Membership חברות


עם בוא הקיץ, הגענו גם לתקופת השנה שבה אנו מתכוננים, רוחנית ומעשית, לשנה הבאה עלינו לטובה, ה’תשפ”א.
מכיוון שהרבה אינו ברור כרגע, אנו מגבשים תוכנית המבוססת על 19 אנשים בחלל סגור, אבל מודעים לכך שהתוכניות האלו עשויות להשתנות לטוב או לרע לפני שיגיע ראש השנה, ואנחנו זקוקים לעזרתכם.
אנו מכינים תוכנית ישיבה לימים הנוראים המשלבת אזורים פנימיים וחיצוניים תוך שמירה על מרחקים נאותים של החברים אך בטווח שמיעה של בעלי תפילה / בעלי קריאה / בעלי תקיעה. למרות הכל, הקיבולת שלנו תוקטן לפחות 40%.

With the onset of summer, we come to the time of year where we start getting ready, spiritually and practically, for the new year as 5781 approaches.
As a lot is uncertain at this time, we are forming a plan based on the assumption that 19 people will be allowed in indoor areas, well aware that they might change for the better or worse by the time Rosh Hashana arrives, and we need your help.
We are putting together a seating plan for the Yamim Noraim which combines indoor and outdoor areas, and keeping members properly distanced but within range of the baalei tefilla / kriya / tokea. Still, our capacity will be down at least 40%.

אנא חשבו היטב ותגידו לנו הערכה מדויקת של כמה ממשפחתך ישתמשו בפועל במושבים. בכל שנה יש מקומות שהוזמנו, אבל לא נעשה בהם שימוש כלל; השנה, כל מושב חשוב מאוד. בפרגולה, יהיה מקום בראש השנה לבאים רק לתקיעות השופר, וביום כיפור לבאים לנעילה / כל נדרי בלבד.
יהיה צורך לרכוש השנה הרבה ציוד נוסף בכדי לענות על דרישות נוחות ובטיחות: שמשיות נגד השמש, מערכת קירור לאזורים בחוץ (אפילו אם זה רק מאווררים יעילים אך שקטים ובטיחותיים), מחיצות פרספקס למקסם את המרחב השימושי שלנו בתוך הבניין, וכמובן כפפות, מגבונים, אלקוג’ל ועוד. התמיכה הכספית הנוספת שלך בבית הכנסת לפני הימים הנוראים תעזור לנו להפחית עלויות אלה.
הרבה עבודה תידרש להכין את המקום, פיזית, השנה. גם בתקופה לפני החגים ובמהלכם. אם אתה יכול לעזור, אפילו להתנדב לפקח על אחרים שיעשו את העבודה, העזרה שלך תהיה מוערכת מאוד. דברו אם אחד מחברי הועד, או שלחו מייל ל-mitzperamot@gmail.com להוסיף את עצמך לרשימת המתנדבים.

We have a number of requests:
1. Please give an accurate assessment of how many in your family will actually use their seats. In the best of years, there have been seats reserved that were not used at all; this year, every seat counts even more. There will be space available in the outdoor area on Rosh Hashana for those only coming to shul for shofar, and on Yom Kippur for those coming only for Neila/Kol Nidrei.
2. A lot of extra equipment and supplies will need to be purchased this year to comfortably and safely accommodate everyone: extra sun shades for adjacent outdoor areas, a cooling system for outside (even if merely fans that are effective but quiet and safe), plexiglas partitions to maximize our usable indoor space, of course gloves, wipes, alcogel and more. Your extra financial support of the shul before yamim noraim will help us defray these costs.
3. A lot of work will need to go into the physical setup this year, both in the period leading up to and during the festivals. If you can help yourself or even volunteer to oversee a vendor who will do the work, your help will be greatly appreciated. Speak to any vaad member, or email mitzperamot@gmail.com to volunteer yourself.

בנקודת זמן זו אנו מסכמים את הקיבולת השימושית הן באזור בית הכנסת והן בחצר הגן והגן הסמוכה (שישמש בצופים), ומסכמים את צורכינו. אם נגלה כי הקיבולת אינה מספיקה, נקים מניין נוסף “מחוץ לקמפוס”.
אנו בוחנים אפשרויות להתחיל את המניין הראשי מוקדם או מאוחר מהרגיל, כמו גם פיצול המניין לשניים במוסף , החל בתקיעות השופר. נעדכן בקרוב.
דמי החבר יישאר בסך 1650 ₪, כמו בשנה שעברה.
אנא השתמש בטופס בקישור כדי לחדש את חברותך ו / או להזמין מקומות ישיבה טופס הרשמה
המגבלות הנוספות יהפכו את תכנון מפת המושבים לקשה, ממושך, ומסובך יותר מהשנים הקודמות, והקדמנו את המועדים כדי לאפשר זאת.

At this point, we are estimating our usable capacity in the shul area as well as in the courtyard of the gan and the adjacent gan (Scouts) as well as tallying our demand. If we find that our capacity is insufficient, we will set up an additional minyan “off-campus.”
We are also exploring starting the main minyan earlier/later than usual as well as splitting the mussaf minyan into two, starting with shofar. We will update shortly.
Membership fees will remain at ₪1650, as last year.
Please use the linked form to renew your membership and/or reserve your seats: Membership form
The additional rules and restrictions will make seat planning harder, lengthier, and more complicated than most years, and we have brought the deadlines earlier to allow for this.

על החברים להגיש את הטפסים והתשלום שלהם עד ליום 29 ביולי (8 באב).
חלוקת מקומות ישיבה לחברי בית כנסת קודמת לזו של אורחים, ובשלב זה לא נקצה מושבים לאורחי החברים: מושבים יישמרו כיום לחברים ולילדיהם בגילאים בין בר/בת מצווה ל- 21, שגרים בבית הוריהם. בכוונתנו למצוא פתרונות ישיבה לכל חברי בית הכנסת.
לא נתחשב בבקשות ישיבה ספציפיות השנה; אנא הגבילו את בקשותיכם להעדפה של ישיבה במניין מוקדם / מאוחר, ישיבה בפנים / בחוץ, והאם הייתם בבידוד יחד עם משפחה אחרת שאיתה תוכלו לשבת יחד. אנו נעשה כמיטב יכולתנו להתחשב בבקשות הישיבה שלהם.
לאחר 9 באב / 30 ביולי, רישום למקומות ישיבה יהיה פתוח לכל, כולל אורחים של חברים ואנשים שאינם חברים, כפוף לזמינות. הרישום ייסגר ב- 20 באוגוסט / ראש חודש אלול. אח”כ לא נוכל לכבד בקשות ישיבה ושמך לא יופיע בתוכנית הישיבה.
השנה לא יוצע שירות בייביסיטר, אך בגלל שעות תחילת המניינים, שני ההורים יוכלו להתפלל עם רק חפיפה קטנה.

Members must submit their forms and payment by 29 July (8 Av).
Seating for shul members takes precedence over that of guests, and at this stage we will not be assigning seats to guests of members: seats will currently be reserved for members and their children between bar/bat mitzva and 21 years of age, who live in their parents’ home. We intend to find seating solutions for every member family.
Specific seating requests will not be considered this year; please limit your requests to a preference of early/late minyan, indoor/outdoor seating, and whether you have been isolating together with another family with whom you can be seated together. We will make our best efforts to accommodate members and their seating requests.
After 9 Av/30 July, seat registration will be open to all, including non members, and guests of members, subject to availability. The list will be closed on 20 August/Rosh Chodesh Elul, after which no more seating requests can be honoured, and your name will not appear on the seating plan.
There will be no babysitting service offered this year, but with staggered minyanim, both parents will be able to daven with little overlap.

לנוחיותך, ניתן לשלם עבור חברות ומקומות ישיבה באמצעות אחת משלוש האפשרויות הבאות:
אפשרויות תשלום:
1. בצ’ק(ים) לפקודת בי”כ מצפה רמות. יש להניח אותו/אותם תוך מעטפה בכספת של בית הכנסת.
2. באמצעות העברה בנקאית
• שם בעל החשבון – בית כנסת מצפה רמות,
• בנק מס’ 10 (לאומי)
• סניף 905 (רמת אשכול),
• חשבון 686500/20
• בהערות נא לרשום ‘תרומה שנתית עבור משפחת פלוני’.
3. בכרטיס אשראי בטלפון, נא לשלוח מייל ל-ruth.mitzpe.ramot@gmail.com עם מספר טלפון ורות תחזור אליכם
4. בכרטיס אשראי דרך פייפאל (בסוף טופס ההרשמה)
5. לקבלת מס אמריקאי, ניתן לשלם סך של $485 בקישור זה.

For your convenience, there are many options to make payments:
1. Direct bank transfer to:
· Beit Knesset Mitzpe Ramot
· Bank 10 (Leumi)
· Branch 905 (Ramat Eshkol)
· Account 686500/20
Please include in the comment: Annual donation for XYZ family
2. Cash or cheque(s) made out to Beit Knesset Mitzpe Ramot, and placed in an envelope in the shul safe.
3. Credit card – please Email Ruth Kilner at ruth.mitzpe.ramot@gmail.com with your telephone number and she will call you back.
4. Online with your credit card via PayPal through the link on the membership form
5. If you prefer a US tax-deductible receipt (via PEF), you can make your payment of $485 USD online at this link.