Vayikra Zachor 5784 ויקרא זכור

מחשבותינו ותפילותינו עם חיילינו האמיצים, הנלחמים ללא הפסקה למען אחינו ואחיותינו ברחבי הארץ, בעיקר בדרום ובגבול הצפוני.

רשימה של יקירי הקהילה שלנו המשרתים כעת, ניתן למצוא כאן, לתפילותיך.
אם יש חייל/ת שברצונך להוסיף לרשימה, אנא הוסף אותו/ה כאן.
בעזרת השם, כל החיילים והשבויים יחזרו בשלום ובקרוב

Our thoughts and prayers are with our brave soldiers, fighting tirelessly for our brothers and sisters throughout Eretz Yisrael, especially in the South and on our Northern border.
A list of the loved ones of our community currently serving can be found here, for your tefillot.
If you have a soldier to add to the list, please add them here.
We thank Hashem for the safe return of a number of hostages, and continue to pray that all soldiers and captives return safely and speedily.


מזל טוב למיכל ועקיבא קראוס וכל המשפחה בהולדת בת.

Mazel tov to Michal and Akiva Crouse and family on the birth of a daughter.

יום חמישי תענית אסתר. הצום מתחיל בשעה 4:29 ומסתיים בשעה 18:15

This Thursday is Taanit Esther. The fast starts at 4:29am and finishes at 6:15pm.

יהיה קריאה נוספת של פרשת זכור בשבת בבוקר אחרי סיום המניין של 9:00.

There will be an extra reading of Parshat Zachor on Shabbat after the end of the 9:00 minyan.

שחרית וקריאת המגילה המוקדם שכתוב במגנט לא יתקיים, ביום ב’ בבוקר יהיה שחרית וקריאת מגילה בשעה 6:00 ו-7:30 בלבד.

The early Shachrit and megilla reading as published on the magnet will not be happening. On Monday morning, there will be Shachrit and megilla at 6:00 and 7:30 only.

בסיור מודרך במצפה נפתוח

תכירו ותעריכו את השטח הכפרי ליד רמות כעת כאשר פרחי האביב פורחים.
תצטרפו אלינו לסיור מודרך במצפה נפתוח ותכירו את הגיתות מתקופת הבית
השני, את כבשני הסיד, את החיות, את הפרחים ואת העצים. וכן תשמעו על
תוכניות הבנייה. אהרן קסל יוביל סיור רגלי מודרך ביום שישי, 22 למרץ, 12 אדר
ב’. נפגשים בגן הקיפוד בשעה 10:00. לפרטים נוספים תתקשרו לאהרן ב- 052-
6307018.

Guided Walking Tour of Mitzpeh Neftoach
Get to appreciate the countryside next to Ramot Bet while the spring
flowers are in full bloom. Join us for a walking tour of Mitzpeh Neftoach
and see the wine presses, lime furnaces, animals, trees and flowers. Hear
about the housing development plans. Aharon Cassel will lead a walking
tour on Friday, 22 March, 12 Adar Bet. Meet in Gan Hakipod at 10:00. For
further information contact Aharon at 052-6307018.

חברי בית הכנסת מוזמנים לאסוף חבילת משלוח מנות מבית הכנסת ביום ראשון בערב (24 במרץ) לאחר קריאת המגילה או ביום שני בבוקר (25 במרץ) לאחר קריאת המגילה הראשונה או השנייה.
תזכורת חשובה: על כל חבר לשלוח לפחות משלוח מנות ביום פורים. שליחת משלוח מנות ביום ראשון בערב אינו מקיים את המצווה. משלוח המנות שבית הכנסת מחלק אינו תופס את מקום של משלוח המנות שניתנה לקיום המצווה. זו הסיבה שחברי בית הכנסת יכולים לאסוף את משלוח מנות ביום ראשון בערב.

Shul members are invited to pick up their shul mishloach manot on Sunday evening (March 24th) after megillah reading or Monday morning (March 25th) after either the first or second megillah reading.
Important Reminder: Each member must still send at least one Mishloach Manot on Purim day. Sending Mishloach Manot on Sunday evening does not fulfill the mitzvah. The Mishloach Manot that the shul gives out does not take the place of the Mishloach Manot that is given to fulfill the mitzvah. This is why shul members can pick up their shul’s Mishloach Manot Sunday evening.

דרושים מתנדבים לסיוע בחלוקת משלוח מנות בבית הכנסת. אנו זקוקים למספר אנשים שיעזרו בחלוקת חבילות למשך חצי שעה לאחר קריאת המגילה ביום ראשון בערב, ולאחר קריאת המגילה הראשונה והשנייה ביום שני בבוקר. אם אתה יכול לעזור בכל אחד מהזמנים האלה, אנא שלח דוא”ל לsguggenheim@gmail.com
שיהיה לך פורים נפלא,
ועדת משלוח מנות, מצפה רמות

Volunteers are needed to help distribute Mishloach Manot at the shul. We need several people to help give out packages for half an hour after the megillah reading on Sunday evening, and after the first and second megillah readings on Monday morning. If you can assist at any of these times, please email sguggenheim@gmail.com
Have a wonderful Purim,
Mishloach Manot Committee, Mitzpe Ramot

מבצע קרן החסד ומתנות לאביונים יוצא לדרך!
זה גיוס הכספים השנתי של קרן החסד. מעל 1.2 מיליון ש”ח חולקו לנזקקי רמות ב’ ב-3 השנים האחרונים. השנה, אנו רוצים לגייס 300,000ש”ח לפני פורים.
חלק גדול מהכספים יחולק בבוקר שושן פורים, אז הצטרפותך מוציא אותך ידי חובה למתנות לאביונים.
כדי להחשב כמתנות לאביונים, אנו צריכים לקבל את תרומתך עד מוצאי שבת השבוע

נא למלא את הטופס בקישור כדי שנכלול אותך במצוות מתנות לאביונים
לקרוא עוד על קרן החסד, לחצו כאן

The annual Keren Chessed and Matanot laevyonim Purim appeal is live!
This is the Keren chessed’s annual fundraiser. Over 1.2 million shekels have been distributed over the past 3 years to the needy families of Ramot Bet and this year we hope to raise 300,000 NIS before Purim.
A large portions of the funds raised are distributed on Shushan Purim morning, so your participation ensures you are fulfilling the mitzva of matanot laevyonim.
For your donation to count as matanot laevyonim, we must have received it by this Motzie Shabbat.
Please fill in the linked form, so we have you in mind for matanot laevyonim on Purim day.
To learn more about the Keren Chessed, click here

מיד אחרי קריאת מגילה בערב שושן פורים הצטרפו לחגיגות עם קסם, ריקודים, פיצה, יצירות ועוד

Immediately following Megilla reading this Sunday night, join us for an evening of magic, dancing, pizza, crafts and more

תזכורת: אסיפה לחברים 8 באפריל, בשעה 19:45.

Reminder: Save the date. EGM 8 April, 7:45pm

מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור” (רמב”ם, הלכות תעניות) “ציבור, כל זמן שעושים תשובה וצועקין בלב שלם הם נענין” (רמב”ם, הלכות תשובה).
נראה שאנו נכנסים לשלב חדש של קרבות עזים בעזה. כמו כן, לצערנו יש לנו עדיין חטופים שם.
אמירת תהלים קהילתית ברוב עם מדי ערב מתקיימת בבי”כ רמתיים צופים אחרי המעריב של 20:00 (בערך בשעה 20:10)
ה’ ישמור צאתם ובואם מעתה ועד עולם

“It is a positive Torah commandment to cry out and to sound trumpets in the event of any ‘Tzarah’ that arises which affects the community” (Rambam, Hilchot Taaniyot) “Tzibur, whenever they do Teshuva and cry out wholeheartedly, they are answered immediately ” (Rambam, Hilchot Teshuva).
It seems we are reaching a new stage of more intensive battles in Gaza, and not all our hostages have been returned home to us.
Our nightly community Tehillim is happening in Ramatayim following their 8:00 maariv (around 8:10).
ה’ ישמור צאתם ובואם מעתה ועד עולם

לא יהיה שיעור השבת אחרי מנחה בשל סעודה שלישית לילדים

There will be no Shabbat afternoon shiur this week due to the children’s seuda shlishit