Schools בתי ספר

To submit a service, or to let us know about any omissions, please email us at: mitzperamot@gmail.com :להגיש לנו שרות אוי ליידע אותנו על כל השמטה אנא שלח לנו מייל

מעוני יום

לילדים שעדיין לא הגיעו לגיל גן יש גנים פרטיים ומעונים בשכונה. אנא צור קשר עם המורות השונות לקבלת מידע נוספת.

שריל (דוברת אנגלית) – 02-587-0806

דבי (דוברת אנגלית) – 02-586-7621

כוכבה – 052-717-2038

ויצו –  02-586-7457

מתנס (גן נינה) – 02-586-7662

Day Care

For kids that have not yet reached the age of gan there are private ganim and maonim in the neighborhood.  Please contact the different teachers for more information.

Cheryl (English Speaker) – 02-587-0806

Debbie (English Speaker) – 02-586-7621

Kochava – 052-717-2038

Wizo – 02-586-7457

Matnas – 02-586-7662

גנים

יש ברמות גנים נפלאים לילדים בגיל 3-5. אלה הם הגנים בחסות הממשלה.

גן דינה: ממלכתי דתי – רחוב צונדק  6 רמות ב (גילאים 3,4) (דוברת אנגלית)

גן טלי : ממלכתי דתי –  רחוב צונדק 6 רמות ב (גילאים 4,5)

גן אפרת – טל״י : רחוב משה שור (בסוף הרחוב) רמות ב  טל: 02-586-9486 (גילאים 3,4)

גן רבקה : ממלכתי דתי – רמות ג – טל: 02-586-9082 (גילאים 3,4)

גן תרצה : ממלכתי דתי –רחוב אידלסון 30 רמות ג – טל: 02-586-2946 (גילאים 4,5)

גן חני: ממלכתי דתי –  רחוב ישראל בן-זאב 11 רמות ג – טל: 02-586-3326 (גילאי 4)

גן איילת : ממלכתי דתי –  רחוב ישראל בן-זאב 11 רמות ג – טל: 02-586-9546 (גילאי 5)

Ganim

Ramot Bet offers wonderful government-run pre-schools (ganim) for 3-5 year olds.

Gan Dina: Mamlachti Dati –  Tzondak 6 Ramot Bet (ages 3, 4) (English Speaker)

Gan Tali:  Mamlachti Dati – Address: Tzondak 6 Ramot Bet (ages 4, 5)

Gan Efrat (TALI): Moshe Shorr (end of the street) Ramot Bet – Phone: 586-9486 (ages 3, 4)

Gan Rivka: Mamlachti Dati –  Ramot Gimmel (ages 3, 4)  – Phone 02-586-9082 (ages 3, 4)

Gan Tirza:  Mamlachti Dati – Eidelson 30 Ramot Gimmel – Phone: 02-586-2946 (ages 4, 5)

Gan Chani: Mamlachti Dati –  Yisrael Ben Zeev 11 Ramot Gimmel – Phone: 02-586-3326 (age 4)

Gan Ayelet: Mamlachti Dati – Yisrael Ben Zeev 11 Ramot Gimmel – Phone: 02-586-9546 (age 5)

בתי ספר יסודיים

ממ”ד הראל

בית הספר מחנך את תלמידיו לערכים ודרך ארץ ברוח החינוך הממלכתי דתי. בית הספר ימצה את הפוטנציאל הגלום בכל אחד מתלמידיו כדי להביאם להישגים לימודיים המיטביים, מתוך פיתוח וטיפוח חוזקותיהם בחיזוק המוטיבציה הפנימית שלהם. בית ספרנו שואף להקים בקרבו חברה מכילה, סובלנית וסבלנית כלפי השונה והאחר על ידי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. בית הספר הרא”ל שואף לכונן סביבה לימודית וחברתית שבה התלמידים יחושו ביטחון, שמחת חיים, הנאת

.הלמידה והכרה בסגולותיהם הייחודיות

בית ספר ממלכתי דתי

כיתות א-ו – מעורב בנים ובנות עד כיתה ה

כתובת: אידלסון 30 רמות ב’ ירושלים

טל: 02-5870832

http://www.ramot.manhi.org.il/home/P100.jsp

נועם

לבית ספר נועם יש קורס לימודים מלא של לימודי קודש וחול. הבית ספר שואף להחדיר בתלמידים את מידת דרך ארץ. שעות נוספות ביום הלימודים מוקדשות ללימוד תורה.

מחלוקות בנים ובנות הן באותו בניין, אמנם בשני איזורים מופרדים. הבית ספר גם שואף ליצור אווירה קהילתית ועקב כך מפעילה המרבה תכניות חברתיות.

בית ספר ממלכתי דתי/תורני

כיתות א-ו – בנים ובנות נפרדות

כתובת: רחוב גדליה בובליק 26, רמות א

טל (בנים): 02-587-0312 (בנות) 02-586-9274

noam.ramot1@gmail.com: מייל

http://www.noambanim.manhi.org.il/BRPortal/br/P100.jsp

אהבת ישראל (רפפורת)

אהבת ישראל הוא בית ספר חרד״ל (חרדי/דתי לאומי) למשפחות השואפות לילדיהם ללמוד לימודי קודש וחול ברמה אקדמי גבוהה. הגישה של הבית ספר היא ״חרדי פתוח״ ביחס להלכה ואורך חיים, אמנם עם אפשרויות לגיוס בצבא או לימוד באונברסיטה כמטרה. קורס לימודי חול ממשרד החינוך וכמו כן קורס לימודי קודש עשירים ממלאים את יום הלימודים. בית ספר לבנות נמצאת בתלפיות, ובית ספר לבנים ממוקם ברמות א.

בית ספר ממלכתי חרדי/דתי לאומי

כיתות א-ו (בנים ובנות נפרדות)

כתובת (בנות): דרך בית לחם 115 תלפיות

כתובת (בנים): רחוב מאוז 1 רמות א

טל (בנות) :02-671-2977 (בנים): 02-671-8117

אתר אינטרנט (בנות): http://www.ahavaibanot.manhi.org.il/home/P100.jsp

אתר אינטרנט (בנים): www.ahavatisrael.co.il

בתי ספר תיכון/חטיבות ביניים

  :יש הרבה אופציות לבתי ספר תיכון וחטיבות ביניים לבנים ולבנות גם בתוך ירושלים ומחוצה. להלן האופציות ברמות

בית שולמית

בית שולמית ברמות ב היא בית ספר חטיבת ביניים ותיכון, חרד״לֹ, שנותן קורס לימודים של לימודי קודש וחול עם מסלול לימודים מלא לבגרויות. בית הספר שואף לטפח בתלמידות מידות טובות, ישרות, חסד, וצניעות בלבוש ובהתנהגות. הרב נבנצל שליט״א הוא המשגיח הרוחני.

בית ספר חרד״לֹ

כיתות ז -י״ב – בנות

כתובת: אסירי ציון 2 רמות ב

טל: 02-571-2282

http://www.betshulamit.manhi.org.il/home/P100.jsp

בית ספר ממלכתי דתי

בית הספר נמצאת ברמות ב, עם קורס לימודים אינטנסיבי לבנות בכיתות ז-י״ב. יש דגש על הקשירות של תורה לחיים המודרנים, וכמו כן יש רמה אקדמי גבוהה של לימודי חול. אחריות אישית היא מאוד חשובה, כך שהתלמידות שותפות בהכנת תוכניתיות הלימודים ובכתיבת חוקי בית הספר. מטרת בית הספר היא לספק לכל תלמידה את האפשרות לזהות את יכולתה, להגשים את הפוטנציאל שלה ולהתקדם כיחיד וכחלק מהקהילה.

כיתות ז -י״ב – בנות

כתובת: רחוב צונדק 1 רמות ב

טל: 02-571-2181/2

rbanot@gmail.com: מיילֿ

http://t39.tik-tak.co.il/webpronew/index.asp?codeClient=1523&CodeSubWeb=0

חורב – ישיבה תיכונית

ישיבת חורב הוא אחד מהבתי ספר תיכון הוותיקים ביותר בארץ. ממוסד ב1934, הוא מבוסס על השיטות של הרב שמשון רפאל הירש, זצ״ל – תורה עם דרך ארץ – ושל הרב קוק, זצ״ל – אהבת ארץ ישראל עם אהבת מדינת ישראל. יש רמה אקדמי גבוהה יחד עם לימוד תורה אינטנסיבי ודתיות מדויקת. רוב הבוגרים ממשיכים לישיבות הסדר, ויש גם כמה שממשיכים לתוכניות מכינה (לפני גיוס לצבא). ישיבת חורב לבנים נמצאת די קרוב לרמות בהר חוצבים.

בית ספר ממלכתי דתי/תורני

כיתות ז -י״ב – בנים

כתובת: רחוב בן ציון אתון 2 הר חוצבים

טל: 02-581-3963

estermal12@hinuchm.k12.il :מיילֿ

Elementary Schools

Mamad Harel

Mamad Harel inculcates its students with good values and proper behavior in the spirit of the National Religious educational system. The school strives to actualize the innate potential of each of its students, so that they can achieve their highest academic goals, by developing their inner strengths, and strengthening their inner potentials. The atmosphere of the school is one where students feel safety and security; happiness; satisfaction in learning and a belief in their abilities to achieve their personal best.

Grade Levels: 1 – 6

Religious Type: Mamlachti Dati

Gender: (Coed through grade 4)

Address: Eidelson 30, Ramot Bet, Jerusalem

Tel: 02-587-0832

http://www.ramot.manhi.org.il/home/P100.jsp

Noam

This school has a full Judaic and general studies curriculum. It strives to inculcate in its students the trait of derech eretz. Additional educational hours are allotted to Torah studies.

The boys and girls divisions are located on the same site, but the building is divided into two separate areas.  The school strives to build a community like feeling by running many social programs for the entire school.

Grade Levels 1 – 6

Religious Type Mamlachti Dati/Torani ממ”ד / תורני

Gender: Coed, Separate

Email: noam.ramot1@gmail.com

Website Boys: Click here   

Ahavat Yisrael (Rappaport)

Ahavat Yisrael is a Chardal (Charedi Dati-Leumi)school for families who would like their children to learn Judaic and secular studies on a high academic level. Their philosophy is to adhere to an open Charedi approach to Halacha and lifestyle, while at the same time leaving the possibility for army service and university studies as a goal.A full Misrad Hachinuch (Ministry of Education) course load is offered in the secular subjects and an enriched Torah schedule fills out the day. There is an all girls school located in Talpiot and an all boys school located in Ramot Alef.

Ahavat Yisrael Banot: 02-671-2977

Address: 115 Derech Beit Lechem, Talpiot Website: http://www.ahavaibanot.manhi.org.il/home/P100.jsp

Ahavat Yisrael (Rappaport) Boys: 02-671-8117

Address: 1 Maoz Street, Ramot Alef

Website (boys): www.ahavatisrael.co.il

Website (girls): http://www.ahavaibanot.manhi.org.il/home/P100.jsp

High Schools

There are many options for high schools for boys and girls in Jerusalem as well as outside Jerusalem. Many high schools offer transportation for students from Ramot. Here are some of the local options:

Beit Shulamit

Beit Shulamit, located in Ramot Bet, is a chardal junior high & high school girls school which offers a Judaic and general studies curriculum with a full Bagrut track. The school staff strives to inculcate in the students good Middot (character traits), integrity, chessed, and the value of modesty in dress and behavior. It is under the spiritual supervision of Rav Neventzal.

Telephone: 02-571-2282

Religious Type: Chareidi Dati Leumi

Grade Levels: 7-12

Address: Asirei Tzion 2, Ramot B

Ohr Torah Stone – Ulpana

Located in Ramot Bet, the intensive Jewish studies program for girls in grades 7-12, emphasizes the relevance of Torah to modern life as well as a high level of secular studies are the pillars of the Ulpana. Personal responsibility is stressed, with students assisting in curriculum planning as well as writing the bylaws of the school. Since it is a community public school, the institution is obliged to accept all students. The school’s aim is to provide each student with the opportunity to recognize her abilities, to realize her potential and to progress both individually and as part of the group.

Telephone: 02-571-2181

E-mail rbanot@gmail.com

Grade LEvels: 7-12

Address: Tzondak 1, Ramot B

Email: rbanot@gmail.com

Chorev – Yeshiva Tichonit

Yeshivat Chorev is one of the oldest Yeshiva high schools in Israel; it was established in 1934. It follows the philosophy of Rabbi Samson Rafael Hirsh – Torah with Derech Eretz and that of Rav Kook – Love of the Land and State of Israel. A rigorous academic curriculum as well as intensive Torah learning and religious observance are the pillars of the school. Most of the graduates continue on to Hesder Yeshiva programs whereas some go to pre-army Mechina programs. Chorev high school for boys is located very close to Ramot in Har Hotzvim.

Telephone: 02-581-3963

E-mail: estermal12@hinuchm.k12.il

http://www.horev.co.il/