Vayikra 5781 ויקרא

מזל טוב ליוסף ואליהו חזוני שחגגו הגיעתם לגיל מצוות בשבת שעברה. מזל טוב להוריהם של יוסף ואליהו, יעל ויורם חזוני וכל המשפחה.

Mazel tov to Yosef and Eliyahu Hazony on their bar mitzva last Shabbat. Mazal tov to Yosef and Eliyahu’s parents, Yael and Yoram Hazony, and the whole family.


מזל טוב לאביבה וג’ורג’ סטניסלבסקי בבר מצווה של נכדם, יקיר סטניסלבסקי, בן לאסתר ואלי סטניסלבסקי.

Mazal Tov to Aviva and George Stanislawski, on the Bar Mitzvah of their grandson, Yakir Stanislawski, son of Eli and Esther Stanislawski.

אנא הוציאו כל פריט שלכם מהתאים בבית הכנסת עד מוצ”ש, לפני שהמנקים באים לנקות לפסח. בית הכנסת אינו אחראי על פריטים פרטיים שנשארים בבניין במשך הנקיון היסודי.

If you have anything in any of the boxes inside shul, please remove it before this Motzei Shabbat. The shul is not responsible for anyone’s privately owned belongings that are not removed from the shul during the pre-Pesach cleaning.

אנו מחפשים מתנדבים לעשות סיום אחרי המניינים ב-6:05 ו-8:00 ביום חמישי הבא. אנא צור קשר עם זישא ריץ’ 0545947171

We need volunteers to make a siyum after the 6:05 and 8:00 shachrit minyanim next Thursday. Please contact Zishe Rich on 054-594-7171.

מכירת חמץ בעזרת הרב תיעשה מחוץ לבית הכנסת בימים הבאים: השבוע בימים:
יום חמישי בין מנחה למעריב ואחרי מעריב.
ביום שישי אחרי מנין שחרית של 8 בבוקר. במוצאי שבת שעה אחרי צאת השבת.
בשבוע הבא בימים שני, שלישי ורביעי בין מנחה למעריב ואחרי מעריב

Rav Kannai will facilitate Mechirat chametz outside shul at the following times:
This week:
Thursday between Mincha-Maariv, and after Maariv.
Friday after the 8:00 shachrit.
Motzaei Shabbat after the end of Shabbat.
Next week:
Monday, Tuesday, Wednesday between Mincha-Maariv and after Maariv.


השיעור של הרב קנאי של שבת הגדול יתקיים השבת בשעה 16:15 בחצר בית הכנסת במקום השיעור על עזרא. הנושא: ערב פסח שחל בשבת. כולם מוזמנים, בעטיית מסכות.
אחרי תפילת מנחה קטנה בשבת הרב יענה לשאלות על פסח

Rav Kannai’s Shabbat hagadol shiur will take place this Shabbat at 4:15pm in the shul courtyard in place of the Ezra shiur. Topic: When Erev Pesach Falls on Shabbat. All are invited, appropriately masked.
After mincha ktana on Shabbat, the Rav will answer your questions about Pesach.

עם היחלשותה של מגיפת הקורונה, אנו מצפים לראות את בית הכנסת חוזר להתמלא, לאירועים דתיים וחברתיים. אנו מחפשים כמה מתנדבים להצטרף לוועדה שתקדם תכנית חברתית. אם את/ה מעוניינ/ת להיות חלק מצוות נפלאה, אנא צור קשר עם דפנה קנאי (052-7502611) או עם וועד בית הכנסת (mitzperamot@gmail.com).

With the covid plague slowing down, we are hoping to see the shul filling up again for reinstated religious and social events. The shul is looking for some volunteers to join a committee to help promote social programming. If you are interested in working as part of a fabulous team, please be in touch with Daphna Kannai (052-7502611) or the shul vaad (mitzperamot@gmail.com).

בשבת הבאה, ערב פסח, מתפללים מנחה ב13:30 ו-18:10 ולא כפי שצוין במגנט.

Next week, Erev Pesach, the only mincha on Shabbat afternoon is at 13:30 and 18:10, and not as noted on the magnet for erev chag.

אם תמצא את עצמך בבידוד, אל תשכח שיש באתר שלנו רשימה של עסקים שעושים משלוחים עד הבית. bit.ly/MRCorona.

Should you find yourself in quarantine, please remember that we have a handy list of local (and some less local) grocery shops and other services who will deliver, on our website: bit.ly/MRCorona

אנא שימו לב שסוף זמן קריאת שמע הינו 8:43 השבת. אנחנו מזכירים למתפללי המניין ב-9:00 לקרוא שמע לפני הגעתכם לתפילה.

Please note that the latest time for Kriyat Shema is 8:43 on Shabbat morning. Those davening in the 9:00  minyan should be advised to recite shema before coming to shul.

אתם מוזמנים להצטרף לשיעורים השבועיים של הרב קנאי:
יום שני בשעה 09:00 – נושאים אקטואליים. מפגש: 86505281541, סיסמה 202885 (שימו לב לקישור חדש)
יום שישי בשעה 9:00 – גמרא הוריות (באנגלית). השיעורים מתבססים על שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין זצ”ל על הוריות! מפגש: 88459374042, סיסמה 585889

All are welcome to join Rabbi Kannai’s weekly classes:
Monday morning 9 am – Current Topics. Meeting ID: 86505281541, password 202885 (Note new link)
Friday morning 9 am – Gemara Horayot (English)Rav Kannai’s Gemara shiur, based on Rav Aharon Lichenstein Zatza”l’s classes on Horayot will take place this week as normal. Meeting ID: 88459374042, Password: 585889

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור הדף היומי של אפרים שרייבמן דרך זום בכל יום בשעה 05:20. מפגש: 82049573837 סיסמה: 131101
אחר השיעור בזום, ניתן לשמוע אותו יחד עם השיעורים האחרים באתר https://feeds.captivate.fm/the-35-minute-daf-yomi/
אנו מודים לאפרים על זיכוי הרבים!
שיעור הדף היומי של איתן קורן מתקיים במשך השבוע בשעה 20:45, וב-15:00 ביום שישי.
הקליקו כאן להצטרף.
מפגש מספר: 84226296274 סיסמה: 186472

All are welcome to join Ephraim Schreibman’s Daf Yomi shiur via zoom every day at 5:20 am. Meeting ID: 820 4957 3837, password: 131101.
After the live zoom shiur, it may be heard together with other daf yomi shiurim at https://feeds.captivate.fm/the-35-minute-daf-yomi/
We thank Ephraim for Zikuy Harabim!
Eytan Coren’s daf yomi shiur is at 8:45pm during the week and at 3pm on Fridays.
Click here to join.
Meeting ID: 84226296274, password: 186472