ברוך דיין האמת. בצער רב אנחנו מודיעים על פטירתה של אחותו של צבי הוניקמן בארצות הברית ביום ג’.
צבי יושב שבעה בביתו, משה שור 5/3.

Baruch Dayan Haemet. We are sad to announce the passing of Tzvi Honickman’s sister on Tuesday, in the USA.
Tzvi is sitting shiva in his home, 5/3 Moshe Shor.