Vayeira 5779 וירא

מזל טוב ליונתן וליתב ג’וס בהולדת בן. נכד לרוני וג’ודי ג’וס ונין להרולד ומרטה וייס וגיודי ג’וס (ממלבורן)

Mazel Tov to Yonatan and Litav Joss on the birth of a son ,grandson to Ronnie and Judy Joss and great grandson to Harold and Marta Wise and to Judy Joss (Melbourne)

מזל טוב למשפחת שושנה וירחמיאל קפלן על נישואי הבת עוזיה לאה לאלון יעקובי מירושלים שחל השבוע

Mazal tov to Shoshana and Yerachmiel Kaplan and family on the marriage of their daughter, Uziya Leah, to Alon Yaakobi from Jerusalem, which took place this week.

הפרשת חלה: מתכון לחיים
מביאות ברכה לתוך ביתינו. מגלות את כוח האישה היהודייה כדי לחבר נשמות ולקשור את המשפחות שלנו ואת משפחתו של עם ישראל יחד.
הצטרפו לרחלי מילר ביום חמישי , 25 באוקטובר בשעה 20:00 בבית המדרש שולמית להדגמה של הכנת מתכון חלות לא-נכשל. למדו כיצד המצווה הזה מנתב ברכה לתוך ביתינו והופך את חיינו.

Hafrashat Challa: A recipe for Life
Bringing Blessing into our Home. Accessing the strength of the Jewish woman to connect neshamot and tie our families and the family of Am Yisrael together.
Join Racheli Miller this Thusday, 25 October at 8pm in the Shulamit Beit Midrash for a demonstration of putting together a no-fail challa recipe. Learn how this mitzva channels Bracha into our homes and transforms our lives.

כל חבר בית הכנסת שטרם קיבל מגנט עם זמני תפילה ושבת מתבקשים להיות בקשר עם אחד מחברי הועד או רות לתאם קבלת המגנט

Any members who do not yet have a magnet with the year’s Shabbat and davening times should be in touch with any vaad member or Ruth to coordinate delivery.

קבוצות ילדים לבני  2-5 ו6-10 יתקיימו השבת בשעה 10:00 בחצר בית הכנסת. תודה רבה לאלי גלמן ולרפי דיאמנט על הובלתם של המפגשים הראשונים. אנחנו זקוקים לעוד מתנדבים כדי להמשיך את התוכנית. אם אתם מסוגלים לתרום את הכשרונות שלכם להוביל קבוצות מעת לעת, אנא צרו קשר עם דני אבל במייל dyabell@gmail.com או mitzperamot@gmail.com. בינתיים, אנא בואו (הורים לילדים בני 2 ו -3 מתבקשים ללוות את ילדיהם), השתתפו סיפקו קצת משוב.

Shabbat morning groups for kids ages 2-5 and 6-10 are continuing, starting at 10:00 in the courtyard. Many thanks to Ellie Gellman and Rafi Diament for starting and leading the first few sessions. We are in need of volunteer leaders on a rotating basis in order to continue the program. If you are able to contribute your talents to leading groups from time to time, please contact Dani Abell at dyabell@gmail.com or mitzperamot@gmail.com. In the meantime, please come (parents of children aged 2 and 3 are requested to accompany their children), participate and provide feedback.

אסיפה הכללית של בית הכנסת תתקיים במוצאי שבת 3 בנובמבר. האסיפה תהיה פתוחה לכל חברי ביה”כ שהכינו סידורי תשלום לדמי חבר. אם תרם סידרתם, אנא הכינו בהקדם.
יתפנה מקום אחד בועד, מפני שמנחם הנדלסמן פורש ממקומו בועד ביה”כ, ואנו גם מחפשים מתנדבים לועדת הביקורת. אם ברצונכם להגיש מועמדותכם, אנא שלחו מייל לכתובת mitzperamot@gmail.com

The shul will be holding its Annual General Meeting on Motzaei Shabbat, 3 November. This meeting will only be open to all members who have made payment arrangements for their annual dues. If you have not yet made payment arrangements, please do so immediately.
There will be one open spot on the vaad, since Menachem Handlesman will be stepping down, and we are also looking for volunteers for the vaad bikoret. If you wish to submit your candidacy, please email mitzperamot@gmail.com


יתקיים חוג לימוד התורה מלווה בשוקו בבית המדרש ע”ש שולמית בשעה 8:00 בשבת בבוקר.

The cocoa club will meet to learn in the Shulamit Beit Midrash at 8:00 on Shabbat morning.

אנא המשיכו להתפלל לרפואה שלמה עבור חברנו מייק הנדלר: יחיאל מיכל בן צפורה דבורה, מני מילר: מנחם חיים בן מלכה והרב דוד’ל ויינברג: דוד הענוך מרדכי בן פריידה שמחה

Please continue to pray for a refuah shleima for Mike Handler: Yechiel Michl ben Tzippora Dvora, Manny Miller: Menachem Chaim Ben Malka, and Rav Dovid’l Weinberg: David Henoch Mordechai ben Freida Simcha.

בשבת בצהרים ב-16:25, רב קנאי יעביר שיעורו בנושא: ” עיונים חדשים בעקידת יצחק”

On Shabbat afternoon at 4:25pm, Rav Kannai will deliver his Shabbat afternoon shiur on Akedat Yitzchak

הקישו בקישורית כדי לראות את רשימת השיעורים הקבועים שלנו.
שיעורים קבועים

Click on the link for the full list of our weekly shiurim.
Weekly Shiurim

הודעות בקהילה

Community Announcements

שאבי ואבן הלתיי מזמינים את הקהל לחוג בית עם חבר מועצת העיר אריה קינג ביום חמישי בשעה 8 בערב. 95 דרך החורש

Shaby and Evan Heltay invite the community to an evening with city councilor Aryeh King this Thursday at 8 PM. 95 Derech Hahoresh