הרב דור יושב שבעה עבור אחותו בבית מש’ רוזנר
רח’ ישעיהו המשורר 12 קומה 16 דירה 63 שכונת הדר גנים פתח -תקווה

במוצ”ש ו ביום ראשון הרב ישב בביתו
ב רח’ שי 13 רמות ב’

תנחומים למשפחה

Rav Dor is sitting shiva for his sister at the Rosner family home
12 Yeshayahu Hameshorer, 16th floor, Apt 63, Hadar Ganimm, Petach Tikva

On Motzash/Sunday at his home, 13 Shai, Ramot B

Condolences to the family