Membership חברות

Quick links:

Application form (English)

טופס הרשמה בעברית

Gan Men’s Seating floor plan
Gan Women’s Seating floor plan
Main Shul Men’s Seating floor plan
Main Shul Women’s seating floor plan

בימים הנוראים, הבאים עלינו לטובה, אנחנו נתפלל בשני מניינים כמו בעבר:
∙       התפילה בבית הכנסת תתחיל בראש השנה בשעה 08:00 בבוקר (תקיעת שופר לא לפני 10:00), וב-07:45 ביום כיפור.
∙       התפילה בגן תתקיים בראש השנה ב-05:51  (תקיעת שופר לא לפני 08:00), וב-05:56 ביום כיפור.

Beit Knesset Mitzpe Ramot will daven in two minyanim for the High Holidays:
∙         Tefilla in the Main Shul will start at 8:00am  on Rosh Hashana  (Tekiyat Shofar not before 10:00am), and at 7:45am on Yom Kippur.
∙         Tefilla in the Gan Minyan will start at 5:51am on Rosh Hashana (Tekiyat Shofar not before 8:00am), and at 5:56am on Yom Kippur.

אנו מצפים ששני המניינים יספיקו לכל מי שרוצה להשתתף בתפילה בבית הכנסת שלנו. אבל  אם אתם מתכוננים להשתמש במקום ישיבה למטרת שמיעת תקיעת שופר בלבד, אנו מבקשים להימנע מלהזמין מקום.
כניסת אנשים לביה”כ רק כדי לשמוע תקיעות אינה מכבדת את קדושת התפילה ומפריעה לאנשים המגיעים להתפלל.
לכן נערוך תקיעות נוספות בגן בו זמנית עם תקיעות בבית הכנסת,  וזאת מלבד התקיעות הנוספות אחרי התפילה כמו בכל שנה.

We expect the two minyanim to accommodate all who wish to attend. However, if you know you will ONLY be coming to hear Tekiyat shofar, please do NOT reserve a seat.
Having members and guests entering the sanctuary for Tekiyot and leaving immediately after is not respectful to the congregation, and disturbs the kavanah of those who are in shul to pray.
For this reason, we will be arranging an additional set of tekiyot in the Gan at the same time as the shul tekiyot, as well as our normal post-davening tekiyot.

עקב עליות בהוצאותינו, אנחנו מעלים את דמי החבר ל- 1650₪. למי שמסדר את תשלומו לפני 1 באלול (1 בספטמבר), תינתן האפשרות לשלם לפי המחיר של שנה שעברה: 1600₪ למשפחה. מחירי אורחים נשארים כפי שהיו בשנה שעברה: בראש השנה, מחיר לזוג הינו 300 ש”ח ומחיר ליחיד הינו 200 ש”ח; ביום כיפור, מחיר לזוג הינו 200 ש”ח ומחיר ליחיד הינו 100 ש”ח
ניתן לפרוט דמי חבר לאורך השנה בכמה צ’קים, או בתשלומים בכרטיס אשראי.
אנא השתמשו בטופס ההרשמה כדי לחדש חברות ולהזמין מקומות ישיבה.
חברים חייבים להגיש גם את הטפסים וגם את התשלום לפני ה-8 בספטמבר / ח’ באלול כדי להבטיח את מקומותיהם. נשתדל כמיטב יכולתנו למלא את בקשות החברים, אבל איננו יכולים להבטיח דבר.
לאחר המועד הנ”ל, ההרשמה למקומות תהיה פתוחה לכולם, כולל אנשים שאינם חברים. מחירי מקומות למתפללים שאינם חברים הינם 400ש”ח למקום בראש השנה ו-300 ש”ח למקום ביום כיפור.
ההרשמה תיסגר ב- 15 בספטמבר / ט”ו באלול. לאחר מכן בקשות לא יכובדו, ושמך לא יופיע בתוכנית הישיבה.
מקומות יוקצו על בסיס ‘כל הקודם זוכה’. לא ניתן להבטיח מושבים לילדים מתחת לגיל מצוות, ואנחנו מבקשים הבנתכם כי אנחנו עושים כמיטב יכולתנו בכדי לענות לבקשות של כולם, אך אנחנו מוגבלים במערך הישיבה בבניין בית הכנסת, ובחוקי הפיזיקה.

Owing to increases in the shul’s costs, membership fees will be raised by a modest sum to ₪1650 per family. However, if you arrange payment before 1 Ellul, (1 September) we are offering a chance to renew your membership at last year’s price: ₪1600 per family. Guest seats remain at last year’s prices: ₪300 per couple and ₪200 per single seat over Rosh Hashana, and ₪200 per couple and ₪100 per single seat over Yom Kippur.
Membership fees can be spread out over the year with post dated cheques or credit card “tashlumim”.
Members must submit their forms and payment by 8th September / 8 Ellul to be assured seats. We will make our best efforts to accommodate members and their specific seating requests, but cannot make any guarantees.
After this date, seat registration will be open to all, including non-members. Non-member seats will be available from 8 September at a cost of 400 shekel per seat for Rosh Hashana and 300 shekel per seat for Yom Kippur.

The list will be closed on 15 September / 15 Ellul, after which no more requests will be honored, and your name will not appear on the seating plan.
As a general rule seating is assigned on a FIRST COME FIRST SERVED basis with discretion given to the seating committee in special cases. Pre bar/bat mitzva children cannot be guaranteed seats, and we request your understanding that while we do our best to accommodate everyone’s requests, we are bound by the seating layout in shul, and the laws of physics.

כמו בשנים קודמות, נארגן שרותי בייביסיטר לילדים ונכדים של חברי בית הכנסת ואורחיהם בראש השנה. אנא סמנו בטופס ההרשמה אם אתם מתכוונים להשתמש בשירות זה.
***לאור מספר מקומות הישיבה המוגבל, אנחנו מבקשים להקפיד שלא לבקש מקומות שאין וודאות שתשתמשו בהם. ***

We will be arranging a babysitting service for the young children and grandchildren of members and their guests over Rosh Hashana. Please note on the application form if you intend to use this service.

****In recognition of the limited space, please reserve only seats that you are sure you will use!!****

לנוחיותך, ניתן לשלם עבור חברות ומקומות ישיבה באמצעות אחת משלוש האפשרויות הבאות:
אפשרויות תשלום:
1. בצ’ק(ים) לפקודת בי”כ מצפה רמות. יש להניח אותו/אותם תוך מעטפה בכספת של בית הכנסת.
2. באמצעות העברה בנקאית
• שם בעל החשבון – בית כנסת מצפה רמות,
• בנק מס’ 10 (לאומי)
• סניף  905 (רמת אשכול),
• חשבון  686500/20
• בהערות נא לרשום ‘תרומה שנתית עבור משפחת פלוני’.
3. בכרטיס אשראי בטלפון, נא לשלוח מייל לruth.mitzpe.ramot@gmail.com עם מספר טלפון ורות תחזור אליכם
4. בכרטיס אשראי דרך פייפאל בקישור זה
5. לקבלת מס אמריקאי, ניתן לשלם בקישור זה. אנא שימו לב שמחירים למשלמים דרך ה-PEF הינם $460 עד ל-1 באלול, ו-$475 אחרי תאריך זה. מחירי אורחים בדולרים הינם $95 לזוג ו-$65 ליחיד בראש השנה, ו-$65 לזוג ו-$40 ליחיד ביום כיפור.
אם בשנים קודמות, היו לכם סידורי תשלום אלטרנטיביים, אנא אשרו אותם מול אחד מחברי הועד, שיעביר את בקשתך לאישור ועדת ההנחות, לפני שתניחו שתנאי התשלום האלה יהיו תקפים גם השנה, כדי שהם יכולים להעביר את הבקשה לועדת ההנחות.

For your convenience, payments for the full amount can be made using one of the following options:

1.    Cash or cheque(s) made out to Beit Knesset Mitzpe Ramot, and placed in an envelope in the shul safe. Payment can be split into several post-dated cheques over a period of time
2.    Direct bank transfer to:
Beit Knesset Mitzpe Ramot
Bank 10 (Leumi)
Branch 905 (Ramat Eshkol)
Account 686500/20
Please include in the comment: Annual donation for family XXXX
3.    Credit card – please Email Ruth Kilner at ruth.mitzpe.ramot@gmail.com with your telephone number and she will call you back.
4.    Credit card online via PayPal: Via this link
5.    If you prefer an American tax-deductible receipt, you can donate online at this link. If you are making your donation via PEF, prices are $460 until 1 Ellul and $475 after 1 Ellul. Additional guests for Rosh Hashana cost $95 per couple, or $65 for a single seat. Yom Kippur guests cost an extra $65 per couple, or $40 for a single seat.
If in past years you have made alternative payment arrangements, please make sure that you speak to a vaad member, who will pass your request on to the vaadat hanachot, before assuming that the same arrangement stands this year too.