upwards

הרב קנאי יעביר שיעור בשבת אחרי מנחה בנושא: אמירת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

Rav Kannai will deliver his Shabbat afternoon shiur after mincha on the topic: Saying “Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Va’ed”.

חבורה על ההפטרה לבנים כיתה ד’ ומעלה עם מאור בימי ה’ בין השעות 18:55-19:55 בבית משפחת עזאר, רח’ אשכולי 113 כניסה א’ קומה 2.

Haftora chabura for boys kita dalet and up with Maor on Thursday nights, 6:55-7:55 at the Azar residence, 113 Aharon Eshkoli, entrance 1, second floor.

תוכניות השבת לילדים:
*30 דקות לפני מנחה בערב שבת: תהלים לבנים כיתה ג’ ומעלה בהשבינו. למשתתפים יש לרכוש ספר תהלים עם טעמים
*קול הנערים בשעה 18:15 במוצ”ש
*לימוד תורה לפני תפילת שבת, בשעה 8:00
*סדנת תפילה לבנים כיתה ג’ ומעלה מתקיימת בשבת בבוקר בשעה 8:30.
*בנות בכיתה ג’ ומעלה המעוניינות מוזמנות להצטרף ללטיציה בעזרת נשים לתפילת מוסף.

Shabbat Kids Programming:
*30 minutes before mincha on erev Shabbat: Tehillim for boys kita gimmel and above in Hashiveinu. Those planning to join should purchase any Tehillim book with ta’amim
*Kol Hanearim at 6:15 on motzei Shabbat
*Pre Shacharit Beit midrash learning at Hashiveinu starting at 8am.
*Tefilla workshop for boys kita gimmel and above will take place this Shabbat morning at 8:30
*Interested girls in kita gimmel and above are encouraged to join Leticia in the Hashiveinu ezrat nashim for the Musaf tefilla..

חבורת פנימיות לגברים לפני שחרית בהשיבנו השבת 

Pre-shacharit pnimiyut chabura for men this Shabbat at Hashiveinu during the open Beit Midrash 

השיעור לנשים של דפנה קנאי מתקיים השבוע בשעתו הרגילה של 20:15 ביום א’ בבית הכנסת.

Daphna Kannai’s Ladies’ shiur will take place at its usual time of 8:15pm on Sunday, in the shul.

עקב המצב הבטחוני, מי שיש לו/ה נשק מתבקש להביא אותו איתו לתפילה.

Due to the security situation, those who have a licensed weapon are requested to have it with you in shul

שיעור שבועי בתנ”ך עם דבי שרטר. ימי שני 16:00-17:00 בבית משפחת שרטר דרך החורש 132 וגם בזום.

Weekly shiur in Tanach with Debbie Sreter . Mondays 4:00-5:00 pm. Live at the Sreter home, 132 Derech Hahoresh, and on Zoom.

אתם מוזמנים להצטרף לשיעורים השבועיים של הרב קנאי:
יום שני בשעה 09:00 – נושאים אקטואליים.
יום שישי בשעה 08:40 (אחרי המניין של 8:00) – חלק 11 של גמרא סנהדרין מפגש: 88459374042, סיסמה 585889.

All are welcome to join Rabbi Kannai’s weekly classes:
Monday morning 9 am – Current Topics.
Friday morning 8:40 am (following the 8:00 shachrit) – 11th chapter of Sanhedrin. Meeting ID: 88459374042, Password: 585889.

הרב דוד’ל ויינברג מעביר סדרת שיעורים (בימי א’ ולפעמים באמצע השבוע) אחרי מנחה על תורת הרב קוק.

Rav Dovid’l Weinberg is giving a series of shiurim after Mincha (on Sundays and occasionally during the week) on Torat HaRav Kook.

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור זום הלילי של דף היומי מפי איתן קורן בשעה 20:45, ובימי שישי בשעה 09:00 בבוקר.
מצפה לראותכם!
אנא שלחו מייל ל-eytancoren@gmail.com לקבלת קישור הזום.

All are welcome to join the daf yomi zoom shiur given by Eytan Coren nightly at 8:45pm and on Fridays at 9am.
See you there!
Email eytancoren@gmail.com for the zoom link.

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור הדף היומי של אפרים שרייבמן בכל יום בבית הכנסת בשעה 05:20. אנו מודים לאפרים על זיכוי הרבים!

All are welcome to join Ephraim Schreibman’s Daf Yomi shiur every day in the shul at 5:20 am.
Recordings of Ephraim’s daf yomi shiurim can be found here or here
We thank Ephraim for Zikuy Harabim!