Vayelech 5777 וילך

מזל טוב לדוד פוליסר ולהוריו ג’וסלין ודניאל על הגעתו למצוות השבת. המשפחה מזמינה את הקהילה לקידושא רבא לאחר המנין בתשע.

Mazal tov to David Polisar and his parents, Jocelyn and Daniel, on his bar mitzvah today. The Polisars invite the community to join them for kiddush after the 9:00 minyan.

מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב לשני ואביעד יצחקי בהולדת להם שלישיית בנים. אה, מזל טוב לסבבבא וסבבבתא ג’ק ודבי דיאמנט. שלום זכר בבית משפחת דיאמנט, דרך החורש 38/3, בליל שבת מ-21:30.

Mazal Tov to Shani and Aviad Yitzchaki on the birth of triplet boys. Mazal Tov to grandparents Jack & Debbie Diament. Shalom Zachor Friday night from 9:30 pm, at the Diament home, Derech Hachoresh 38/3.

דרשת שבת שובה תתקיים ב 16:30. בנושא: מדוע מתענים ביום הכיפורים?

Rav Kannai will deliver a shabbat shuva drasha in the beit knesset at 4:30 pm on the question: Why do we afflict ourselves on Yom Kippur?

השבת הרב יעביר את השיעור – “עיון והעמקה בענייני הדף היומי” בביתם של משפחת הנדלר, משעול היערה 8, בצירוף סעודה שלישית משעה 17:50, והשיעור יתחיל בשעה 18:00. השיעור לזכרו של אמי הנדלר ז”ל.

This Shabbat, the Rav will delve into issues raised in the Daf Yomi studies, at the home of Gabi and Devora Handler, Mish’ol haYe’ara 8. Seuda Sh’lishit will be served at 5:50 on Shabbat afternoon, the shiur will begin at 6:00. In memory of Ami Handler z”l.

אם יש שינוי במספר המקומות הדרושיםם לכם ביום כיפור נא להודיע בהקדם האפשרי ל-mr.chagim@gmail.com.

Please notify mr.chagim@gmail.com as soon as you can if there has been any change in the number of seats you will be using for Yom Kippur.

עקב פניות רבות מהציבור המניין המוקדם ביום כיפור יתחיל עם הנץ החמה, ב-6:00.

By popular demand, the early minyan on Yom Kippur will be a netz minyan, beginning at 6:00 AM.

דרושים מתנדבים בערב יום כיפור, בשעה 11:00, בכדי לסדר את בית הכנסת ואת הגן. מי שיכול לסייע – ומוטב שיהיו גם פנים חדשות! – נא לפנות לדוא”ל mr.chagim@gmail.com אם אתם יכולים לעזור.

Volunteers are needed on Tuesday, erev Yom Kippur at 11 AM to help set up the shul and the gan. It would be nice to see a few new faces…Please email mr.chagim@gmail.com if you can assist.

עזרתם נחוצה בשמירה ביום כיפור. בעלי תפקידים (גבאים, בעלי תפילה וקריאה) פטורים במידה מסויימת, אך ראוי ששאר המתפללים ישתפו פעולה בשמירה, כמו בכל שנה. התקשרו עם גבריאל בולג, 052-8454649.

We need volunteers for Shmira during the Yom Kippur. Please offer to take a shift or two by contacting Gavriel Bollag 052-845-4649.

בשמחת תורה תהיה קידושא רבה/סעודה קהילתית מיד לאחר תפילת מוסף. נא לפנות לבתשבע רייניץ בדוא”ל reinitzb@gmail.com אם תרצו להשתתף בחסות לאירוע הפופולרי השנתי. כמו כן דרושים מתנדבים לערוך, להגיש, ולסדר בסוף האירוע. פנו לבתשבע גם לעניין הזה.

On Simchat Torah the shul will hold a kiddusha rabba/community meal immediately following the end of mussaf. Please contact Batsheva Reinitz at reinitzb@gmail.com if you would like help sponsor this popular annual event. We will also require volunteers to set up, serve and clean up. Get in touch with Batsheva Reinitz.

לוח שנה מגנטי עם זמני תפילות השבת הוכן והופץ למתפללי המניינים השבוע .תודה רבה לספונסרים הנדיבים, החנויות La Patisserie ו- My Pizza. במידה וטרם קיבלתם את לוח השנה המגנטי שלכם, מוזמנים לפנות לדניאל גורדון, בדוא”ל daniel.vaad@integrate.st.

A magnetic annual calendar of tefillah times is available. We have begun to distribute them to members this week and will reach out to as many people as we can over the next few days. To obtain a copy sooner or to help distribute contact Daniel Gordon at daniel.vaad@integrate.st. Many thanks to our sponsors La Patisserie and My Pizza. Additionally, copies of a tri-fold pamphlet for Tishrei times are available in the shul.

פרוייקט בניית סוכות השכונתי עוזר לכם להקים את הסוכה שלכם במידה ואינכם יכולים לבנות אותה בעצמכם. הפרוייקט קם לפני כשנתיים במטרה להנציח את זוג הלוחמים רס”ן בניה שראל הי”ד (נפל בצוק איתן ב2014) ורס”ן בניה ריין הי”ד (נפל במלחמת לבנון השניה ב2006).

לעזרה בבניית הסוכה מילאו את טופס אינטרנטי ב: https://goo.gl/FtBZeL או תתקשרו למספרים בדף שמצורף

להתנדב לקחת חלק מילאו את טופס אינטרנטי ב:: https://goo.gl/qby93S או תתקשרו למספרים בדף שמצורף

A neighborhood initiative to help build sukkot for individuals who cannot do so on their own was established two years ago to commemorate Major Benaya Rein A”H, who fell in 2006 during the second Lebanon War and Major Benaya Sarel, who fell in 2014 in the Tzuk Eitan campaign.

To request help to build your sukkah, please fill out the form at https://goo.gl/FtBZeL or call one of the numbers on the attached flier.

To volunteer to help build sukkot for others, please complete the form at https://goo.gl/qby93S or call the relevant numbers on the flier attached.

shachen-tov-shuk-arba-minim

הוועד מאחל לחברי בית הכנסת, לקהילה כולה ולכלל ישראל גמר חתימה טובה. יהי רצון שתפילותינו תיענינה ברצון.

The vaad wishes all members of the beit knesset, the community and Klal yisrael a G’mar Chatima Tova. May all our tefillot be heard and answered.